25 octombrie 2021

Remember 5 iunie 1991 – Presa acum 30 de ani

Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

Ziarul Libertatea din 5 iunie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

AFACEREA „PERIŞ”!

Sindromul Berevoieşti face ravagii: ieri. Perişul a fost teatrul unor masive operaţiuni de scoatere la iveală a unor lucruri necurate. Mai precis: un informator — neidentificat a alertat redacţia unui ziar prieten în legătură cu o afacere senzaţională! La Periş, într-un loc anume, ar fi îngropate tone de tablă galvanizată, motoare şi alte bunuri puse la adăpost de către persoane interesate! O echipă de interventie s-a deplasat de urgentă Ia fata locului, trudind din greu, între orele 9 şi 16, Ia dezgroparea acestei „comori”. A fost nevoie să se recurgă – Ia mijloace mecanizate — buldozere şi gredere— care au săpat ce-au săpat pînă ce s-au împotmolit într-un morman enorm de fiare vechi îngropate pe vremea odiosului pentru a nu fi văzute de cine nu trebuia! Expediţia a luat sfîrşit fără ca printre aceste fiare, să se găsească măcar una purtînd inscripţia… S.R.I.! Oricum. Societatea pentru recuperarea valorificarea metalelor vechi mulţumeşte călduros pentru sprijinul acordat.

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 5 iunie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 5 iunie 1991, pag. a 6-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

■ DECRET-LEGE pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii Naţionale şi a Cultelor. Se creează subsecretariatele de stat al şcoalelor; al educaţiei extra-şcolare; al cultelor şi arfelor ■ ZIUA DE NAŞTERE A D-LUI GENERAL ANTONESCU. Telegramele de felicitare ale Fuehrerului, mareşalului Goering, von Ribbentrop, d-lui ministru von Killinger şi răspunsurile Conducătorului Statului Român ■ „LEGIFERAREA IN REGIMURILE TOTALITARE, FASCISMUL NATIONAL-SOCIALISMUL, UNIUNEA NAŢIONALA”. „Comentarii de Eugen Petit, consilier la Înalta Curte de Casaţie ■ CĂRŢI NOI: „Originile Secuilor şi secuizarea Românilor” de G. Popa-Liseanu. „Când Secuii apar pentru întâiaşi dată în documente, ei apar alături de Români, pe care i’au găsit în Ardeal, în mijlocul cărora au fost aşezaţi şi pe cari au izbutit să-i deznaţionalizeze (…). In această operă de deznaţionalizare, Secuii au fost ajutaţi, pe de-o parte, de privilegiile ce le-au fost acordate de regii Arpadieni, în rolul lor de păzitori ai graniţelor, iar pe de altă parte de influenţa bisericii catolice (…). Domnul Popa-Lisseanu, urmăreşte în special secuizarea Românilor din ultimele două veacuri, de când are la îndemână date statistice, secuizare făcută prin biserică, prin şcoală, prin armată şi prin administraţie şi ne dă numeroase exemple mai ales din epoca maghiarizării forţate din timpul dualismului austro-ungar…  ■ PREMIERA LA SCALA: „Casa Rotschild”. „Drama Europei de azi” ■ DIN NOU PROBLEMA LOCUINŢELOR MUNCITOREŞTI: „Să fie ea o problemă de nerezolvat, sau una de neînsemnată importanţă, pentru ţara in care muncitorii devin tot mai numeroşi şi tot mai luminaţi, să nu priceapă nimeni însemnătatea ei şi nimeni să nu aibă curajul înfăptuirilor desăvârşite? ■ ROMANIA IN TRAFICUL DUNĂREAN… „Importanţa hotărâtoare pe care o reprezintă gurile Dunării pentru menţinerea şi dezvoltarea comerţului nostru exterior”; „Contribuţia financiară covârşitoare a economiei româneşti la alimentarea fondurilor destinata întreţinerii şi administraţiei gurilor Dunării”… ■ O ZI DE AUR A LOTERIEI DE STAT: „Milionarii noi-născuţi la tragerile de Miercuri” ■ SĂPTĂMÂNA SOCIALĂ. Primul Institut de studii muncitoreşti din România. O conferinţă despreţ timpul liber al muncitorului ■ RAŢIONALIZAREA distribuirii zahărului ■ PRIMUL MINISTRU UNGUR, d. de Bardossy, a făcut o vizită oficială la Roma ■ BLOCAREA TUTUROR CANTITĂŢILOR DE OVĂZ. Ovăzul disponibil va fi repartizat armatei. O decizie a Ministerului Economiei Naţionale ■ PARTIDUL LABURIST va sprijini guvernul Churchill ■ COLONEI admişi de Consiliul Superior al Armatei să treacă examenul pentru gradul de general de brigada ■ REPARTIZAREA BUNURILOR EVREIEŞTI. O  măsura a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor ■ NUMELE INDIVIZILOR cari au încercat să miluiască gardieni publici ■ „CURENTUL PENTRU COPII ŞI TINERET – apare miercurea. Cea mai bună revistă de acest fel din ţara”

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

Ziarul Libertatea din 5 iunie 1991, pag. a 7-a ▼ Click pe imagine pentru mărire