Publicat: 8 Iulie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu cu un sfert de secol, în 1993?

După 18 ani...

Se redeschide procesul colecţiei de tablouri a regelui Carol I!

În 24 iunie, la Geneva s-a redeschis procesul pentru recuperarea celor 42 de tablouri de mare valoare din colecţia regelui Carol I, sortite - prin dispoziţie testamentară - "să rămână pentru totdeauna în ţară" - scoase, în 1947, de către Mihai şi duse în Elveţia.

A FOST ACUZAT - PE NEDREPT - CAROL AL II-LEA, ÎMPOTRIVA CĂRUIA S-A DESCHIS PRIMUL PROCES ÎN 1975 • DOI "EL GRECO" AU APĂRUT LA MADRID CU INDICAREA COLECŢIEI DE PROVENIENŢĂ • ÎN 1985 S-AU DESCHIS LA DALLAS ŞI NEW YORK DOUĂ PROCESE ÎMPOTRIVA LUI MIHAI • STATUL COMUNIST N-A CHELTUIT NICI UN DOLAR PENTRU RECUPERAREA LOR. O DONAŢIE DE 50.000 DOLARI A FOST FĂCUTĂ DE UN PRESTIGIOS ROMÂN DIN DIASPORA (G.T.P.).

SENZAŢIONAL: ÎN 1985, DIN DISPOZIŢIA ELENEI CEAUŞESCU PROCESELE ŞI OPERAŢIUNILE DE RECUPERARE AU FOST ABANDONATE.  CERCETĂRILE AU FOST RELUATE ÎN 1991 DE AVOCATUL AMERICAN PAMFIL RIPOŞANU • ÎN 1992 ÎN URMA DISCUŢIILOR PURTATE CU MIHAI SE AJUNSESE LA UN ACORD DE PRINCIPIU, REJECTAT ULTERIOR.

"Libertatea" a mai scris despre peripeţiile colecţiei regale de tablouri şi despre eforturile de recuperare a ei. Iată, astăzi, în momentul când o nouă acţiune judecătorească a fost iniţiată, povestea acestei comori de multe zeci de milioane de dolari, lăsată prin testament, de Carol I, să rămână pentru totdeauna în ţară.

Primul proces s-a deschis la Lisabona, în 1975, împotriva moştenitorilor Iui Carol al II-lea, decedat între timp, considerându-se că au fost scoase din ţară de acesta. După cum ne relatează dl O.S.A., membru al comisiei însărcinate cu recuperarea colecţiei, s-a constatat, după moartea Elenei Lupescu, în 1977, că probele împotriva Iui Carol nu erau valabile şi că declaraţiile martorilor erau false. Fostul mareşal al Curţii, Ernest Urdăreanu, cu care dl O.S.A. a fost în contact permanent în anii 1982-1984 a demonstrat că nu Carol luase tablourile şi că acestea au dispărut în intervalul 1940-1947, după plecarea fostului suveran. În plus a fost descoperit jurnalul lui Carol al II-lea, la Torre de Tombo, in Portugalia, din care rezulta că acesta fusese informat de martori că Mihai era cel care scosese colecţia din ţară. "Aşa cum este obiceiul, a pus mâna pe tablouri şi acuma tace" - nota Carol în jurnal.

În plus s-au găsit şi documente din care rezultă că cele 42 de tablouri figurau in inventarele din 1940, dar nu mai figurau în cele din 1947. Mai mult, a fost obţinut de la o bancă elveţiană un document din care rezultă că în 1947, cu prilejul călătoriei făcute de Mihai la nunta verişoarei sale, Elisabeta a II-a a Angliei, depusese in seifurile acesteia 10 tablouri din colecţie. Chitanţa băncii figurează la dosarul afacerii. Concomitent s-a stabilit că Mihai vânduse două tablouri de El Greco unei societăţi intermediare de artă - Wildenstein, din S.U.A. (O bancă japoneză oferise pe unul dintre acestea 50 milioane dolari). În 1989, cu prilejul deschiderii la Prado, in Spania, a unei mari expoziţii "El Greco", au fost expuse şi cele două tablouri, în catalogul acesteia menţionându-se colecţia de origine: cea a lui Mihai! Alte documente intrate in posesia comisiei au atestat că cele două tablouri fuseseră vândute pentru 1.750.000 dolari, ele aflându-se unul la muzeul Kimbel din Fort Worth (Texas) - "Canonicul Bosio" - şi celălalt in colecţia firmei Wildenstein - "Sfântul Sebastian". Pe această bază, în 1983 s-au deschis două procese, la Dallas şi New York,  pentru recuperarea tablourilor. Dar - lovitură de teatru - în 1985, din dispoziţia Elenei Ceauşescu, procesele au fost abandonate iar Comisia de recuperare desfiinţată.

Sunt două variante de explicaţii: prima - că cineva (probabil Wildenstein) ar fi plătit pentru a se renunţa la pretenţii; a doua, că E.C. intoxicată în legătură cu risipa dc valută şi improbabilitatea recuperării ar fi decis să nu se mai cheltuiască, degeaba.

Anterior deschiderii acţiunii de la Geneva, cercetările au fost reluate, în 1991, prin intermediul avocatului american Pamfil Ripoşanu. Anul trecut s-a luat legătura, la Versoix şi cu fostul suveran, căruia i s-a propus soluţionarea pe cale amiabilă a cauzei. Iniţial a fost de acord ca in schimbul cedării tuturor tablourilor pe care le mai deţine, statul român să nu mai aibă nici o pretenţie de la el. Apoi s-a răzgândit. Zvonuri dc dată recentă, din Elveţia, indică faptul că o bună parte a colecţiei ar fi fost amanetată.

La vestea deschiderii acţiunii în justiţie la Geneva, biroul de presă al fostului suveran a emis ieri un comunicat în care se spune: "Majestatea Sa Regele Mihai, a luat cunoştinţă dc comunicatul de astăzi al guvernului român, difuzat prin agenţiile de presă, cu privire la o procedură civilă pe care acesta a considerat necesar să o iniţieze la Geneva. Pretenţiile guvernului român sunt contestate în întregime. Orice afirmaţie calomnioasă referitoare la M.S. Regele Mihai va face obiectul cuvenitelor proceduri judiciare".
Are cuvântul Justiţia.

Octavian ANDRONIC

Contractul "Petromin" navighează în ape mai liniştite