1 august 2021

Repere în istoria informaticii româneşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

50 de ani de la apariţia primelor licee de informatică, 55 de ani de la prima promoţie cu specializarea Calculatoare electronice şi 60 de ani de la punerea în funcţiune a MECIPT-1

Muzeul Universităţii Politehnica Timişoara a fost gazda unui eveniment de suflet prilejuit de aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea primelor cinci licee de informatică din România (la Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara), 55 de ani de la prima promoţie cu specializarea Calculatoare electronice din România, apărută la Politehnica timişoreană, precum şi 60 de ani de la punerea în funcţiune, la Institutul Politehnic Timişoara, a MECIPT-1, primul calculator din mediul universitar din România. Având ca temă „Repere în istoria informaticii româneşti”, evenimentul, iniţiat de Universitatea Politehnica Timişoara în colaborare cu Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, sub egida Alianţei Române a Universităţilor Tehnice – ARUT, a reunit, online, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi superior, directorii liceelor de informatică, decani ai facultăţilor de calculatoare, specialişti în domeniul IT din cele cinci centre universitare (Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara) şi a fost transmis live pe Facebook.

În debutul reuniunii, rectorul UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a subliniat că, foarte probabil, la data la care a fost emisă Hotărârea Consiliului de Miniştri privind înfiinţarea primelor licee de informatică, după ce universităţile începuseră, doar de câţiva ani studiile în domeniul calculatoarelor, nimeni nu avea cum să prevadă amploarea pe care urma să o ia atât învăţământul, cât şi industria IT. Evenimentul a fost astfel definitoriu pentru istoria ultimilor 50 de ani a României, prin prisma faptului că în momentul actual, procentul domeniilor IT şi Comunicaţii în PIB-ul României a ajuns, în perioada pandemiei la aproape 7%, cu tendiţa de creştere spre 10%, şi asta în condiţiile în care doar circa 2.3% din populaţia activă lucrează în aceste domenii. De asemenea, rectorul în funcţie al UPT a menţionat preocupările pentru întărirea parteneriatelor dintre mediul preuniversitar şi cel universitar, cu scopul de a-i menţine în ţară pe tinerii performanţi, cu preocupări în domeniul ITC, pentru a construi împreună societatea viitorului.

Prima parte a reuniunii a cuprins transmisiuni alternative din cele cinci centre universitare, de unde reprezentanţii liceelor şi ai facultăţilor cu profil de calculatoare s-au întâlnit online şi au sărbătorit împreună 50 de ani de colaborare. În cadrul discuţiilor, au fost rememorate atât începuturile învăţământului în domeniul informaticii în România, cu greutăţile inerente, curajul de a dezvolta o curricula nouă sau de a studia limbaje de programare fără a avea calculatoarele de astăzi la dispoziţie, dar au fost subliniate bunele relaţii de parteneriat stabilite între liceele de informatică şi facultăţile de profil, evoluţia învăţământului în domeniu, rolul din ce în ce mai important al informaticii în societatea tot mai tehnologizată de azi.

Astfel, au luat cuvântul prof. Cerasela Bociu, director al Liceului Teoretic „Grigorie Moisil” Timişoara, prof.univ.dr.ing. Marius Marcu şi conf.univ.dr.ing. Ovidiu Baniaş, decan, respectiv prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul UPT, prof.univ.dr.ing. Simona Lache – prorector al Universităţii Transilvania Braşov, Carmen Andrei, director al Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov, conf.univ.dr.ing. Mihnea Moisescu, Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, lect.univ.dr.ing. Giorgian Neculoiu, de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prof.univ.dr.ing. Daniela Popescu, prorector al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, prof.univ.dr.ing. Liviu Miclea, decan Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, prof. Dana Vaida, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, prof.univ.dr.ing. Vasile Ioan Manta şi conf.univ.dr.ing. Adrian Burlacu, decan, respectiv prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Gheorghe Asachi Iaşi, conf.univ.dr.ing. Andrei Stan, director Departament Calculatoare, Universitatea Gheorghe Asachi Iaşi, prof. Adina Romanescu, director al Liceului „Grigore Moisil” Iaşi.

În încheierea primei părţi a evenimentului, în fiecare din cele cinci centre universitare, reprezentanţii universităţilor prezente la întâlnire au oferit directorilor liceelor de informatică diplome aniversare, în semn de recunoaştere a meritelor deosebite aduse dezvoltării acestui domeniu, creşterii calităţii învăţământului preuniversitar, prin dăruirea tuturor celor care au contribuit la formarea unor generaţii întregi de profesionişti ce au făcut şi fac cinste în continuare şcolii româneşti.

În partea a doua, reuniunea aniversară „Repere în istoria informaticii româneşti” s-a referit mai mult la cei 55 de ani de la prima promoţie din România cu specializarea Calculatoare electronice, apărută la Institutul Politehnic Timişoara, şi 60 de ani de la punerea în funcţiune a MECIPT-1 (acronimul de la Maşina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic Timişoara), primul calculator alfa-numeric din România şi primul din mediul universitar. La eveniment au luat parte prof.univ.dr.ing. Vasile Baltac, preşedinte al ATIC – Asociaţia pentru Tehnologia informaţiei şi Comunicaţii din România, dr.ing. Dan Bedros, preşedinte al Comitetului Director al Universităţii Politehnica Timişoara şi fost director general al Alcatel România, cercetătorul ştiinţific Horia Gligor, toţi fiind parte din primele colective care au lucrat pe MECIPT-1. Aceştia au rememorat activităţile de pionierat în domeniul calculatoarelor, dar au vorbit şi despre evoluţia spectaculoasă a domeniului IT, de la „ştiinţa reacţionară” de la începuturi şi până la calculatoarele cuantice de azi. De asemenea, prof.univ.emerit dr.ing. Vladimir Creţu şi prof.univ.dr.ing. Mihai Micea, fostul şi actualul director al Departamentului de Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara au prezentat repere istorice referitoare la Centrul de Cercetare MECIPT al Institutului Politehnic Timişoara, Centrul de Calcul Electronic din cadrul IPT, Catedra de Calculatoare, dar şi evoluţia de-a lungul celor 55 de ani de Şcoală Superioară IT în România.

MECIPT-1 reprezintă un pas important în istoria tehnicii de calcul din România, în condiţiile în care prin intermediul său multe generaţii de studenţi şi chiar profesori universitari au învăţat cum funcţionează un calculator electronic şi să programeze. De asemenea, au fost create premisele pentru înfiinţarea primei secţii de specializare în calculatoare din România. Prima promoţie de ingineri cu specialitatea calculatoare electronice a absolvit Politehnica din Timişoara în 1966. A fost indiscutabil meritul profesorului Alexandru Rogojan, care s-a luptat mult pentru înfiinţarea specializării, dar fără îndoială faima MECIPT-1 ca prim calculator în învăţământul superior a contat mult la Ministerul Învăţământului pentru obţinerea aprobării. Centrul de Calcul deservit de absolvenţii acesteia a fost nucleul viitoarei industrii IT din zonă. Creatorii MECIPT -1, Wilhelm Lowenfeld şi Iosif Kaufmann, au fost decoraţi de preşedintele ţării în 2003 cu cel mai înalt grad – Steaua României în grad de Cavaler -, pentru contribuţia lor la dezvoltarea tehnicii de calcul în România. La iniţiativa lui Horia Gligor şi a lui Dan Bedros calculatorul MECIPT-1 a fost expus într-o secţie a Muzeului Banatului, în anul 2001, iar pe parcurs a fost restaurat. În prezent, MECIPT-1 a revenit la Universitatea Politehnica Timişoara, fiind piesa centrală a Muzeului UPT, alături de alte exponate care evidenţiză rolul de pionierat al Politehnicii timişorene în dezvoltarea tehnicii de calcul din România.

Lucian Ronkov
Departament Comunicare şi Imagine