Publicat: 9 Februarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Document

DINTRE SUTE DE... CATARGE!

-​ Revoluţia ascultată prin staţie -

22 decembrie 1989, orele 10-11. Revoluţia este pe cale de a izbîndi. Văzute de sus, din punctele "strategice" de observaţie ("catargele") evenimentele capătă aspectul unui vulcan pe cale de a se activa. Momentul acesta nu este departe şi semnalul erupţiei finale îl va da a-propiatul anunţ al "trădării" generalului Milea. Din acest punct nu va mai exista cale de întoarcere...

O. A.

- Amănunte, în pag. a ll-a -


Pag. 1-a


Platforma noastră este...
Caricatură de ANDO

IERI

NOŢIUNE. O interesantă şi incitantă noţiune a lansat aseară, în dialogul economic televizat, domnul ministru STOICA, de la construcţiile de maşini: condiţia primordială a re-europenizării României o constituie calitatea!

AZI 

REVOLUŢIONARII DE PROFESIE au remarcat că în aceste zile aspectul meteorologic al vremii aduce cu cel din preajma lui 22 decembrie. Uşoare averse se semnalează numai în zona Televiziunii şi în jurul sediilor unor partide mai mult sau mai 
puţin istorice...

Dintre sute de... catarge

- REVOLUŢIA ascultată prin staţie -

- ...să-i raportezi.

- Sînt Catargul 6. Militarii s-au încolonat şi merg spre Piaţa Unirii. De asemenea, mulţimea deocamdată îi urmează. Sînt în dreptul Spitalului Colţea.

- Sînt Catargul 6. Tancurile sînt în continuare în faţa Ministerului Agriculturii.

- Ai luat pionii de la Griviţa? Vezi că la Hotel Bucureşti e Minoiu şi cu Maria. Să vină şi ei la bază. Pe jos prin Luterană, PECO şi vine încoace.

- La Piaţa Universităţii, la rond.

IMB - 585.

- 585, Agatul.

- La Oneşti sînt avertismentele.

- ...56 2004 solicitaţi ceva forţe?

USLA - ...Legătura cu 159/1 exact cum am vorbit cu dv. pentru 88 (Iulian Vlad). In plus comunicaţi lui 159/1 (of. USLA) că are şi pe cei din efectivele de la pionul S.

- ...10 m şi în spate 40 m.

- Apreciaţi o portiţă de intrare către dv. Avem la dispoziţie detaşamentul care l-aţi lăsat aici.

- Un grup masiv din Piaţa Universităţii se îndreaptă acum spre restaurantul Bulevard.

- Recepţionat.

- Frumoasa 390, aici... 2, cum mă auziţi, recepţie?

- Foarte bine, recepţie.

- Am ajuns la bază. Terminat, recepţie.

- Bine.

- 6221, 557 (şef sector miliţie).

USLA - 152, sînt 159/2.

- Vă rog să repetaţi. (dialoguri suprapuse)

- ...la pionul 103 (secretari adj. ai Consiliului Politic al M.I.).

- 152, recepţionat?

- Nu.

- Neamţu şi cu Neagoe. M-aţi recepţionat? 152. sînt 159/2.

IMB - ...Agatul.

- ...Agatul.

- Aţi făcut apel lui 550?

- 582, comunicaţi (şeful serv. pază).

- Aţi putea realiza cu 4351 (telefon) sau pe direct?

IMB - Unde, la Agatul?

- Da.

- 585, Agatul.

- 585 (şeful set. de intervenţie şi măsuri de ordine). Agatul.

- Da, spuneţi.

- Nu se foloseşte armamentul direct decît cei care încearcă să penetreze unităţile, foc de avertisment. Cu somaţii, dar nu în plin. M-aţi recepţionat?

- Da, da, da.

- În împrejurările în care sînteti dv. acolo în nici un caz nu se foloseşte.

USLA - Catargul 6, sînt 155 (of USLA) repetă, te rog.

- Tridentul, sînt Catargul 6. Dinspre Republicii vin grupuri, grupuri mari de persoane.

- ...vă rog, 5051, 2803 raportaţi că nu sînt probleme deosebite, unde am primit ordin.

- Tridentul, sînt Catargul 6. Grupuri mai mari vin acum şi dinspre Piaţa Unirii spre b-dul Magheru.

USLA - Catarrul 6, 155.

- Comunicaţi 155. Capul coloanei la restaurant Bulevard, iar coada aproape de Batiştei ... dinspre Piaţa Unirii ... 10, 15, 20 şi dinspre Republicii mai vin grupuri răzleţe.

- Recepţionat.
- 585 (şeful set. Intervenţie).

- Ordonaţi 550 (şeful IMB).

- Veniţi aici să discutăm ordinea de bătaie, urgent.

- Să ştiţi că nu pot momentan. Sînt din toate părţile încercuit.

- Unde eşti?

- La Oneşti în faţa barajului pe care-l am aici pe două rînduri de 50 de oameni.

- 551 (locţiitor şef miliţie).

- 551, 550 vă solicită.

- 551, 690 (rezerva).

- 551
USLA - Catargul 6, 155.

- Comunicaţi, sînt Catargul 6.

- Ce ai în zonă?

- Sînt grupuri mai mici spre b-dul Magheru, spre restaurant, spre capătul Coloanei. Este un grup mai mare în faţa magazinului "Elegant", străduţa care este blocată de trupele noastre.

1MB - 550, sînt 551.

- Poziţia?

- Sînt la Sala Palatului, în spate. In celălalt a fost depăşit.

- ...unde a fost depăşit ei să vină la sediu.

- Am înţeles!

- 560, către 550. Masare mare de oameni de la Unirea, la podul spre Unirea, la pasajul 1848.

- 780/5 pentru 804 (rezervă jud. miliţie).

USLA -155, sînt Catargul 6. Capătul coloanei s-a apropiat foarte mult de fortele noastre. Aprox. 1-2 m pe Magheru.

- Catargul 5. Au apărut şi în zona Hotel Continental, pe Calea Victoriei.

- 652, 667 (posturi miliţie).

- Comunicaţi, sîntem 652.

- Sînt 667. Vă rog 4331 (telefon) Bălălău anunţat, să vină la cota 12 la 667.

- Am înţeles!

- Dragomirescu, 586.

- Din ordinul lui 550 aveţi posibilitatea să ieşiţi de unde vă aflaţi? Cu tot efectivul.

-va urma -


Pag. a 2-a


Pag. a 3-a

DECRET-LEGE 

privind pensionarea cu reducere de vîrstă a unor salariaţi

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1. - Salariaţii care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu pînă la 2 ani înainte de împlinirea vîrstei prevăzute de lege.

Art. 2. - Salariaţii care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu pînă la 4 ani înainte de împlinirea vîrstei prevăzute de lege, în următoarele situaţii: - pentru motive de sănătate, constatate cu certificat medical, fără a fi încadrabili într-un grad de invaliditate; - în cazul în care conducerea unităţii, cu acordul colectivului de muncă, apreciază că cererea este întemeiată, deoarece salariatul desfăşoară o activitate cu randament scăzut.

Art. 3. - Salariaţii care au o vechime în muncă mai mare decît vechimea minimă integrală prevăzută de lege pot cere pensionarea şi înainte de împlinirea vîrstei de 60 ani, bărbaţii, şi 55 ani, femeile. In aceste cazuri, vîrsta de pensionare se reduce corespunzător cu numărul de ani care depăşeşte vechimea minimă necesară, fără a putea fi mai mică de 55 ani pentru bărbaţi şi de 50 ani pentru femei. 

Art. 4. - Salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în cadrul asigurărilor sociale de stat pot fi pensionaţi, la cerere, la împlinirea vîrstei de 60 ani, bărbaţii, şi 55 ani, femeile.

Art. 5. (1) - Persoanele pensionate în condiţiile prezentului decret-lege li se suspendă plata pensiei pe timpul cît realizează venituri din prestarea unei activităţi salariate, în calitate de membru al unei cooperative meşteşugăreşti ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu excepţia activităţilor productive; din agricultură

(2) - In cazurile prevăzute Ia alineatul 1, pensionarii au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, să comunice organului de pensii noua situaţie, pentru suspendarea plăţii pensiei

(3) - Prevederile alineatelor 1 şi 2 se aplică pînă Ia împlinirea vîrstei de 60 ani, bărbaţii, şi de 65 ani, femeile.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor, ca pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.

Art. 7. - Numărul de posturi al oficiilor teritoriale de pensii se suplimentează cu cîte 4 posturi pentru fiecare oficiu.

Art. 8. - Prezentul decret-lege intră in vigoare la data de 1 martie 1990 şi se aplică, cu excepţia art. 7, pe o durată de 6 luni.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU


Pag. a 4-a