26 octombrie 2021

Remember 6 mai 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

ZODIA LEULUI

Una dintre libertăţile pe care le-am cîştigat după Revoluţie este şi aceea de a nu mai osteni urmărind monotonele, vetustele şi inhibantele sute ceauşiste! Vom putea, chiar din această lună, să ne uşurăm considerabil viaţa, numărînd din cinci în cinci, iar nu peste multă vreme, chiar din zece în zece! Această, liberalizare de cassă se produce sub semnul lui Brâncuşi şi — în mod de-a dreptul straniu — sub acela al Coloanei infinitului. Nu ne grăbim, totuşi, cu speculaţiile pe această temă și salutăm iniţiativă Băncii Naţionale şi a guver-
natorului său, al cărui autograf îl vom avea de-acum înainte, la purtător. Datorăm, pînă în prezent, domnului Mugur Isărescu, 510 lei,adică o monedă de 10 lei și o bancnotă de 500, ambele cu certă valoare numismatică, ca să spunem așa. Ne vom bucura însă, de un milion (nici o aluzie, la știți dv. ce…) de ori mai mult să-i datorăm stabilitate financiară și soliditate în creanţe. E drept, nu depinde numai de dînsul, dar tare am vrea ca Zodia Leului să nu debuşeze în cea a… Vărsătorului (And. O.)

Conferinţe ale profesorului Rugină

Sosit în România pentra cîteva zile, profesorul   Anghel Rugină, membru de onoare al Academiei Române va susţine două conferinţe. Astăzi la A.S.E. tema expunerii domniei sale este „Capitalismul american la apogeu. Învăţăminte de tras”, iar mîine la ora 12, la Casa oamenilor de ştiinţă se va putea audia prelegerea „Ce mai e de spus despre economia de piaţă? Un dialog cu Milton Friedman”.

Ziarul Libertatea din 6 mai 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Caricatură de ANDO

K. O.

Am aflat aseară de Ia reprezentanta Institutului de Specialitate că meteorologii se străduiesc să răspundă celei mai arzătoare întrebări : „Mîine cum va fi?“ Uneori poate că ar trebui să consulte și Guvernul pentru a afla cît de cît un răspuns. Dacă vor o părere din partea noastră, iat-o: mai bine, în nici un caz!

Politica antiliberală a Ungariei față de mass-media

(Articol de Tibor Fenyi în cotidianul austriac „Die Presse“ nr. 12 941 din 24 IV 1991)

Dacă cineva doreşte să înfiinţeze în Ungaria un nou post de radio sau televiziune își va da seama că Cehoslovacia şi chiar România sînt mult mai liberale decît Ungaria. De la preluarea funcţiei, guvernul Jozsef Antall se află pe picior de război cu mass-media. Premierul consideră că mass-media are relaţii prea prieteneşti cu partidele de opoziţie. Un motiv în plus pentru Antall şi sprijinitorii partidului său să acapareze televiziunea. În (nod curent, sînt interzise emisiunile critice (la adresa autorităţilor). În fruntea redacţiei de ştiri a fost numit, fostul secretar de partid al televiziunii, care relatează unilateral despre partidul aflat la putere, la fel ca pe timpul sistemului unipartid. De aceea, nu este de mirare că preşedintele american, Georgg Bush, în  raportul său prezentat Congresului american, a criticat vehement politica faţă de mass-media – dusă de guvernul ungar. Toate acestea i-ar deranja prea puţin pe unguri dacă ar mai exista încă un canal pe care ar putea comuta. Pînă în prezent, cabinetul Antall nu a permis înființarea unui nou post de radio sau televiziune. Mai mult chir la Ministerul Justiţiei nici nu s-a pus în discuţie elaborarea unei noi legi a frecvențelor pe care emit posturile de radio. Deci nu poate fi vorba de inființarea în acest an a unor posturi comerciale pentru care se manifestă un mare interes atît în țară cîi şi în străinătate. Astfel Grupul Berlusconi, BBC, Maxwell, Radio Europa Liberă speră în anularea„moratoriului pe frecvenţă“. În acest caz, va fi rnai uşor să se infiinţeze o reţea de televiziune decît o nouă staţie de radio. Undele de emisie radio au fost repartizate pe plan, internaţional încă din anii ’60, iar conducerea de atunci a Ungariei nu şi-a dat seama de importanța lor, astfel că Ungariei i-a revenit o arie redusă de frecvenţă. De aceea pe unde medii nu mai poate funcţiona un alt .post de radio, iar pe ultra-scurte este loc doar pentru 2 posturi. De stații comerciale nici nu poate fi vorba. O îmbunătăție a situației este  posibilă abia peste cel puţin trei ani. Guvernul însă amînă anularea moratoriului privind frecvența deoarece se teme că noile posturi particulare ar atrage pe cei mai buni specialişti din mass-media de stat, iar astfel programele ar fi şi mai slabe. Monotonia programelor se datorează nu numai relatărilor unilaterale ci şi lipsei de fonduri în cazul înfiinţării unor posturi comerciale, acestea ar înghiţi o mare parte a programelor de reclamă ce se difuzează în prezent pe posturile de radio şi TV de stat. Administraţia televiziunii a solicitat acordarea de noi fonduri deoarece, în caz contrar, televiziunea de stat îşi va încheja activitatea pînă la vară. Încă de pe acum televiziunea nu transmite nimic altceva decît reluări de filme vechi şi discuţii în studiou, care sînt mai degrabă şuete. Guvernul se mai gîndeşte şi aşteaptă. Pe de o parte, nu poate ignora cele 2-3 miliarde de dolari oferite de Grupul Berlusconi în cazul concesionării unui post TV în Ungaria. Pe de altă parte, majoritatea celor interesaţi, cu vederi mult prea liberale, îşi îndreaptă atenţia spre alte domenii mai de perspectivă. Astfel, Maxwell trebuie să opteze fie pentru televiziune, fie pentru achiziţionarea unui cotidian. Pe ambele nu le poate avea.

Nu însă acelaşi lucru este valabil şi pentru guvern, care pe lîngă „televiziunea guvernamentală” mai are, începînd cu această săptămînă, şi un organ de presă numit „Uj Magyarorszag” (Noua Ungarie). Libertatea mass-mediei, respectiv problema ei, cu care se confruntă guvernul ungar şi în era postcomunistă, rămîne călcîiul lui Achille al democrației ungare.

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

O revelaţie „DE EXCEPŢIE” : CU MÎŢA ÎN SAC!
Doamna (sau, cine ştie poate domnişoara?) Raluca Stroe Brumariu se pare că este angajată la „România liberă” ca cititoare. Depăşindu-şi în mod evident atît atributiile cît și competența, doamna (sau domnişoara?) cu pricina mai şi scrie. Dînd cu bîta-n baltă și dovedind că din lecturile obligatorii lipseşte chiar gazeta care o plăteşte. Să ne explicăm: în „Revista, presei” din 4 mai dînsa se împiedică, la propriu și la figurat de un articol din „Libertatea”. Mărturisim că dacă am fi fost în locul oricărui coleg al domniei sale ne-am fi ferit ca dracul de tămîie de acel articol. Dînsa nu! Ba din contră: cu prestigiul pe care i-l conferă impresionantul său statut gazetăresc, doamna (sau domnişoara?) ne ia în pleaznă. Ia auziți-o: „Dl. Octavian Andronic a avut o revelaţie. După cum mărturiseşte el însuşi în cotidianul Libertatea din 24 aprilie. Sînteți curioşi să aflaţi în ce constă această revelaţie: în raportul ambasadorului francez la Bucureşti, un „document de excepţie”, după cum îl denumeşte dl. Andronic, care, îi admiră obiectivitatea și precizia. O fi citit domnul Andronic acest raport? Ne întrebăm (aici trebuia o virgulă, dar nu e — N.R.) pentru că raportul abundă tocmai în inexactităţi”. Stop. Și aici sîntem nevoiţi să facem nişte precizări pe care doamna (sau domnişoara ?) R.S.B. le trece, cu explicabilă discreţie sub tăcere. Din această „înaltă apreciere” dată documentului în cauză, s-ar părea că doamna (sau domnişoara?) R.S.B., nici usturoi n-a mîncat… Căci unde a apărut amintitul raport? Exact în „România Liberă”, cu o zi înaintea sosirii preşedintelui Mitterrand, pe o pagină și ceva sub titlul pompos de „În exclusivitate pentru R.L.“. Să fi fost o manevră subtilă, de demascare a ambasadorului francez, de către sus-numita gazetă? Nu ni s-a spus nimic. Abia după cîteva zile cînd domnul ambasador Vignal a dat publicităţii un comunicat în care arăta că respectivul document nu era destinat publicităţii și că îi fusese subtilizat (observaţi delicateţea termenului care se numea furt sadea!), redacţia se strofocheăză și îi face semn cu degetul la obraz diplomatului francez, acuzîndurl de — n-o să vă vină să credeţi — „nedelicateţe”!
În obligaţiile de serviciu ale doamnei (sau domnişoarei?) R.S.B. nu intră probabil şi lectura propriei gazete. Căci dacă ar fi intrat, n-ar mai fi adus vorba despre acest episod jenant — oricît ar fi abundat raportul în inexactităţi evident din punctul de vedere R.L.-ist. Asta ne-ar îndreptăţi desigur, s-o acuzăm şi noi pe doamna (sau domnişoara?) de „nedelicateţe” față de colegii săi care făcură pocinogul. Nefiind însă singurul „pocinog” de acest gen, credem că doamnei (sau domnişoarei?) R.S.B. ar trebui să i se indice mai îndeaproape ce să citească si ce nu. Că de scris…

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 6 mai 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 6 mai 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 6 mai 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

 

Presa acum 50 de ani

• ZIARUL „CURENTUL” dedică spaţiu larg comemorării lui Ion C. Brătianu: „Un Cavour al unităţii naţionale”; „Pioasa Solemnitate de la Florica” medalionul „Un ctitor; Ion C. Brătianu” de Pamfil Şeicaru • „ACŢIUNEA” publică, sub titlul’ „Evocarea lui Ion C. Brătianu”, cuvântarea d-lui ministru Mihai Antonescu cu prilejul celui de al cincizecilea parastas dela Florica (…) „Aparţine operai lui Ion Brătianu şi meritelor generaţiei Iui de a fi scuturat amorţirea internă, de a fi spart cătuşele dominaţiei turceşti prin redeşteptarea demnităţii naţionale (…). Ca şi azi, atunci, Neamul Românesc îşi caută în jocul forţelor europene reazemuri de conservare şi înălţare (…). Ca şi azi, atunci, Neamul Românesc, răstignit între imperialisme, îşi descifra mijloacele pentru recâştigarea drepturilor (…)“ • TELEGRAMA D. GENERAL ION ANTONESCU, conducătorul Statului şi preşedinte al Consiliului de Miniştri: „Maiestăţii Sale Regina Elena, Ţara, Guvernul şi cu mine, respectuoşi înaltelor virtuţi ale Maiestăţii Voastre. Vă roagă să primiţi în aceasta zi sfântă pentru Majestatea Voastră şi mare pentru întrega noastră Ţară, expresiunea simţămintelor de admiraţie, credinţă şi iubire pe care vi le păstrăm. General l. Antonescu” • S-A HOTĂRÎT ca Ziua de naştere a M.S. Regina Mamă Elena să fie sărbătorită de sf. Constantin și Elena • CUM se va face despăgubirea evreilor expropriaţi • GALERIILE BUCUREŞTI (Lipscani 88) pun în vînzare 10.000 cupoane pentru rochii, bluze şi lingerie cu prețurile cele mai ieftine. • TRIBUNALUL MAGHIAR DIN CLUJ a condamnat o româncă din Huedin, comună pur românească, pentru că, la somaţia învăţătorului ungur a refuzat să cumpere pentru copiii ei cărţi de şcoală scrise în limba maghiară”. • ÎN GRECIA, o pradă enormă de război a căzut în mâinile germanilor în urma fugii trupelor britanice” • MĂSURI pentru combaterea omizilor • MARINA AMERICANA va apăra nordul Atlanticului şi Pacificului, lăsînd Angliei apărarea sudului din aceste oceane, arată corespondentul „Associated Press” • „ELEMENTE PENTRU REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SECUNDAR” se întitulează articolul lui Pamfil Şeicaru din ziarul „Curentul”, al cărui director este.

Rubrică realizata de ION BUTNARU

Rațiu debarcat?

Doru Novacovici este noul preşedinte al Uniunii. Mondiale a Românilor liberi ales de congresul de la Paris cu 773 de voturi din cele 862 exprimate. 112 buletine au fost Anulate, ele cuprinzînd nume ce nu se aflau pe lista de propuneri’ aprobată. Dezbaterile anterioare votării au fost lungi si anevoioase datorită insistenței delegaţilor din țară care nu au admis includerea nici unui candidat membru al unei formațiuni politice, ceea ce I-a plasat în afara competiţiei pe fostul preşedinte, dl. Ion Rațiu. Potrivit corespondentului BBC de la Paris, lucrările Congresului au fost conduse în momentele anterioare votării de dl Sorin Roșca Stănescu. În conducerea UMRL, a fost ales și un rezident în România. Nu a fost admisă prezența la Iucrări a corespondentului Rompres (cînd a fost descoperită).