26 octombrie 2021

Remember 7 iunie 1991 – Presa acum 30 de ani

Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

De la o zi la alta

• SLOGAN. La grevele de ieri s-a făcut auzită o noua aserţiune: „Creşterea salariilor prin posibilitatea de a le produce”. Bine-bine, dar cine mai şi… produce? • DIVERGENŢE. În Parlament s-au înregistrat divergenţe asupra Legii privind protecţia consumatorilor, referitoare la mită, trafic de influenţă, primire de foloase necuvenite şi alte aspecte de interes public. Dl. Radu Câmpeaniu a sugerat „să nu plecăm de Ia un principiu de suspiciune. Sistemul de a primi DONAŢII (n.n.) este valabil în toată Iumea!” Eufemisme? • LOCUINŢE. Se profilează noi conflicte privind vînzarea sau nevînzarea locuinţelor de serviciu • EVANGHELIZARE.  Aflăm prin intermediul unei insistente reclame că „Evanghelizarea este speranţa României”, mai ales dacă e susţinută de (re)cunoscuta interpretă Mihaela Oancea • ENERGIE. Azi, Departamentul energiei din Ministerul Industriei (Industriilor?) ne va informa cum stăm ou chestiunea energetică. Dacă frecventele întreruperi de curent din ultima vreme sînt o aluzie, stăm prost şi ar fi un miracol să mai trecem o (a treia) iarnă cu energie germană • De aseară, o nouă emisiune. TV e pusă la dispoziţia partidelor reprezentate în Parlament. În premieră. spaţiul de ieri a fost împărţit frăţeşte între FSN şi UDMR, aceasta din urmă militînd pentru „conciliere naţională”. Să audă Dumnezeu! • OTOPENI. Aeroportul e în centrul atenţiei. La licitaţia privind modernizarea lui au rămas în cursă doar trei ofertanţi. Sarea şi piperul le-au constituit, însă, cele 10 kg de heroină (zeci de milioane de dolari) găsite în bagajul de mînă al unul pakistanez • Rompres ne anunţă că azi soarele a răsărit la ora 5,32 şi va apune la 20,57. Numai să nu plouă iar, că roşiile „bat” tot pe la 150 lei kg. (P. Calapodescu).

Presa la întîlnire cu primul ministru

Ieri, Ia Palatul Elisabeta. domnul Petre Roman a avut o întîlnire informală cu un grup de ziarişti format din redactori şefi ai publicaţiilor cotidiene. A fost un bun prilej pentru a se discuta. într-un cadru relaxat, principalele probleme legate de condiţia actuală a presei, precum şi aspecte legate de momentul politic şi implicaţiile sale. „Asaltat” cu opinii şi idei dintre cele mai temerare domnul Petre Roman şi-a pus încă o dată în evidenţă stofa de redutabil luptător pe tărîmul conceptelor şi al argumentelor, fandînd cu eleganţă şi contraatacînd cu decizie. Am aflat cu acest prilej că termenul avansat de domnul Eugen Dijmărescu în legătură cu data alegerilor legislative a fost oarecum hazardat, un calcul    matematic al elementelor ce rămîn de rezolvat arătînd că acestea nu sînt, totuşi posibile, încă din luna octombrie. Primul ministru nu a exclus însă necesitatea organizării în acest interval a alegerilor locale. Alte amănunte despre conţinutul acestei întîlniri vă vom oferi într-unul din numerele viitoare ale ziarului (And.O.)

Ziarul Libertatea din 7 iunie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

EPILOG NEAŞTEPTAT

LA „AFACEREA CULTUL PATRIEI”

SORRY!

Mărturisesc cu părere de rău, că o anume înclinare, comună întregii prese de altfel în această perioadă, spre senzaţional ne-a jucat o festă ale cărei efecte mi le asum cu toată răspunderea. O răspundere care ţine de insuficienta verificare a unei surse incerte, în legătură cu care îmi este imposibil să afirm cu certitudine dacă este vorba de o percepţie suibiectjvă exagerată a faptelor sau poate, chiar de rea voinţă. Pentru că, în avalanşa de evenimente şocante ce ne-au copleşit în ultima vreme, totul pare posibil. O isterie colectivă, abil întreţinută de factori cărora probabil că nu le-a mai rămas la dispoziţie decît acest exerciţiu malefic al unor abilităţi care altădată constituiau, cine ştie, obligaţii de serviciu, exacerbează sensibilitatea publică ţinându-ne pulsul la cote de infarct. Este suficient să amintim serialul Berevoieşti al României Libere, continuat cu farsa de la Periş jucată colegilor de la Tineretul Liber ca să înţelegeţi, într-un fel, cum a fost posibilă o interpretare, vădit exagerată, a episodului „Cultul Patriei”. Aveam să aflu cu surprindere abia aseară, de la domnul Anton Uncu,

Octavian ANDRONIC

PREMIILE „ LIBERTATE A ’90”

10 Oameni pentru România

Profil de artist

Ce ar putea să însemne azi un artist planetar? Probabil, un om care lucrînd în multe oraşe din numeroase ţări e considerat de fiecare ca al său. Cu mîndrie, pentru că rezultatele bogate şi înalte ale artei sale devin bunuri culturale patrimoniale ale acelor oraşe, ale acelor tări. Andrei Şerban e o atare personalitate de anvergură mondială. Noi avînd motive să-l considerăm în primul rînd român, atît prin naştere, limba miaternă, formaţie intelectuală cît şi prin faptul că a pornit în Iume după ce a învăţat arta şi ştiinţa regiei acasă, a debutat aici ca student, a creat opere scenice considerabile, la Bucureşti şi Ia Piatra-Neamţ, iar acum a adus către ai săi ceea ce a săvîrşit mai bun aiurea. Şi e directorul celei mai însemnate instituţii a domeniului:     Teatrul Naţional, din metropola română, aşezat fiind în scaunul în care a stat. printre- alţii Caragiale, Ion Ghica, Davila, Camil Petrescu Victor Eftimiu, Ion Marin Sadoveanu, Zaharia Stancu, Radu Beldgan.N-a împliniţi încă jumătate de veac, dar a şi devenit un clasic al artei universale, din mileniul trei.
Creaţiile sale au măreţia unui ceremonial şi magia dintotdeauna a gestului histrionic, care e conceput ca o terapeutică sufletească.

Nu sînt acceptate integral, suscită uneori controverse, atrag atenţia prin novaturism, distrag atenţia de la faptele comune şi se sustrag judecăţilor economice, ca şi înfăptuirile lui Giorgio Strehler, Ingmar Bergman, Lucian Pintilie, Roger Planchon.
Experimentează cutezător şi violenţ, indispunînd tradiţionaliştii. Face erori cu bună ştiinţă, căutînd „sentimentul fundamental” al tuturor civilizaţiilor şi formula care să satisfacă gusturi extrem de diferite. Omul are uneori schimbătoare’instabilităţi capricioase, susceptibilităţi vibratorii, si e tot atît de incomod cît au fost la ei şi la vremea lor Bernard. Show sau Orson Welles. Nu ştiu deocamdată cît de bun administrator e; face meseria aceasta pentru prima oară. A dovedit însă că poate întineri rapid o scenă bătrînă. Oare nu a fost de luat în seamă? Face o politică şi evident că-i sensibilizează pe toţi cei care susţin alta. Ori altele. Mi-amintesc că şi Dante Alighieri se găsea, la un moment dat, într-o situaţie oarecum asemănătoare; nu ne mai amintim aproape nimic despre programul partidului florentin la care aderase. Putem însă evoca zile şi nopţi Divina Comedie. La drept vorbind o tot evocăm de vreo cîteva secole.
Să-i dam deci artistului ce i se cuvine. Andrei Şerban e un creatoir de valori şi exemplarităti. Un făuritor singular, de originale lumi imaginare în galaxia scenei. O şansă pentru teatrul nostru de azi — poate şi pentru cel de mîine.

Valentin SILVESTRU

 

O.K.

„Adevărul — cum bine zice domnul Ion Marin de la „Adevărul“ în numărul de astăzi — ştie să se ferească de senzaţionalism gratuit”. Perfect de acord, mai ales că excepţia nu face decît să confirme regula: vezi senznționalul divorţ al redacţiei de domnul Novăceanu. Într-o tonalitate, într-adevăr, de „cel mai bun gust”!

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BAGAM MÎNA ÎN FOC)

■ CUM VA DEVENI OMUL NOSTRU FOARTE PROSPER

La sediul Centrului Galactic pentru privatizare a avut loc, recent, o conferinţă de presă pe tema „Împroprietărirea prin diviziune și superpulverizare”, susținută de experţii internaționai pentru România”. Cu acest prilej dl. conf. dr., docent Gheorghe Ivanovici Smith, o incontestabilă autoritate în materie, a avut amabilitatea să ne declare: „Modelul conceput de noi toți se bazează pe cele, mai recente teorii euclidiene în problema mulţimilor și are ca scop o cît mai echitabilă difuzare a capitalului încă necalculat. Se porneşte de Ia zero și se avansează atît la dreapta cît și la stinga pînă la plus-minus infinit: Prin urmare, fiecare cetățean care a împlinit vîrsta de o lună va fi „înzestrat” gratuit cu un ABCD-ar (titlu de proprietate) rezultat, din suma C1 + C2+C3… n+1, a capitalurilor private de stat, astfel încît, după un an lumină şi jumătate, raportul de 70 la 30 să poată fi inversat. În acest moment se vor produce necesare alegeri anticipate! După primenirea guvernului se va purcede la etapa a 2-a a reformei, adică reinversarea raportului 30 la sută cu 70 la sută, schimbînd decisiv sensul de la pozitiv la negativ. Abia la acest stadiu de împroprietărire, titilul de proprietate (ABCD-ar) va putea fi vîndut absolut cui doreşte democratic să-i cumpere… Dar nu pe bani lichizi, ci în hîrtie (C.E.C.). Avantajul major al modelului financiar promovat este acela că, transferarea valorilor, nu va găuri buzunarul cetățenilor (se va tine seama de vechimea scutecelor sau de a hainelor) ci va încolţi energic în solul de granit al marilor industrii retehnologizate”.
Reforma în trepte, a mai adăugat reputatul consilier galactic pentru drepturile economice ale omului în România. are toate șansele computerizate să izbutească un lucru considerat pînă mai ieri imposibil. Anume să prefacă agentii economici ai centralismului democratic într-o splendidă grădină a Semiramidei iar vechiul om de tip nou într-un industriaş — horticultor de renume mondial, prosper. Va fi atîta bunăstare încît nimeni nu va mai avea motiv să se preocupe de aspectele finanriar-contabile ale investiţiei sale incalculabile! Toti vor șede cît e ziulica de mare pe prispa Grotei Urșilor (monument al naturii retranscris în circuitul UNESCO) și vor contempla viitorul lor luminos, proiectat grandios pe ecranul veşniciei unde curg rîuri de lapte și miere dinspre zero către… minus infinit.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 7 iunie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

ENIGMELE UNEI INSTITUŢII TELE-GHIDATE

Fereşte-te de prieteni, că de duşmani…

La puţin timp după numirea d-sale în calitate de preşedinte al RTV, dl. profesor Răzvan Theodorescu a răspuns invitaţiei Grupului pentru Dialog Social, de a avea un… dialog prietenesc. Nu ştim cît de naiv este (era) dl. profesor, dar cu siguranţă cunoaşte (cunoştea) zicala cu prietenii şi duşmanii. Or. d-sa n-a participat la un dialog, ci Ia un proces, la o judecată în stil inchiziţie. În definitiv, motivele care l-au determinat să accepte invitaţia şi să se supună unui atac concentric neelegant îl privesc, direct și personal. Pentru noi ceilalţi, revederea stenogramei acelui „dialog” poate constitui o „cheie“ în efortul ce-l depunem în vederea înţelegerii a ceea ce se întîmplă, în prezent, în şi în jurul Televiziunii.

Presa acum 50 de ani

• PROBLEME, ACŢIUNI, SIMILITUDINI ACTUALE

• „DATORIA FIECĂRUIA” se întitulează editorialul din „Universul”, pe marginea comunicatului ce prevede că nu se vor plăti salarii decît funcţionarilor care îşi fac datoria. Spicuim din comentariu: „Pentru cei cari încasează leafă fără să muncească; pentru cei cari primesc dela particulari plată pentru servicii legalmente datorate; pentru securişti şi cumularzii acaparatori; penitru toţi cei cari uită pe cei cari îşi fac datoria pe zonă, jertfindu-și interesele personale şi familiale; pentru toţi cei cari nu înţeleg că trebuie să fie mereu și gratuit la dispoziţia publicului; pentru ei este avertismentul preşedintelui consiliului de miniştri: NU SE POATE STOARCE BANUL SĂRACULUI ȘI AL ACELUIA CARE MUNCEŞTE DIN GREU PENTRU A ÎNTREŢINE ELEMENTE PARAZITARE” • NOILE PREŢURI MAXIMALE pentru unt (între 195  şi 230 lei), lapte (15—17 lei) şi telemea de vacă (între 45—68 lei) • „TRIUMFUL OPERETEI: VAGABONZII. E fără precedent” • PE STADIONUL ANEF. „La matchul de foot-ball româno-german (…) un grup a vrut să tulbure liniştea şi onoarea unei reuniuni sportive, încercînd să cânte un cântec legionar. Abia au început cântecul şi acţiunea publicului s’a produs: toată lumea adunată pe stadion i-a fluierat;     iar cei din rândul unde se găseau iresponsabilii i-au huiduit şi lovit până la sânge, încât politia a trebuit să intervină pentru a împiedica linşajul. Vinovaţii vor fi judecaţi mâine. Guvernul atrage atenţia asupra reac’iunii violente a publicului din aceste împrejurări. Ea este o nouă și hotărâtă dovadă a sănătăţii și conştiinţei româneşti și un avertisment sever pentru cei care în viitor vor încerca să tulbure ordinea publică” • „LUCRĂTORII ITALIENI pleacă în Germania” • PROBLEMA ALIMENTARĂ. Bunăvoinţă pentru negustori. Ce rezolvă și ce nu rezolvă îngrădirile comerciale. Răspunsul d-lui Iosif Răcaru, preşedintele Sindicatului Alimentar, consemnat de Radu Tudoran, în ziarul „Curentul” • TEZE ITALIENE. Imperiul Britanic se prăbuşeşte şi se lasă absorbit de Statele Unite. India nu va pierde prilejul oferit de istorie, prin care să se scuture de jugul englez. Articol semnat de generalul Emilio Sailer, senator al Regatului Italiei • UNIREA TRICOLOR. campioană naţională pe 1940—1941 • „SIRIA, țara care va determina viitoarele evenimente diplomatice” • POST CLANDESTIN de radio-emisie descoperit în com. Roşu — Ilfov • ÎN SENATUL AMERICAN s-a cerut ocuparea Dakarului, iar flota de război să asigure transporturile către Anglia • „NAŢIONALUL SI SOCIALUL” este tema noului ciclu de comunicări la Institutul român de studii și educaţie, muncitorească • „ÎNTRE CANCELARUL HITLER ȘI GENERALUL ANTONESCU s’au creat raporturi de personală încredere”, „care uşurează în mod considerabil aplicarea și interpretarea pactelor dintre cele două țări” se subliniază într-un articol din „Neue Zuricher Zeitung“ despre politica externă a României • „CULTIVAŢI DOVLECII”.

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

Ziarul Libertatea din 7 iunie 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Gura tîrgului în imagini

Ambidextru

Nu puteam să nu oferim cititorilor şi imaginea sponsorului nostru principal la TIBCO ’91. dl. Mathieu Forestier (dreapta) de care am amintit zi de zi doar în text. La sugestia domniei sale, la următorul tîrg vom avea un ştand fără uşă. pentru a-i menaja piciorul.

Dacă este sau nu descendentă din familia Guldenburg, încă n-am reuşit să aflăm. Ce este cert e că d-na Timofte aduce din multe puncte de vedere cu vestita contesă din Hamburg. Important este însă că berea e exact ca în film.

În aşteptarea declanşării irigaţiilor o moto-pompă Honda în demonstraţie. Dacă ar dispărea de pe cîmpuri şi cele cu marca Aversa vă închipuiţi ce alergare va fi după dotările japoneze?

Doamna Felicia Melinescu în aşteptarea eratei la nume, misiune căreia îi va face față cu bine domnul Tudorică Harza.

Domnul ministru Fota, bine flancat, de o anumită parte a presei (cea feminină, evident) încearcăsă găsească un răspuns estetic pe măsura întrebării.

Domnul ambasador al Israelului în dialog cu reprezentantul studioului de filme, fost (?) Sahia.

„Honda” pătrunde cu viteză şi în agricultură.

Intrăm cu paşi mari In epoca dorita a economiei de consum. Rămîn, ca atare, ambalajele.

OCTAVIAN VINTILA & Son, surprinşi în momentul cînd realizează ce înseamnă „greutatea” unui ziar bun.

„Prin economia de tîrg — spre economia dc piaţă”, sloganul lansat de ziarul „Libertatea” a fost luat în serios de mulţi vizitatori învăţăcei. Grea teoria, dar practica ne omoară! pe zi ce trece.

Tirgul s-a încheiat. Poftiți în vagoane!

Pagină realizată de: Ortansa MIHĂLCEANU, Adriana IRIMESCU, Gabriela STANCIU, Dan CONSTANTIN, Răzvan MITROI, Lorin VASILOVICI. 

Fotografii de: Lucian SIMION, Florin ŞULER, Gabriel MIRON.

 

Ziarul Libertatea din 7 iunie 1991, pag. a 7-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

​Ziarul Libertatea din 7 iunie 1991, pag. a 8-a ▼ Click pe imagine pentru mărire