Publicat: 5 Noiembrie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

DE LA O ZI LA ALTA

CLAUZĂ ŞI... EFECTE

CE ZICE CLINTON...

"România continuă să facă progrese"
"Sunt bucuros să semnez, astăzi, Rezoluţia comună a celor două Camere, cu numărul 228, care extinde asupra României regimul Naţiunii Celei mai Favorizate. Această acţiune, care va duce la scăderea tarifelor pentru exporturile româneşti pe piaţa Statelor Unite, reflectă progresele semnificative obţinute până în prezent de România, în procesul de reintegrare în comunitatea naţiunilor democratice. Ea va contribui la sprijinirea dezvoltării sectorului privat din România şi va întări relaţiile noastre comerciale bilaterale, îmbunătăţind accesul american pe una din cele mai mari pieţe din Europa de est.
Cetăţenii României ies dintr-o lungă perioadă de tiranie şi dominaţie comunistă. Drumul lor către democraţie, respect pentru drepturile omului, supremaţia legii şi o economie de piaţă, nu este unul uşor. Deşi s-au făcut paşi importanţi, alţii rămân încă de întreprins. Întrucât România continuă să facă progrese, Statele Unite îi vor oferi prietenia şi sprijinul lor concret. România merită recunoaştere pentru strânsa sa cooperare cu Statele Unite, în cadrul organizaţiilor internaţionale, în mod special pentru modul în care respectă sancţiunile împotriva Serbiei. România, ca şi celelalte state din prima linie, a făcut sacrificii reale în cadrul acestui important efort, câştigând aprecierea comunităţii internaţionale.
Salut acest pas pozitiv în relaţiile americano-române şi privesc cu interes conlucrarea cu poporul şi conducătorii României pentru promovarea democraţiei, drepturilor omului, economiei, de piaţă şi prosperităţii". 

....ŞI CE ZICE ILIESCU

"Normalizarea deplină a relaţiilor noastre"
"Am primit cu deosebită satisfacţie vestea privind intrarea, în vigoare, a Acordului Comercial dintre Statele Unite şi România, care restabileşte regimul Clauzei Naţiunii Celei mai Favorizate în relaţiile noastre bilaterale.
Vedem în acest act politic nu numai momentul important care marchează normalizarea deplină a relaţiilor noastre, ci şi pasul esenţial pentru dezvoltarea lor viitoare.
Considerăm relaţia cu Statele Unite ca deosebit de importantă, dată fiind relevanţa sa pentru evoluţia democratică a societăţii româneşti, ca şi pentru stabilitatea şi securitatea regiunii noastre şi a Europei".

Pentru prima data după 1989

Harghita a primit - în fine - o vizită "la vârf"

• În schimb, afirmă autohtonii, oficialităţile din Ungaria sunt în mod curent aici.
Înainte de decembrie ’89, judeţul Harghita dobândise o anumită notoritate prin "vizitele neoficiale"
-respectiv desele, partide de vânătoare - întreprinse aici de Ceauşescu. În cei aproape patru ani scurşi de atunci, "faima" Harghitei (şi a vecinei sale Covasna) a avut la origine o altă cauză, deşi tot negativă: tensiunile interetnice manifeste între majoritatea... maghiară (procentul cel mai mare din ţară - 85% din populaţia judeţului) şi minoritatea română. Deşi, în momentele cele mai fierbinţi ("Târgu Mureş", "scandalul prefecţilor" etc.) au existat solicitări pentru o prezentă la faţa locului, nici şeful statului şi nici cel al Executivului n-au venit în Harghita. Etnicii români s-au simţit în bună măsură abandonaţi, mulţi dintre ei - îndeosebi intelectuali - părăsind regiunea. Asta în timp ce, afirmă surse locale, "oficialităţile
din Ungaria sunt în mod curent aici" (un exemplu recent, însăşi vizita ministrului de externe Jeszenszky). Şi, pe de altă parte, din cele 18 partide reprezentate aici, nu se aude practic decât vocea UDMR - formaţiune căreia îi aparţin toţi parlamentarii judeţului!
În fine, ieri, preşedintele Iliescu a fost în Harghita. Vizita a survenit pe fondul unei relative normalizări a situaţiei, cel puţin în partea ei vizibilă. La suprafaţă au apărut problemele de-acum obişnuite din ţară şi unele specifice. Cea mai acută, ridicată obsesiv în toate cele trei localităţi vizitate (în ordine, Topliţa - 80% etnici români; Gheorgheni şi Miercurea Ciuc - 85% etnici maghiari) este necesitatea introducerii gazului metan. Regiunea este cunoscută ca "polul frigului" din România, 8-9 luni pe an fiind, foarte răcoroase.
Prezenta preşedintelui Ion Iliescu
în Harghita a fost una mai degrabă discretă. Exceptând Topliţa, ici-colo manifestări "subţiri" de simpatie. Mai importantă este însă absenţa incidentelor preconizate de unii. Încurajat de atmosfera calmă din Miercurea Ciuc şi Gheorgheni (să spunem că aici bilingvismul e un fapt firesc, inclusiv în privinţa inscripţionării), dl Iliescu a pledat pentru un "spirit european de conlucrare" interetnică. Modelele de segregare, de bantustanizare, sunt depăşite istoric, a spus domnia sa, invitând la o abordare modernă. Unii însă, tot cu ochi, în trecut... Astfel un deputat UDMR a cerut graţierea maghiarilor vinovaţi de crimele de la Zetea şi Dealu, precum şi universităţi autonome (s-a amintit de Babeş Bolyai) în limba maghiară. Vrem să credem însă, în nota optimistă a dlui Iliescu, că actualul "calm relativ" nu ascunde un război de uzură, ce ar fi putut duce, deja, la resemnarea populaţiei (încă) româneşti.

Mihai RĂDULESCU

După "oul lui Columb"...
OUL LUI VĂCĂROIU: LUNI- 52 LEI, MARŢI - 62 LEI, JOI -78 LEI...