22 octombrie 2021

Reorganizare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În Şedinţa de Guvern de miercuri a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Modificările propuse prin acest act normativ au ca fundament nevoia stringentă de profesionalizare a cadrelor MAI, cu accent pe conceptul pregătirii continue, pe eficienţa procesului formativ-educativ şi deprinderea unor competenţe care presupun deopotrivă cunoaşterea teoretică, capacitatea de a o folosi în situaţii operative complexe şi diverse, dar şi însuşirea valorilor constituţionale. Reorganizarea Academiei de Poliţie este necesară şi din perspectiva diminuării deficitului de profesionişti la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Actul normativ aprobat astăzi prevede reorganizarea studiilor de licenţă la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, exclusiv în cadrul a două facultăţi în vederea formării iniţiale a ofiţerilor pentru structurile MAI şi pentru ceilalţi beneficiari din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv Facultatea de Poliţie (domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” şi domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”) şi Facultatea de Pompieri (domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”).

Concret, Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Academiei, şi preluarea de la acestea a atribuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului didactic. Aceasta presupune ca programele de studii universitare organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii, să se desfăşoare până la finalizare, în cadrul Facultăţii de Poliţie nou înfiinţate.

Totodată, se desfiinţează Facultatea de Arhivistică, activitatea acesteia urmând să se încheie la absolvirea programelor de studii universitare de licenţă de către toţi studenţii înmatriculaţi, personalul urmând a fi preluat în cadrul noilor structuri.

De asemenea, instituţia de învăţământ superior a MAI va realiza masterate profesionale destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenţă în specializări necesare MAI. Acest demers are ca scop reducerea deficitului de personal înalt specializat, inclusiv acordarea gradului profesional/militar şi repartizarea absolvenţilor în structurile MAI. Din această perspectivă accentul cade pe asigurarea calităţii acestor programe de studii, practic unul dintre obiectivele principale ale procesului de reorganizare a Academiei de Poliţie.

Actul normativ amintit vizează eliminarea referirilor la studiile universitare de doctorat ce puteau fi organizate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Programele în curs de studii doctorale din cadrul instituţiei vor intra în lichidare.

Pentru formarea continuă, Academia de Poliţie păstrează programele de masterat acreditate în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” respectiv in domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, precum si domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”.

Potrivit aceleiaşi Hotărâri, Academia de Poliţie va coordona metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al MAI.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, ca iniţiator al acestui demers, apreciază că proiectul de reorganizare este inclusiv un răspuns instituţional la problemele din ultimii ani legate de funcţionarea Academiei de Poliţie, îndeosebi din perspectiva corpului profesoral şi al eficienţei pregătirii corpului poliţienesc. „Mi-am propus, prin acest demers, să restabilim deopotrivă moralitatea şi etica academică-profesională, în ideea că studenţii care ies de pe băncile Academiei de Poliţie să fie bine pregătiţi profesional şi cu o înaltă ţinută morală”, a susţinut Ministrul Afacerilor Interne.