29 noiembrie 2021

Reprezentanţi de marcă ai bisericilor româneşti din Italia, decoraţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vizita oficială în Italia – Întâlnirea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu şefii oficiilor consulare ale României de pe teritoriul Republicii Italiene. Decorarea unor reprezentanţi de marcă ai bisericilor româneşti din Italia

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 7 aprilie, o întâlnire, în format videoconferinţă, cu şefii oficiilor consulare ale României de pe teritoriul Republicii Italiene (de la oficiile consulare de la Bari, Trieste, Bologna, Torino, Catania, Milano şi secţia consulară a Ambasadei României la Roma), cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectuează la Roma.

Agenda discuţiilor a cuprins teme de actualitate privind activitatea consulară din Italia, cu accent pe identificarea celor mai bune soluţii în sprijinul numeroasei comunităţi româneşti care trăieşte în această ţară. De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat liniile de acţiune prioritare privind reforma serviciilor consulare, precum şi profesionalizarea şi eficientizarea activităţii consulare.

Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe a subliniat că reforma serviciilor consulare constituie o prioritate „zero” a conducerii MAE, în vederea facilitării accesului cetăţenilor români la serviciile consulare şi îmbunătăţirii ample a calităţii şi condiţiilor de procesare a acestora.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat şefilor de oficii consulare importanţa menţinerii unor standarde înalte în activitatea de lucru cu publicul şi a unei conduite ireproşabile în toate situaţiile, subliniind că nu va tolera niciun fel de abatere de la aceste standarde şi conduită.

În acest sens, ministrul afacerilor externe a arătat că reforma se concentrează pe următoarele paliere: extinderea şi modernizarea reţelei consulare; implementarea noii proceduri pentru consulatele itinerante (mobile); eficientizarea activităţii consulare prin măsuri de digitalizare, debirocratizare şi degrevare; modernizarea şi eficientizarea serviciilor de call-center şi a portalului www.econsulat.ro; încadrarea corespunzătoare cu personal a oficiilor consulare şi consolidarea pregătirii profesionale a lucrătorilor consulari.

În ceea ce priveşte extinderea reţelei consulare şi modernizarea oficiilor consulare ale României, aceasta va fi realizată în baza unui plan etapizat pe următorii patru ani, inclusiv în urma aprobării de către Guvernul României, la finalul anului 2020, a documentului „Redimensionarea şi modernizarea reţelei consulare a României. Stadiul actual şi perspective de acţiune pentru perioada 2021-2025”.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a făcut referire la adoptarea şi implementarea noii proceduri privind organizarea consulatelor itinerante (mobile) în localităţile aflate la distanţe considerabile faţă de sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. Noua procedură urmăreşte realizarea unui calendar anual de organizare a acestor acţiuni, care să ofere o mai mare predictibilitate a furnizării de servicii consulare membrilor comunităţilor româneşti. Au fost stabilite, de asemenea, criterii mai clare privind organizarea de consulate itinerante (mobile), rezultate din consultarea mediului asociativ şi a membrilor comunităţilor româneşti, precum şi măsuri de eficientizare a comunicării acestor iniţiative în spaţiul public, pentru o bună informare, în timp util, a celor interesaţi. Astfel, la 1 aprilie, a fost lansat în consultare publică, cu comunităţile de români din afara graniţelor, prima formă a Planului privind organizarea a 63 de consulate itinerante (mobile) în anul 2021 (http://www.mae.ro/node/55250).

Ministrul afacerilor externe a trecut în revistă şi demersurile iniţiate de MAE pentru digitalizarea şi debirocratizarea procesului de furnizare a diverselor servicii consulare pentru cetăţenii români din străinătate, acţiuni care presupun optimizarea sistemelor informatice aferente, precum şi, în anumite cazuri, modificarea cadrului legislativ naţional. Prin acest amplu proces, MAE urmăreşte să reducă semnificativ prezenţa fizică a cetăţenilor români la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, respectiv să eficientizeze obţinerea serviciilor consulare.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat importanţa pe care MAE o acordă modului în care funcţionarii consulari se raportează la solicitările cetăţenilor, conducerea MAE făcând eforturi constante pentru a asigura servicii consulare în condiţii civilizate, de deschidere, amabilitate, solicitudine şi respect. În acelaşi timp, a reiterat faptul că va fi acordată toleranţă „zero” oricăror comportamente ale personalului consular care încalcă aceste principii de conduită.
Şefii oficiilor consulare au prezentat detaliat elemente privind comunitatea românească din circumscripţia consulară, cu accent pe problemele cu care se confruntă cetăţenii români în actualul context pandemic, au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de lucru, inclusiv privind amenajarea sau relocarea sediilor oficiilor consulare acolo unde este cazul, şi au confirmat necesitatea şi utilitatea implementării procesului de digitalizare şi debirocratizare a serviciilor consulare.
În încheiere, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanţa continuării procesului de modernizare în domeniul consular, în beneficiul membrilor comunităţilor româneşti din străinătate şi a solicitat şefilor de oficii consulare să intensifice demersurile de informare publică periodică a comunităţii româneşti din Republica Italiană cu privire la stadiul demersurilor realizate în acest scop.

Cu prilejul vizitei oficiale efectuate la Roma, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu participat, de asemenea, la o ceremonie de decorare în cadrul căreia a înmânat distincţiile conferite de Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, unor reprezentanţi ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi Bisericii Adventiste. Astfel, în cadrul ceremoniei au fost decoraţi Preasfinţitul Părinte Siluan, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, respectiv pastorul Benone Corneliu Lupu, coordonator al Bisericii Adventiste Române din Italia, pentru eforturile întreprinse în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi ca semn de apreciere pentru activitatea de păstorire şi de implicare activă în viaţa comunităţilor româneşti din Italia.