Publicat: 30 Martie, 2016 - 16:08
Share
Moderatorul Lucaci ii serveste doamnei Palmer propriile idei pe de laturi cu realitatea silvica

Primim din partea Consiliului Stiintific Consultativ al RNP Romsilva urmatorul comunicat:

În seara zilei de 28 martie, în emisiunea ,,PRIM PLAN”, de la ora 21.00, pe postul național de televiziune, al cărei moderator a fost un domn pe nume Claudiu LUCACI şi al cărei invitat a fost doamna Cristiana Paşca Palmer, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, am asistat, din păcate, la o nouă dovadă de lipsă crasă de profesionalism din partea realizatorului emisiunii şi la o prestație oscilantă  şi, într-o bună măsură, subiectivă, în afara cadrului legal, a distinsului său invitat.

În mod concret, în principal este vorba despre următoarele:

1). Domnul Lucaci, recunoscând că are în faţă situaţiile şi documentele puse la dispoziție de către minister (lucru absolut firesc) a vehiculat cifre abracadabrante precum: 3 milioane de hectare de pădure defrişate într-un an; munţii României sunt goliţi de păduri; jaful în păduri continuă, etc., acestea fiind afişate în mod ostentativ şi pe ,,burtiera” emisiunii.

Ceea ce în opinia noastră este şi mai grav, se regăseşte în ostentaţia cu care dl. Lucaci a încercat să îi inducă doamnei ministru, culpabilitatea ROMSILVA, în tot ceea ce înseamnă fenomenul de tăieri şi extrageri ilegale de arbori, în România, precum şi în ceea ce este legat de aşa-zisa incompatibilitate a membrilor fostului Consiliu de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, revocat aşa cum se ştie, în mod ilegal, fără justă cauză, de către ministrul mediului, apelor şi pădurilor.

2). Doamna Ministru Cristiana Paşca Palmer (probabil şi urmare a scrisorii noastre deschise, adresate în urmă cu o lună şi jumătate, la care încă aşteptăm un răspuns oficial), a oscilat, aşa cum precizam la început, între o atitudine relativ corectă, în legătură cu defrişările ilegale şi una, din păcate, în continuare, eminamente subiectivă şi total în afara legii, în ceea ce priveşte motivul revocării fostului Consiliu de Administrație, selectat în mod absolut legal, cu respectarea integrală a prevederilor OUG nr.109-2011 privind guvernanța corporativă (şi nu corporatistă! cum a repetat de mai multe ori în emisiune, doamna ministru). Bănuim că doamna ministru nu are cunoștință de adresa Ministerului Justiției nr.92091/22.12.2014, prin care se precizează, în mod expres, cu referire la OUG nr.109/2011: ,,Textul Ordonanței, nu conține însă, o limitare în ceea ce privește selecția din rândul angajaților regiei autonome!, document pe care, subordonații domniei sale erau obligați să i-l prezinte și pe care noi, suntem gata să i-l punem la dispoziție.

De asemenea, doamna ministru a continuat să exacerbeze latura economico-financiară a activității Romsilva (în special componenta PROFIT), fără să precizeze cel puțin două aspecte, pentru informarea corectă a telespectatorilor:

  • Romsilva este, conform legii, agent economic care își desfășoară activitatea în condiții de profit (iar sub acest aspect, regia este practic, singurul mare contribuabil în cei 25 de ani de la înființare, cu sume mai mult decât importante, la bugetul statului).
  • Profitul nu este nici singura și nici ultima prioritate a Romsilva, înaintea acesteia aflându-se priorități precum:

-regenerarea naturală și artificială a pădurilor (17 mii – 20 mii hectare, anual);

-investițiile pentru dezvoltarea activității regiei;

-susținerea activităților aferente celor 22 de administrații de parcuri naționale și naturale (care nu se poate asigura decât din profit);

-susținerea activităților aferente creșterii și ameliorării fondului genetic național de cabaline ((care de asemenea, nu se poate asiguram decât din profit!).

Poate, totuși, în perioada următoare, conducerea TVR va considera oportună și o emisiune despre păduri, cu specialiștii consacrați din sistemul silvic, în general, inclusiv din Romsilva, care se pot pronunța în deplină cunoștință de cauză asupra unui subiect pe cât de actual, pe atât de sensibil.

Președinte, dr. ing. Ion MACHEDON