Publicat: 18 Iunie, 2015 - 14:09
Share
Chiar şi senatorii au nevoie să cunoască noţiuni de bază atunci când fac interpelări

Regia Nationala a Padurilor adreseaza o SCRISOARE DESCHISĂ senatoarei Steliana Miron, in urma unei interpelari fanteziste a acesteia: 

"Parlamentul României

D-na Senator Steliana Miron

Subiect: Performanța economică a Regiei Naționale a Pădurilor -  Romsilva

 

Stimată doamnă Senator,

Ne exprimăm îngrijorarea vis a vis de intenția Dvs. de a aborda public o poziție intransigentă cu privire la performanța economică realizată de Romsilva în administrarea fondului forestier proprietate publică a statului, fără să țineți cont de unele noțiuni de bază ce caracterizează activitatea complexă pe care Regia o desfășoară

În altă ordine de idei, pentru corecta informare a opiniei publice

Dincolo de gravitatea confuziei pe care Dvs. o faceți între un deșeu și o resursă regenerabilă gestionată durabil prin activități ce au o serioasă fundamentare ecologică asigurată prin amenajamentele silvice, trebuie să știți că pădurile gospodărite de Romsilva, nu numai cele din ariile naturale protejate, asigură importante servicii ecosistemice, în calitatea lor de factori generatori sau moderatori de mediu și au, în consecință, un rol determinant în asigurarea și îmbunătățirea calității vieții.

Stimată doamnă, pentru informarea corectă atât a Dvs., cât și a opiniei publice intoxicată în ultima perioadă cu declarații nefondate, calomnioase la adresa Romsilva, care nu au nici o legătura cu activitatea Regiei, va comunicăm pe această cale că pentru lemnul dat în producție Romsilva virează sume importante la Fondul de Mediu (2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialului lemnos, cu excepția lemnului de foc - OUG 196/2005).

Aceste sume se adaugă la celelalte care sunt alocate Fondului pentru conservarea și regenerarea pădurilor (25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior – Legea nr.46/2008 ), Fondului de accesibilizare a fondului forestier (7% din valoarea masei lemnoase vândute și încasate provenite din produse principale și accidentale I – Legea nr.56/2010), cheltuielilor cu amenajarea pădurilor, cheltuielilor cu administrarea sau custodia ariilor naturale protejate, precum și cheltuielilor pentru activitatea de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor în rasă pură.

Ca urmare, Romsilva nu se ocupă de defrișări așa cum Dvs. insinuați în declarația publică ci, dimpotrivă, prin activităţile pe care le desfăşoară, Regia urmăreşte aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului. Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului, iar principalele sale atribuții privesc asigurarea integrității acestuia și finanţarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului şi desfăşurării normale a activităţii.

Romsilva organizează şi realizează efectiv paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară.

Împădurirea și administrarea terenurilor degradate din domeniul privat sau public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite intră, de asemenea, în sfera noastră de activitate, cheltuielile pentru lucrările necesare  fiind suportate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pe care Regia îl alimentează.

Acestea sunt câteva exemple din activitatea zilnică a RNP Romsilva, activitate despre care Dvs. ați omis, intenționat sau nu, să vorbiți. Toate aceste activități sunt finanțate în condițiile în care mai mult de jumătate dintre pădurile proprietate publică a statului sunt păduri cu rol de protecție din care recoltarea masei lemnoase este permisă doar cu respectarea unor restricții stabilite prin reglementările specifice în vigoare. Mai mult, din circa 10% dintre pădurile pe care le administrăm nu se recoltează lemn date fiind fie regimul de protecție strictă stabilit în cadrul ariilor naturale protejate la nivel național sau comunitar – european, fie restricțiile impuse prin prevederile amenajamentele silvice.

În aceste condiții, Romsilva militează pentru o campanie corectă de informare publică în legătura cu  rolul și importanța Regiei întrucât considerăm că este necesar să se înțeleagă obiectivul major pe care ni l-am asumat: gestionarea durabilă a pădurilor în concordanță cu criteriile pan-europene și cu cele mai actuale principii ecologice și de protecție a mediului și nu realizarea de profit  din “defrișări legale” așa cum Dvs. încercați, în mod eronat, să induceți opiniei publice.

De aceea, vă solicităm ca în declarațiile Dvs. publice să aveți în vedere cele exprimate mai sus și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații." (Biroul de Presă al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva)