24 octombrie 2021

Reţea de Microstaţii cu senzori pentru determinarea/monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului în Municipiul Ploieşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria municipiului Ploieşti a semnat cu firma S.C. ELCONET S.R.L. contractul „Implementare Reţea de Microstaţii cu senzori pentru determinarea/monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului în Municipiul Ploieşti”.

Cele 16 microstaţii vor asigura monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului în perioada alocată implementării măsurilor/proiectelor asumate în Planul Integrat de Calitate a Aerului (2021-2022), achiziţia de date din zone neacoperite de Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA), precum şi verificarea conformării cu cerinţele legale şi legislaţia specifică.

O microstaţie va conţine un număr suficient de senzori pentru monitorizarea a minim 12 parametri, printre care: temperatură, presiune, umiditate, compuşi organici volatili, nivel de zgomot, dioxid de sulf, dioxid de azot, etc.

Sistemul informatic cuprinde software-ul adaptat pentru accesul şi controlul printr-o interfaţă WEB ce conţine componente/dispozitive de control/transmitere a datelor şi de furnizare a informaţiilor prin tehnologii/tehnici de comunicaţii prin interfeţe specifice.

Sistemul informatic va înregistra şi stoca datele, va permite crearea bazei de date analitice, crearea de rapoarte specifice pentru fiecare indicator şi/sau cumulat pentru fiecare microstaţie, în regim continuu. Prezentarea rezultatelor se va realiza tabelar şi/sau grafic, urmând ca valorile înregistrate de senzori să fie stocate pentru a se putea genera rapoarte de analiză pentru diferite perioade de timp, în funcţie de selecţia utilizatorului.

Valoarea contractului este de 126.000 lei, fără TVA.

Termenul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a sistemelor este de 90 de zile lucrătoare de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Unităţile de învăţământ unde se preconizează a fi amplasate microstaţiile de monitorizare a calităţii aerului sunt: Şcoala H.M. Berthelot, Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti, Şcoala Gimnazială Anton Pann, Grădiniţa cu program normal nr.8, Şcoala Gimnazială Sf Vineri, Liceul Tehnologic Energetic Elie Radu, Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Şcoala Gimnazială I.A. Bassarabescu, Grădiniţa cu program normal „Cheiţa de Aur”, Colegiul Naţional Regina Maria, Şcoala Gimnazială Ioan Grigorescu, Liceul Tehnologic 1 Mai, Şcoala Gimnazială nr.19 şi Şcoala Primară Mitică Apostol.

Microstaţii de monitorizare a calităţii aerului vor fi amplasate, de asemenea, la Primăria municipiului Ploieşti şi la Cantina Socială.