Publicat: 8 Aprilie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

CATASTROFĂ RUTIERA LÎNGĂ RUSE
• Un autocar turcesc cu turişti români cade într-o prăpastie de Ia 30 metri

• Pînă în prezent 33 de victime

Corespondentul nostru din Ruse transmite:
Un autobuz al societăţii turce de turism Ali Baba Tours s-a prăbuşit ieri de pe un pod pe rîul lantra, din apropierea localităţii Biala, de lîngă Ruse. La bord se aflau 46 de persoane: trei turci, trei cetăţeni din CSI şi restul turişti români. Azi dimineaţă, numărul morţilor era de 33. Accidentul a fost provocat de ivirea neaşteptată în viteză, din sens contrar, a altui autobuz de mare tonaj care a agăţat şi împins autovehiculul turc în rîu.

DE LA O ZI LA ALTA

GARDA ÎN GARDĂ!
După o lunga tăcere, agrementată de o serie de manevre de culise, iată că în sfirşit...
GARDA FINANCIARA RASPUNDE ÎN "VRAC"!

• Dl comisar general Gheorghe Florică "n-are timp pentru replici la publicaţii tendenţioase, lipsite de temei legal" şi cere darea în vileag a "persoanelor care nu ţin la instituţia în care sînt încadrate, furnizînd informaţii neadevărate şi mai mult, tendenţioase".

Domnului Redactor Şef,
Dacă ziarul dvs, este aşa de serios după cum subliniaţi în numărul din 25/26 ianuarie a.c., vă rog să fie publicate, tot ca articol de fond, cele relatate mai jos.
Domnule Redactor şef,
Referitor la cele publicate in ziarul Libertatea din datele de 14, 16 şi 28 decembrie 1992 şi din 6, 8, 19 şi 21/25 ianuarie 1993, în legătură, cu aspectele referitoare la personalul Gărzii Financiare, vă aduc la cunoştinţă că, Garda financiară este o instituţie prea serioasă, investită prin lege cu atribuţii precise şi antrenată total în soluţionarea problemelor importante la nivelul tării, pentru care a fost creată, fapt pentru care personalul acesteia nu mai are timp pentru replici la publicaţii tendenţioase, lipsite dc temei legal.
În cadrul atribuţiilor bine stabilite prin Legea nr. 30/1991 publicată în Monitorul Oficial partea I-a nr. 61/miercuri 27 martie 1991, Garda financiară îşi trimite oamenii în misiune, în limitele competenţelor stabilite prin lege şi nu pentru "a colinda de Crăciun pe la negustorii libanezi, spre a-i convinge să dea ziarul Libertatea în judecată pentru calomnie''.
Dacă ziarul dvs., are redactori de un înalt profesionalism, aşa după cum îi cunoaştem pe unii dintre aceştia, care au colaborat cu Garda financiară şi s-au documentat la faţa locului şi nu cum a procedat cel care a scris articolul de pe prima pagină a ziarului referindu-se la faptul că garda "a făcut sau nu control la unii agenţi" aceştia pot veni cînd doresc la Garda financiară centrală şi le vom pune la dispoziţie toate informaţiile privind controalele efectuate şi măsurile luate împotriva celor care care au nesocotit prevederile legii.
În cazul în care există unele persoane, care nu ţin la instituţia în care sînt încadrate furnizînd informaţii neadevărate şi mai mult, tendenţioase, rog ca numele acestora să fie dat publicităţii, deoarece asemenea funcţionari nu au ce căuta în instituţia noastră.
Am fost, sîntem şi rămînem susţinătorii unei colaborări bazată numai pe realitate, pe adevăr, pe fapte documentate legal".
Dacă cele de mai sus nu vor fi publicate în ziarul dvs., vă informăm că le vom trimite la ROMPRES, cu rugămintea de a fi publicate în cotidiene pentru lămurirea adevărului, deoarece, după cum am mai spus, noi nu avem timp pentru replici la publicaţii conţinînd informaţii neverificate şi nereale.
Cu stimă,
COMISAR GENERAL
Gl. mr. Gheorghe FLORICĂ

În loc de concluzie:
DUPA cum lesne se poate observa, argumentele prin care GARDA FINANCIARA — O INSTITUŢIE PREA SERIOASĂ — REPLICĂ SEMNALELOR "LIBERTĂŢII" SÎNT ATÎT DE CONVINGĂTOARE ÎNCÎT NU MAI NECESITĂ VREUN COMENTARIU.
Deocamdată...

Libertatea din 8 aprilie 1993