Publicat: 8 Noiembrie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

DE LA O SĂPTĂMÂNĂ LA ALTA

SENZAŢIONAL: SUPER CARITAS

Un grup de întreprinzători a pus la cale proiectul unui "joc de întrajutorare" în valută!

DUPĂ TOATE PROBABILITĂŢILE, ACESTA SE VA DESFĂŞURA ÎN BUCUREŞTI ŞI, CEL PUŢIN ÎN FAZA DE DEBUT, VA LIMITA DEPUNERILE LA CIRCA 100$ "LANŢUL" ESTE PLĂNUIT A DURA 7 SĂPTĂMÂNI, OFERIND DEPUNĂTORILOR UN CÂŞTIG DE 5 ORI MAI MARE

Faţă de sumele în valută existente la populaţie şi cele care se tranzacţionează pe "piaţa neagră", este de aşteptat ca înscrierile să fie considerabile, punând probleme deosebite de organizare, de securitate şi de evidenţă.

DOAR PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CIRCUITULUI ESTE ESTIMATĂ AR COSTA ÎN JUR DE 5 MILIOANE DOLARI

Surse autorizate consideră că în acest supercircuit sunt implicaţi numeroşi străini cărora dobânzile de 4% pe care le oferă băncile nu Ie mai convin. Tăcerea păstrată de oficialităţi în jurul jocurilor deja existente a fost interpretată ca un acord implicit

UN NOU EPISOD ÎN... RĂZBOIUL GENERALILOR

În această săptămână, ministrul de interne, George loan Dănescu, va propune preşedintelui Iliescu

TRECEREA ÎN REZERVĂ A GENERALULUI SUCEAVĂ!

Şeful Poliţiei Vamale, ale cărui dezvăluiri au marcat etapa contraatacului la "Raportul Căpăţână", îşi va putea continua activitatea ca... civil?
Banca Naţională ripostează dând publicităţii...

RAPORTUL PRIVIND REGIMUL VALUTAR

O ISTORIE NEROMANŢATĂ A CREŞTERII DOLARULUI Şl A DESCREŞTERII LEULUI

FINALIZAT ÎN 24 MAI 1993, RAPORTUL COORDONAT DE GUVERNATORUL MUGUR ISĂRESCU - ESTE "ARUNCAT” ABIA ACUM PE PIAŢĂ CA O REPLICĂ DOCUMENTATĂ LA VALUL DE ATACURI LA ADRESA POLITICII VALUTARE ŞI A REZULTATELOR ACESTEIA. CONCLUZIILE:

• DEVALORIZAREA LEULUI N-A FOST EXCESIVĂ - ÎN RAPORT CU NIVELUL INIŢIAL NEREALIST ŞI EVOLUŢIA DE ANSAMBLU A ECONOMIEI

• PROCESUL INFLAŢIONIST A FOST FAVORIZAT DE LIBERALIZAREA ÎN ETAPE ŞI DE NECORELAREA INSTRUMENTELOR DE POLITICĂ MACROECONOMICĂ

• REGIMUL VALUTAR ACTUAL E ADECVAT ETAPEI DE TRANZIŢIE, E NECESARĂ ADAPTAREA PROMPTA A CURSULUI LA SEMNALELE PIEŢEI

• CONSOLIDAREA MONEDEI SE VA PUTEA PRODUCE NUMAI PRIN MECANISMUL PIEŢEI

În ultimă instanţă, totul ar putea fi rezumat prin evoluţia cursului:

DE LA 16 LEI/1 USD ÎN '89 - LA 1061 LEI/1 USD AZI!

Dl Geza Jeszenszky a prins drag de noi...,

LA DOAR CÂTEVA SĂPTĂMÂNI DUPĂ VIZITA SA OFICIALĂ, MINISTRUL DE EXTERNE MAGHIAR REVINE - PRIVAT - LA TG. SECUIESC, PENTRU COMEMORAREA LUI TUROCZY MOZES.

Cel care a transformat clopotele bisericilor în tunuri...

SĂPTĂMÎNA POLITICĂ

Fenomenul depolitizării... partinice

Senzaţia politică a ultimelor zile a constituit-o declaraţia preşedintelui executiv al PDSR, dl Adrian Năstase, referitoare la faptul că ar trebui ca şi titularii unor mi-nistere-cheie, precum Externele, Apărarea şi Internele să fie - sau să devină - membri de partid cu acte în regulă. Declaraţia făcea parte dintr-o strategie a partidului de guvernământ care-şi doreşte o politică ofensivă, preferând să lanseze semnale, nu numai să recepteze. De data aceasta semnalul a fost atât de năucitor pentru unii dintre cei vizaţi şi a declanşat manevre de culise atât de intense, încât preşedintele executiv a fost nevoit să dea câţiva paşi înapoi şi să-şi nuanţeze opinia. A făcut-o chiar prin intermediul unei declaraţii date ziarului nostru în care afirma că dl Meleşcanu (care se consideră principalul vizat) n-ar avea motive de "insomnii", măsura având în vedere un interval mai lung de timp. Era, evident, un truc menit să atenueze oarecum impactul unei veritabile somaţii. Nu putem să nu recunoaştem că, într-un fel, dl Năstase avea dreptate. Istoria celor trei guverne post-revoluţionare este plină de prim-balerini ai "independenţei" care însă nu şi-au făcut probleme din a exersa în domeniile pe care le-au diriguit, principiile formaţiunilor din care nu făceau parte, în nădejdea că o schimbare de decor politic se va produce fără a-i da şi pe ei la o parte. Un caz tipic este dl ministru Spiroiu. Succedându-i generalului Stănculescu, domnia sa a îndrăgit atât de tare postul de ministru, încât în perioada preelectorală n-a precupeţit nici un efort pentru a intra în graţiile tuturor formaţiunilor care ar fi putut avea un cuvânt de spus. N-a lipsit de la nici o recepţie, a fost membru în toate comitetele şi comiţiile, a luat masa la minister cu marea majoritate a liderilor, până când a fost reconfirmat în guvernul Văcăroiu. După care a încercat să joace o carte proprie, angrenându-se în manipularea discretă a "cazului Florică" din care consideră că n-ar avea decât de câştigat
Exemplul dlui Spiroiu nu e singular. E valabil, într-un fel, şi pentru dl Meleşcanu. E valabil pentru toţi cei care cred că "nevopsindu-se" politic işi conservă şanse sporite pentru o carieră pe cont propriu atunci când maşinăria guvernamentală va intra în impas.
Şi când o vor putea abandona fără regrete.
Iniţiativa dlui Năstase ridică însă o altă problemă.
O problemă pusă în evidenţă de reacţia neaşteptată a Cotrocenilor.
Vineri, dl ambasador Chebeleu a declarat, sec, că "funcţionarilor unor ministere care promovează interesele naţionale — MAE, MApN — nu ar trebui să li se permită apartenenţa politică", pe motiv că interesele naţionale se situează deasupra celor de partid.
A fost o adevărată "mustrare cu avertisment" pe care "Big Brother" o dădea impetuosului său Delfin.
O chemare la ordin menită să arate cu suficientă claritate cine conduce jocul.
Izvorâtă, probabil, nu atât din orgoliu — fie el şi prezidenţial — cât dintr-o experienţă politică incomparabil mai bogată. În faţa unei ierni ameninţătoare şi a unei previzibile ofensive sindicale, dl lliescu a considerat că n-are nevoie şi de o... mineriada intra-partinică. În fond, şi Externele şi Apărarea sunt două ministere-cheie, iar Internele, zguduite şi aşa de conflictul dintre generali, nu aveau nevoie de o zdruncinătură în plus. Dl lliescu aplică o tactică ce s-a dovedit până în prezent infailibilă: aceea a temporizării, a anihilării stărilor conflictuale prin tergiversare.
Asta nu înseamnă că pe domnia sa nu-l preocupă în aceeaşi măsură incertitudinea statutului "independenţilor". Înseamnă doar că nu consideră necesar ca ea să fie abordată acum. A riscat, pentru aplanarea stării conflictuale, un semnal dur către principalul său colaborator. Obţinând, în acelaşi timp, şi efectul readucerii acestuiala nivelul condiţiei sale. Aceea de secund.
Cineva ar putea califica acest episod ca o nouă formă de manifestare a "meschinei lupte pentru putere". Greşind, pentru că atât lupta pentru putere, cât şi lupta pentru păstrarea acesteia constituie combustibilul fenomenelor care asigură echilibrul şi dinamismul proceselor politice şi sociale.
Este, dacă vreţi, mai degrabă un model de autoreglare. Cu toate consecinţele ce decurg din el.

Octavian ANDRONIC

Astăzi, la sărbătoarea arhanghelilor Mihail şi Gavril
PAHARELE SE CIOCNESC DIN CAUZA... PATRONILOR