20 septembrie 2021

Reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a participat marţi, 22 iunie 2021, la reuniunea miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE care a avut loc în Luxemburg. În marja reuniunii CAG, au avut loc şi Conferinţele Interguvernamentale de aderare cu Muntenegru şi Serbia.

Agenda reuniunii CAG a inclus următoarele subiecte: extinderea Uniunii, Conferinţa privind viitorul Europei, precum şi discutarea, în perspectiva reuniunii Consiliului European din 24-25 iunie a.c., a aspectelor referitoare la gestionarea pandemiei, redresarea economică, migraţia şi evoluţiile de actualitate de pe agenda externă a UE. De asemenea, în cadrul reuniunii CAG s-au desfăşurat audierile prevăzute de art. 7(1) al Tratatului UE, în legătură cu statul de drept în Polonia şi valorile Uniunii în Ungaria.
Pe agenda punctelor de informare a CAG, a fost inclus, la solicitarea României, subiectul marcării a 10 ani de la adoptarea, de către Consiliul European, a Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Tot ca puncte de informare pe agenda CAG, au mai figurat stadiul actual al relaţiilor UE-Elveţia şi o intervenţie a Austriei referitoare la autonomia strategică a UE.

Cu privire la extinderea UE şi Procesul de Stabilizare şi Asociere, secretarul de stat Iulia Matei a apreciat eforturile realizate de Preşedinţia Portugheză a Consiliului în scopul avansării dosarului extinderii, ca proces de importanţă strategică pentru Uniune. În acelaşi timp, a subliniat sprijinul României pentru obiectivul aprobării Cadrelor de Negociere şi pentru organizarea primelor Conferinţe interguvernamentale cu Albania şi cu Republica Macedonia de Nord, ambele state îndeplinind deja condiţiile necesare.

În marja reuniunii Consiliului Afaceri Generale, secretarul de stat Iulia Matei a participat, de asemenea, la Conferinţele Interguvernamentale de aderare cu Muntenegru şi Serbia, organizate de Preşedinţia portugheză a Consiliului, vizând impulsionarea dialogului politic cu statele candidate. Cu acest prilej, secretarul de stat român a transmis un mesaj privind importanţa realizării de progrese în procesul de negociere cu cele două state candidate, pe baza dinamizării proceselor de reformă vizând transformarea democratică, aferente parcursului european. Demnitarul român a subliniat importanţa reformelor în domeniile fundamentale, precum statul de drept sau al alinierii la acţiunea externă a UE, aceste aspecte fiind esenţiale pentru asumarea viitorului statut de membru UE.

Discuţiile referitoare la Conferinţa privind viitorul Europei au avut loc urmare derulării, la Strasbourg, la 19 iunie a.c., a primei reuniuni a Plenarei Conferinţei. În context, secretarul de stat român a arătat că este important ca dezbaterile să fie cât mai incluzive, sens în care comunicarea publică deţine un rol prioritar în facilitarea succesului procesului de consultare. De asemenea, secretarul de stat român a exprimat susţinerea pentru participarea partenerilor din Balcanii de Vest la acest proces de consultare, subliniind importanţa unei participări active a cetăţenilor non-UE la dezbateri prin intermediul platformei digitale. Partea română a încurajat, de asemenea, asocierea statelor din Parteneriatul Estic la acest proces de reflecţie privind viitorul Europei.

În perspectiva reuniunii Consiliului European, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat necesitatea continuării abordării coordonate la nivelul UE, în contextul gestionării pandemiei de Covid-19. Demnitarul român s-a referit, de asemenea, la introducerea Certificatului digital Covid-UE, exprimând încrederea că operaţionalizarea acestuia, începând cu 1 iulie a.c., va facilita restabilirea liberei circulaţii în cadrul Uniunii, în contextul eliminării progresive a măsurilor restrictive determinate de pandemie. Demnitarul român a reiterat, totodată, sprijinul României pentru eforturile statelor din vecinătate de combatere a pandemiei, prin facilitarea accesului la vaccinuri. De asemenea, a pledat pentru consolidarea rezilienţei la nivelul UE, inclusiv prin adaptarea unor măsuri care şi-au dovedit eficienţa în contextul curent şi dezvoltarea de noi instrumente adecvate de răspuns la nivelul UE.

În ceea ce priveşte redresarea economică, secretarul de stat Iulia Matei a reconfirmat rolul Planului European de Redresare Economică în sprijinirea statelor membre în ceea ce priveşte diminuarea impactului socio-economic al pandemiei de Covid-19 şi în continuarea implementării obiectivelor pe termen lung. Totodată, a subliniat necesitatea asigurării accesului prompt al statelor membre la fondurile alocate în cadrul Planului de Redresare Economică, sens în care evaluarea rapidă a Planurilor Naţionale de Redresare şi Rezilienţă devine deosebit de importantă.

Referitor la migraţie, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat nevoia de măsuri concrete în ceea ce priveşte dimensiunea externă a migraţiei, context în care devine importantă încheierea unor parteneriate echilibrate şi funcţionale de cooperare cu statele terţe.

În raport cu agenda externă a Uniunii, secretarul de stat Iulia Matei a transmis că este importantă abordarea relaţiei cu Turcia în conformitate cu conduita agreată prin concluziile Consiliului European din martie 2021. De asemenea, demnitarul român a făcut referire la relevanţa celor cinci principii în ceea ce priveşte abordarea relaţiilor cu Rusia, evidenţiind, totodată, importanţa unităţii şi solidarităţii UE, precum şi nevoia întăririi sprijinului pentru partenerii estici.

La iniţiativa României, la sesiunea de puncte de informare a CAG, a fost inclus subiectul marcării a 10 ani de la adoptarea, de către Consiliul European, a Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Cu acest prilej, secretarul de stat Iulia Matei a salutat momentul aniversar şi a ilustrat rolul important al acestei iniţiative pentru statele din regiunea Dunării, exprimând convingerea în potenţialul economic şi social al acestei Strategii, care acţionează ca un motor de dezvoltare a regiunii, contribuind considerabil la dezvoltarea cooperării între statele participante.

Secretarul de stat român a evidenţiat, totodată, contribuţia pe care Strategia UE pentru regiunea Dunării o aduce pentru susţinerea obiectivelor de convergenţă şi coeziune în interiorul Uniunii, precum şi pentru implementarea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii, inclusiv cele vizând tranziţia verde şi digitală. De asemenea, demnitarul român a punctat importanţa macro-strategiilor în general şi a Strategiei pentru regiunea Dunării în special în susţinerea demersurilor de consolidare a rezilienţei Uniunii, în contextul post-criză, precum şi în susţinerea demersurilor de consolidare a cooperării cu Balcanii de Vest şi cu statele din Parteneriatul Estic.