Publicat: 15 Februarie, 2012 - 08:33
Share

Reuniune cu conducerea Asociaţiei Române a Apei organizată de Ministerul Afacerilor Europene pentru clarificarea problemelor semnalate în implementarea proiectelor din domeniul apei şi apelor uzate.

Ministerul Afacerilor Europene a organizat la 14 februarie 2012 o reuniune cu conducerea Asociaţiei Române a Apei în scopul clarificării şi soluţionării unor problemele semnalate în implementarea proiectelor de management în domeniul apei şi apelor uzate din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu).

La întâlnirea, care a avut loc la sediul central al ministerului, au luat parte şi reprezentanţi ai Ministerul Mediului şi Pădurilor, inclusiv ai autorităţii de management POS Mediu, ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), ai Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), ai Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP) şi ai Autorităţii de Audit.
 
Discuţiile s-au concentrat pe aspecte legate de problemele întâmpinate de operatorii de apă în implementarea fizică şi financiară a proiectelor majore pe care le gestionează. Reprezentanții Asociaţiei Române a Apei au prezentat unele propuneri concrete de soluţionare a acestor deficienţe. Unele dintre măsurile sugerate, cum ar fi standardizarea documentaţiilor de atribuire pentru procedurile de achiziţie publică, se află deja în proces de implementare. Alte măsuri propuse de această asociaţie, pentru aplicarea cărora se impune o analiză detaliată, se vor afla în atenţia Ministerului Afacerilor Europene în viitorul apropiat.

„Vom urmări îndeaproape şi vom sprijini punerea în practică a acestor proiecte vizând managementul apei şi apelor uzate, care sunt foarte importante din perspectiva creşterii absorbţiei fondurilor europene, fiind vorba despre proiecte cu valoare mare. Totodată, realizarea  lor reprezintă îndeplinirea unor angajamente asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană”, a subliniat ministrul afacerilor europene Leonard Orban.

Axa Prioritară 1, „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS mediu) oferă finanţare pentru proiecte din  sectorul de apă şi apă uzată: investiţii de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi apă uzată, a staţiilor de tratare a apei şi epurare a apelor uzate, amenajarea/modernizarea surselor de apă potabilă. Proiectele sunt promovate de operatorii regionali de apă  - constituiţi, de regulă, prin reorganizarea operatorilor locali la nivel de judeţ.
 
Procesul de regionalizare a serviciilor de apă reprezintă o precondiţie a finanţării de către Comisia Europeană a investiţiilor în acest sector, întrucât doar printr-o astfel de abordare se poate asigura un management eficient şi sustenabil al resurselor de apă şi a serviciilor publice de alimentare cu apă.

Alocarea totală la nivelul Axei Prioritare 1 din cadrul POS Mediu este de 3.266.508.423 de euro, din care 2.776.532.160 de euro din Fondul de Coeziune şi 489.976.263 de euro de la bugetul de stat şi bugetele locale.

Până în prezent, în cadrul acestei axe prioritare au fost contractate 38 de proiecte majore, cu o valoare a contribuţiei UE de aproximativ 3,38 miliarde de euro, depăşind sumele alocate axei. Un proiect este în fază finală de aprobare la Comisia Europeană, iar alte 4 proiecte sunt în curs de pregătire. Proiectele contractate acopera toate judeţele ţării.