Publicat: 8 Septembrie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 7 septembrie 19948

 

În exclusivitate pentru „Libertatea", directorul Spitalului „Elias", dr. Alexandru Leu, declară

„DACĂ PREŞEDINTELE AR FI FOST GRAV BOLNAV, l-AŞ FI SPUS"

Prezentăm astăzi continuarea dialogului purtat cu directorul Spitaului "Elias", a cărui primă parte am publicat-o ieri sub titlul „Transparenţa trebuie să fie totală când e vorba de sănătatea oamenilor politici".

LIBERTATEARecent, opinia publi­că a luat la cunoştinţă că personalităţi politice de primă mărime, preşedintele Ion lliescu şi ministrul sănătăţii Iulian Mincu, au apelat la serviciile dv. Cre­deţi că a fost satisfăcut interesul public fată de aceste cazuri ?

ALEXANDRU LEU: Noi n-am trecut sub tăcere nimic când a fost vorba de starea sănătăţii preşedintelui ţării. Am avut o transparenţă totală în privinţa ambilor pacienţi.

LIBERTATEA: Vă rog să lămuriţi câteva chestiuni speculate intens la vre­mea respectivă şi care încă mai fac vâl­vă: gravitatea operaţiei suferite de şe­ful statului şi — dependent sau nu de aceasta — starea generală de sănătate a domniei sale. *

ALEXANDRU LEU: Preşedintele a fost operat cu o oarecare; urgenţă. O co­lică biliară care nu a cedat, cu complica­ţia pe care a determinat-o — ceea ce realizează tabloul clinic al unui hidrops

vezicular — înseamnă intervenţie chi­rurgicală. Sigur că nu era o urgenţă ab­solută să fie operat a doua zi după acest eveniment neplăcut (survenit, pare-se, duminică). Şi-a redus însă, în parte, pro­gramul de activitate. Deci n-a fost ope­rat de extremă urgenţă, ci a fost o ur­genţă amânată, permisă de starea sa. Dl lliescu prezenta o suferinţă funcţională biliară pe care o avea din tinereţe — o dischinezie biliară, de care dânsul ştia. La acutizarea ei au contribuit oboseala acumulată, stresul, stările tensionate. Starea actuală este foarte bună. Postoperator n-a avut nici o complicaţie, evo­luţia normală permiţându-i să-şi reia acivitatea.

LIBERTATEA: I-aţi fixat restricţii medicale ?

ALEXANDRU LEU: Da, în ce pri­veşte păstrarea unui regim alimentar şi, bineînţeles, o activitate ce va trebui gra­dată şi reluată treptat.

LIBERTATEA: Să ne oprim şi asupra

altui caz mediatizat: ministrul Iulian Mincu. Care este starea medicală a maimarelui medicilor?

ALEXANDRU LEU: După accidentul acut coronarian suferit în urmă cu nouă zile, de tipul unei angine pectorale in­stabile, care a răspuns prompt şi favora­bil la tratament, în prezent starea de sănătate e bună şi electrocardiograma normală permiţându-i externarea şi re­luarea activităţii.

LIBERTATEA: Dle doctor, există o contradicţie între jurământul, lui Hipocrat, respectiv păstrarea secretului pro­fesional — apărat de însuşi Codul penal şi nevoia de transparenţă faţă de starea sănătăţii unor personalităţi publice ?

ALEXANDRU LEU: Sigur că transpa­renţa trebuie să fie totală când este vor­ba de starea de sănătate a oamenilor po­litici şi mai ales a şefilor de stat. Nu poa­te fi trecută sub tăcere evoluţia afecţiu­nii, mai devreme sau mai târziu ea se va manifesta. Desigur că suferinţa fiecă­ruia trebuie luată în calcul, şi poate că se exagerează când se dau în mass- media "pronosticuri" asupra unor stări

ce pot surveni în sănătatea oamenilor. Dar în cazuri extreme, când este În­tr-adevăr vorba de probleme grave de sănătate ale unor lideri, fapt ce ar avea repercusiuni asupra deciziilor acestora şi în final asupra cetăţenilor, evident că trebuie să prevaleze informarea corectă asupra situaţiei.

LIBERTATEA: Deci, v-aş ruga să ne răspundeţi franc: dacă preşedintelui Iiescu i s-ar fi depistat o boală incurabilă — cancer să zicem, aşa cum au insinuat unele ziare — l-aţi fi menajat ?

ALEXANDRU LEU: Dl lliescu ne-a şi spus: dacă există ceva, trebuie să-mi spuneţi adevărul, indiferent care ar fi el. Vă daţi seama că şi dânsului i s-au adus la cunoştinţă comentariile şi speculaţiile respective. Ne-a rugat să-i spunem exact, fără nici o reticenţă, care este starea să­nătăţii sale şi dacă există altceva în afa­ra diagnosticului stabilit. Dânsul e un om echilibrat şi conştient de Implicaţiile unui asemenea lucru. Fără îndoială că dacă ar fi fost ceva grav, i-aş fi spus.

Mihai RĂDULESCU

 

TANSU CILLER - DOAMNA IATAGAN

Guvernul turc este condus cu mână de fier de o femeie frumoasă şi bogată, care a avut o ascensiune politică fulgerătoare.

Pagina a 2-a

 

Urmaşul lui Talleyrand Ia Bucureşti:

ESTE POSIBILĂ O RIDICARE A EMBARGOULUI ASUPRA IUGOSLAVEI

Dl Teodor Meleşcanu salută fără prefăcătorie (diplomatică) propunerile abilului Alain Juppe.

Pe parcursul unei în­tregi istorii, Franţa a fost considerată unul din aliaţii tradiţionali ai Ro­mâniei. Iată-l acum reînndînd o străveche ami­ciţie pe şeful diplomaţiei franceze, dl Alain Juppe, ce a sosit ieri in Capita­lă pentru o vizită de două zile.

Întâlnirea dlui Alain Juppe cu ministru] de externe român, dl Teo­dor Meleşcanu, s-a pre­lungit mai mult decât era stabilit în program. Cauza ? Ne-a dezvăluit-o un consilier al dlui Me­leşcanu: „Duelul între profesioniştii diplomaţiei nu e deloc uşor. Şi Fran­ţa este patria... duelului".

"Doresc să remarc — ne-a precizat în exclusi­vitate oaspetele francez — caracterul privilegiat al relaţiilor între ţările noastre. Privilegiate în absolut toate domeniile :

politic, unde deja am pus la punct un sistem de consultări regulate, cul­tural şi economic; îndeo­sebi în sectorul indus­triei, unde s-au manifes­tat, de-a lungul timpului câteva reuşite remarca­bile".

Somat să dea un pro­nostic asupra perioadei când va fi semnat trata-

tul politic româno-ma­ghiar, dl Juppe ne-a mărturisit că: "Salut fap­tul că relaţiile României cu Ungaria sunt pe dru­mul cel bun. Sper în consfinţirea stabilităţii în această zonă prin semna­rea tratatului în primă­vara anului următor".

Iulia TÂLVESCU

Foto: Gabriel MIRON

 

A MURIT "SHOGUNUL"

A încetat din viaţă, în El­veţia, în urma unei congestii cerebrale, scriitorul de origine australiană James Clavell. Combatant pe frontul din Ex­tremul Orient în timpul celui de-al doilea război mondial, Clavell a făcut cunoştinţă cu lagărele de prizonieri japo­neze. Experienţa acelor ani a fost hotărâtoare pentru scri­itorul de mai târziu. Imensul succes de public al romanelor sale, „Shogun", „Nobila Casă", „Tai-Pan" i-a asigurat cele­britatea mondială.

 

GURA LUMII

INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÂNA ÎN FOC

• • DL GENERAL Stănculescu nu e navetist ! Dom­nia sa ne-a îndreptat eroarea confirmându-ne faptul că după ce a refuzat de trei, ori oferta Băncii BALLI de a reveni în fruntea filialei române, a acceptat până la urmă funcţia de consilier al preşedintelui londonez. Ceea ce e altceva... •• BATE UN vânt de iniţiativă prin Ministerul de Interne, unde anumite persoane ar visa cu ochii deschişi la un MINISTER AL ORDINII PUBLICE, care să fie, în fapt, un fel de minister al Poliţiei. De aici şi eforturile de a inventă o „doctrină a ordinii publice" de care marea masă a poliţiştilor oneşti nici nu au habar, ei activând în virtutea vechi­lor obişnuinţe şi regulamente •• CULMEA IRONIEI: în Inspectoratul General al Politiei funcţionează o... DIRECŢIE CRIMINALĂ ! Poanta se trage de la un neinspirat calc din franceză. Dacă nu cumva e vorba de o nimereală... •• DIRECTORUL GENERAL al Vă­milor, perenul domn Pânzariu, ar fi recunoscut într-un cerc intim că cele semnalate de noi în articolul „Vama Giurgiu — o ruşine naţională" ar fi adevărate doar în proporţie de 80 la sută ! Ce era dacă mai lăsaţi încă vreo 20, dom’colonel ? •• RECENTA PROMO­VARE a dlui Oancea la Cotroceni pare să fie un nou avertisment adresat preşedintelui Camerei, a cărui fa­milie i-ar cam fi făcut zile fripte fostului ministru al agriculturii. Zic gurile rele...

AMBIDEXTRU

 

Localizare: 

Geolocation is -68.7124648544384, -59.0625