Publicat: 5 Septembrie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 5 septembrie 1994

 

Înainte de a decola spre Budapesta, Teodor Meleşcanu declară pentru „LIBERTATEA"

"SPERĂM CĂ VOM GĂSI LA PARTEA UNGARĂ ĂCEEAŞI VOINŢĂ POLITICĂ"

În această dimineaţă a debutat prima vizită oficială la Budapesta a unui înalt demnitar al guvernului de la Bucureşti după căderea comunismului. Răspunzând unei invitaţii a omologului său maghiar, dl Laszlo Kovacs, ministru de stat şi mi­nistrul afacerilor externe al României, dl Teodor Meleşcanu, se află, pe parcur­sul zilei de azi, în capitala ţării vecine. Nodul gordian al întrevederilor şefului diplomaţiei române |cu oficialii maghiari îl constituie „definitivarea tratatelor pentru acordul politic româno-ungar". Publicăm, în cele ce urmează, declamaţiile făcute, în exclusivitate pentru „Libertatea", de dl Teodor Meleşcanu înainte de a ple­ca spre Budapesta.

LIBERTATEA : Cum comentaţi afir­maţia ministrului de externe maghiar, dl. Laszlo Kovacs, făcută într-un interviu acordat ziarului „Nepszabadsag“, potri­vit căreia „Budapesta nu aşteaptă vreo schimbare în urma vizitei Iui Meleşcanu"?

TEODOR MELEŞCANU: Am luat la cunoştinţă din presă de această declara­ţie. Totuşi, aş dori, în legătură cu aceas­ta, să remarc două elemente: primul, că nu ştiu în ce măsură presa a preluat fi­del declaraţia domnului Kovacs, iar al doilea că întrebarea dv. se referă numai la prima parte a declaraţiei ministrului de externe ungar. Domnia sa a mai afirmat că „se va putea obţine un succes numai dacă ambele părţi vor da dovadă de voinţă politică pentru acceptarea so­

luţiilor reciproc satisfăcătoare. Or, deplasarea noastră la Budapesta demons­trează tocmai această voinţă politică, iar soluţiile la care sperăm să ajungem să corespundă intereselor ambelor state, spi­ritului european actual. Sperăm că vom găsi la partea ungară aceeaşi voinţă poli­tică şi dorinţa rezolvării problemelor bi­laterale în acelaşi spirit.

LIBERTATEA: Aşadar, ce se va în­tâmpla astăzi referitor Ia acordul poli­tic româno-ungar?

TEODOR MELEŞCANU: Aşa cum scriu profesorii de drept internaţional, negocierile trebuie purtate, cu bună cre­dinţă, ceea ce presupune înţelegerea po­ziţiilor partenerului şi concesii reciproce. Aceasta înseamnă să se dea dovadă de

voinţă politică. Tratatul poate fi înche­iat numai în cazul . în care clauzele sale sunt reciproc satisfăcătoare. De altfel, în greceşte, „tratatul" este denumit „sim­fonie*, adică o lucrare în care interesele celor două părţi sunt „armonizate** la perfecţiune. Iată de ce nu pot decât să împărtăşesc opinia colegului meu de la Budapesta.

LIBERTATEA : Aveţi suspiciuni da­torită faptului că, înainte de a ajunge dv. la Budapesta, domnii Marko Bela şi Laszlo Tokes s-au întâlnit cu oficiali ma­ghiari ?

TEODOR MELEŞCANU: Nu am nici un fel de suspiciuni. Şi eu m-am întâl­nit şi mă întâlnesc periodic cu reprezen­tanţii conducerii UDMR. Luni, la Buda­pesta, noi vom discuta cu reprezentanţii guvernului Ungariei problemele ansam­blului raporturilor româno-ungare. Ori­cât de importante ar fi aspectele pe care le ridică drepturile şi obligaţiile persoa­nelor aparţinând minorităţilor naţiona­le, relaţiile interstatale româno-ungare nu se rezumă la acestea!

LIBERTATEA : Ce aşteptaţi după consumarea vizitei dv. oficiale în capitala Ungariei ?

TEODOR MELEŞCANU: Sper ca dis­cuţiile pe care le voi avea la Budapesta să constituie un moment pozitiv în re­lansarea relaţiilor româno-ungare pe toate planurile, inclusiv stabilirea reluă­rii negocierilor la nivel de experţi şi de­finitivarea articolelor rămase în suspen­sie ale Tratatului politic de bază. În acest sens, vom avansa o serie de propu­neri care vor prezenta, suntem siguri, interes şi pentru partea ungară. Sper ca vizita să contribuie la relansarea dialogu­lui politic bilateral la toate nivelurile, la realizarea unui schimb cât mai amplu de vizite între Bucureşti şi Budapesta şi să constituie un semnal politic pozitiv pen­tru. ansamblul raporturilor româno-unga­re, pentru securitatea şi stabilitatea zo­nei noastre.

Poziţia UDMR şi a preşedintelui său de onoare, episcopul Laszlo Tokes, des­pre aceeaşi importantă chestiune a Tra­tatului româno-maghiar — în pag. a 3-a.

lulia TĂLVESCU

 

DE LA O SĂPTĂMÂNĂ LA ALTA

Echipa prezidenţială în faţa noului sezon competiţional

CEI PATRU EVANGHELIŞTI SUNT... CINCI

După adoptarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi func­ţionarea Preşedinţiei,, „selecţionerul unic", dl' lliescu, a stabilit, la întoarcerea din concediu, echipa cu care va juca în etapele restante ale actualului mandat. Faţă de precedenta formulă, nu­mărul consilierilor „principali" a crescut cu unul. lată-i pe cei... patru evanghelişti :

TRAIAN (Chebeleu) — politică externă, purtător de cuvânt GHEORGHE (Fulga) — politică internă

MARIUS (Guran) — ştiinţă, învăţământ, cultură

VASILE (Ionel) — apărare şi siguranţa naţională

MIŞU (Negriţoiu) — economie şl reformă 

Pe banca „rezervelor", doi consilieri „de stat". Paul Dobrescu — pentru mass-media — şi Nicolae Popa — probleme juridice şi legislative.

Elemente notabile: promovările în prima echipă ale lui Fulga (fost prefect de Braşov) şi Negriţoiu.

 

Era să nici nu băgăm de seama că...

AMERICANII NE-AU PRELUNGIT CLAUZA !

Evenimentul s-a produs automat, neexistând obiecţii. Rămâne de văzut doar cât de mult ne va folosi...

 

După ce timp de cinci ani am adunat toate hodoroagele Europei

GUVERNUL S-A TREZIT CĂ NU VREA SĂ DEVENIM UN CIMITIR DE MAŞINI UZATE !

Drept urmare, s-a dat o Hotărâre de Guvern care urmează să intre în vigoare miercuri, prin care se interzice aducerea în ţară a unor autovehicule mai vechi de 5 ani.

TOTODATĂ SE INSTITUIE O TAXĂ VAMALĂ GENERALIZATĂ — PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE — DE 20 LA SUTĂ DIN VALOAREA DE FACTURĂ.

„FUNDAMENTAREA“ hotărârii ţine, chipurile, de „repararea" unei nedreptăţi: persoanele fizice plăteau până acum o taxă de 30 000 lei (pentru un autoturism până la 1 400 cmc) în timp ce a persoană juridică plătea (teoretic) 4 532 944 lei. Ministerul Finan­ţelor se face însă că nu ştie că nimeni nu plătea această taxă, toate importurile firmelor făcându-se pe numele unor persoane fizice.                                                    

ADEVĂRATA fundamentare a H.G. este aceea că toţi ştabii interesaţi şi-au luat deja maşini din import şi că de acum înainte pot fi puşi la plată fraierii!                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Când „afară-i vopsit gardul..."

VAMA GIURGIU—O RUŞINE NAŢIONALĂ!

LUCRATORII PUNCTULUI DE TRECERE A FRONTIEREI, ÎMBUIBAŢI ŞI AROGANŢI. POT FI CONSIDERAŢI MEMBRI FONDATORI AI ORGANIZAŢIEI "NESIMŢIŢI FĂRĂ FRONTIERE"!

Joi seară, televiziunea a anunţat cu pompă că la Giurgiu s-a petrecut un eveniment revoluţionar: TIR-urile, care stăteau la cozi cu zilele, pot tre­ce de acum în 15 minute. Nu s-a su­flat nici un cuvânt despre celelalte categorii aflate în trecere prin acest punct care şi-a făcut o faimă de loc de invidiat. Întâmplarea a făcut să ne aflăm în noaptea de miercuri spre joi în vamă şi să constatăm pe pielea noastră cât este de mare nesimţirea şi aroganţa celor care şi-au făcut din mandatul de funcţionari ai statului un statut care le permite să-şi bată joc cum vor de cetăţeanul de pe urma că­ruia duc acest trai.

OAMENII DLUI PÂNZARIU FAC CE N-A ÎNDRĂZNIT NICI CEAUŞES­CU: SĂ NU TE LASE SĂ INTRI ÎN PROPRIA TA ŢARA!

Una dintre libertăţile la care ro­mânii au visat jumătate de secol s-a transformat acum într-un coşmar. În afara restricţiilor tot mai drastice im­puse de lumea liberă care ne-a căinat atâta până-n ’89 că nu putem călători, exista acelea generate de haosul şi incompetenţa ce stăpânesc majorita­tea trecerilor de frontieră unde nu neadecvarea capacităţii la trafic este impedimentul numărul unu, ci dez­ordinea intenţionată, aducătoare de beneficii celor care s-au trezit peste noapte un fel de dumnezei cu drept de veto asupra existenţei noastre cu­prinse în spaţiul de dincoace şi din­colo de graniţă. Nu numărul redus de vameşi sau ofiţeri de frontieră es­te elementul care creează cozi kilome­trice şi aşteptări de zile, ci ciocoismul acestor categorii îmbuibate cu tainul primit de la cei care doresc să-şi fa­că şi aici viaţa mai uşoară. Nu exi­genţa deosebită a acestor domni este aceea care blochează trecerile pen­tru că, la urma urmei, un vameş care ia la puricat toate bagajele sau maşi­nile este mai bun ca vânzător sau mecanic în service, decât ca psiholog, apt să-şi dea seama dintr-o primire cine eludează legea şi cine nu — ci mimarea acesteia, în scopul obţinerii clasicelor foloase necuvenite, de la o categorie de oameni mai mult; sau mai puţin nevoiaşi, dar exasperaţi cu toţii de această absurdă aşteptare.

De 5 ani de zile Direcţia Generală a Vămilor, Ministerul Finanţelor şi Guvernul ştiu că situaţia din PCTF-uri este catastrofală, că purtăm povara unei imagini de ţară necivilizată cu oa­meni necivilizaţii, incapabili să ne ra­cordăm exigenţelor vremii, şi tot de 5 ani' nimeni nu face nimic pentru a pune ordine în aceste locuri unde TIR-uri le cu marfă „de contrabandă , trec ca prin brânză, în timp ce lucră­torii lor se mândresc cu capturarea a doi sau trei traficanţi de blugi tur­ceşti. Poate că unul din motive es­te îşi acela că nici dl Florin Georgescu, nici dl Doru Tărăcilă şi nici dl Ni­colae Văcăroiu n-au trecut vreodată graniţa ca simpli cetăţeni Nici nu le-o dorim. Veţi vedea de ce.

(Continuare în pagina a 8-a, "24 DE ORE".

Octavian ANDRONIC