Publicat: 6 Octombrie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu sfert de secol, în 1993?

DE LA O ZI LA ALTA

Ca-n proverbul cu paiul din ochiul altuia şi bârna din ochiul propriu

PROMOVÂND O "LEGE DE VITRINĂ", UNGARIA PRETINDE ALTORA CEEA CE EA NU CATADICSEŞTE SĂ FACĂ!

* Legea maghiară a învăţământului nu cuprinde nici o referire la învăţământul în limbile minorităţilor naţionale şi etnice!
În momentul adoptării de către parlamentul ungar a Legii privind drepturile minorităţilor naţionale şi etnice, în vara acestui an, după trei ani de tergiversări, în cursul cărora Ungaria a făcut o extraordinară propagandă în forurile internaţionale, pentru a ilustra preocupările sale pentru protecţia drepturilor minorităţilor, exista o bună doză de suspiciune că totul nu este decât un bluff şi că, de fapt, nu se urmărea decât crearea unui argument în plus, pentru ca Ungaria să-şi promoveze pretenţiile în legătură cu minorităţile maghiare din ţările vecine.
Avem acum o nouă dovadă că Legea privind drepturile minorităţilor nu este decât o lege "de vitrină", pentru propagandă în forurile internaţionale şi nicidecum un act a cărui aplicare este cu adevărat avută în vedere de, autorităţile ungare.
De curând, a fost difuzat în Ungaria textul Legii asupra învăţământului superior, adoptată la 13 iulie 1993, de parlamentul ungar.
Legea nu cuprinde nici o referire la învăţământul în limbile minorităţilor naţionale şi etnice în ceea ce priveşte urmarea cursurilor din învăţământul superior în limba maternă.
Cu toate că în preambulul Legii se arată că la întocmirea ei au fost luate în considerare asigurarea drepturilor omului şi Magna Charta a
universităţilor europene, din textul ei lipseşte orice referire la drepturile care ar trebui asigurate minorităţilor naţionale, privind învăţământul în limba maternă la nivelul diferitelor instituţii de învăţământ.
În contextul în care Ungaria îşi proclamă pretutindeni preocuparea pentru protecţia atât în plan politic, cât şi juridic, a drepturilor minorităţilor naţionale, această omisiune este de neînţeles. Faptul că Legea nu face nici o referire la învăţământul pentru minorităţi este în necon-cordanţă cu Legea privind drepturile minorităţilor naţionale şi etnice, adoptată la 7 iulie 1993, doar cu o săptămână înainte de Legea învăţământului superior.

Articolul 18, alineatul 1, al legii minorităţilor prevede următoarele: "Comunităţile minorităţilor au dreptul să iniţieze condiţiile pentru învăţământul în limba maternă sau de limbă maternă (în limba maternă şi în limba maghiară) la nivelul învăţământului preşcolar, şcolar, mediu şi superior."
Or, cum ar putea comunităţile minorităţilor "să iniţieze condiţiile... la nivelul învăţământului... superior", în condiţiile în care Legea învăţământului superior din Ungaria nu face nici o referire la această posibilitate? 

LA MOSCOVA A ÎNVINS DEMOCRAŢIA BLINDATA: TANCUL T 72!
 

 

Decât sa ne tot ploconim pe la F.M.I. şi pe la B.I.R.D. şi B.E.R.D., oare n-ar fi mai bine să apelăm la
CARITAS?

Luni, 11 octombrie, la Teatrul "Ion Creangă*

Gala de toamnă a ziarului LIBERTATEA

După cum am mai anunţat, luni, 11 octombrie, ora 18, în sala Teatrului "Ion Creangă" din Piaţa Amzei, vom proceda Ia operaţiunea de tragere la sorţi a PREMIILOR în valoare totala de 200.000 lei (1 PREMIU de 100.000 Iei, 5 PREMII a 20.000 lei), cuvenite
celor mai... norocoşi dintre participanţii, eu dezlegării corecte, la concursul nostru de cuvinte încrucişate (desfăşurat între 3 iulie şi 4 septembrie a.c.). Lista candidaţilor Ia premii a fost publicată în ziarul nostru de joi, 23 septembrie.

Noul ambasador al Uruguayului

Azi soseşte la Bucureşti noul ambasador al Republicii Orientale a Uruguayului, Excelenîa Sa GASTON SClARRA REBOLLO, pentru a ocupa locul lăsat liber încă de anul trecut, din august, de colegul său DOMINGO SCHIPANI. Ambasadorul uruguayan a avut prilejul să se prezinte — neoficial — preşedintelui Ion lliescu, cu prilejul vizitei delegaţiei române la Montevideo, în august.

Din Coreea de Sud
Nici la Expo-Taejon 93 n-a fost intonat imnul României!

Din Bruxelles
Ca să intrăm şi în Piaţa Comună trebuie să fim mai calmi!

• Stresul ziariştilor români a declanşat sistemul de alarmă al unui sediu comunitar

Curtea Constituţională la prima întâlnire cu presa

Mâine, la ora 12, Curtea Constituţională organizează prima sa conferinţă de presă. După cum ne-a declarat dl Vasile Gionea, această întâlnire se doreşte un dialog deschis asupra a ceea ce a fost, dar mai ales asupra a ceea ce va fi această importantă instituţie a statului de drept.

 

Foileton de Valentin SILVESTRU

Procesul de mitocănire edilitară