Publicat: 24 Mai, 2016 - 20:43

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, a participat, marţi, 24 mai 2016, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG).

Cu această ocazie, miniștrii pentru afaceri europene din statele membre UE au avut discuții în pregătirea reuniunii Consiliului European din 28-29 iunie 2016 pe marginea agendei adnotate a viitorului Summit care va aborda relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană în contextul referendumului britanic din 23 iunie 2016, problematica gestionării migrației, aspecte privind creșterea economică, ocuparea forței de muncă și încurajarea investițiilor, relații externe UE.

În cadrul schimbului de opinii în pregătirea reuniunii Consiliului European din 28-29 iunie 2016, secretarul de stat Cristian Bădescu a evidențiat importanța subiectelor aflate pe agenda adnotată a viitorului Summit european în ansamblul preocupărilor UE și a punctat elementele de interes prioritar pentru România în raport cu principalele subiecte de dezbatere. Astfel, cu referire la migrație, a reamintit importanța unei abordări cuprinzătoare a fenomenului, cu accent pe trei dimensiuni: implementarea deciziilor luate, consolidarea management-ului frontierelor UE, aspectele externe ale migrației. A salutat accentul sporit acordat dimensiunii externe a migrației, și a exprimat, în context, susținere pentru inițiativele de la nivel UE de consolidare a dialogului cu partenerii externi, țările de origine și de tranzit.

A salutat rezultatele implementării Acordului UE-Turcia, arătând că e necesară menținerea angajamentului ambelor părți, în vederea consolidării progreselor cu privire la gestionarea migrației. A amintit, totodată, susținerea României pentru identificarea unor soluții comune la nivel european, precum și contribuția semnificativă a țării noastre la asigurarea securității frontierelor externe ale UE, la activitatea agențiilor europene (FRONTEX, BESA), precum și la implementarea Acordului UE-Turcia, prin acordarea de sprijin Greciei.

Cu referire la ocupare, creștere și investiții la nivelul UE, a reiterat susținerea pentru consolidarea pieței interne în vederea stimulării creșterii economice și generării de noi locuri de muncă, prin implementarea măsurilor prevăzute în Strategia privind piața unică și cu respectarea celor patru libertăți fundamentale ale UE, cu obiectivul unei Uniuni Europene stabile, prospere și cât mai integrate.

De asemenea, în cadrul reuniunii a avut loc cel de-al doilea dialog anual privind statul de drept având ca subiect central integrarea migranților și drepturile europene fundamentale. Dialogul a prilejuit un schimb de opinii pornind de la experiențele statelor membre și instituțiilor comunitare în contextul gestionarii crizei migrației, cu exemple concrete de 'lecții învățate' și bune practici în materie de integrare a migranților.

Secretarul de stat român a salutat eforturile depuse în dezvoltarea dialogului anual privind statul de drept de către actuala Președinție olandeză, precum și, anterior, de către Președinția luxemburgheză a Consiliului UE. Totodată, a prezentat contribuția și experiența României în procesul de integrare a persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ca parte a efortului general european în contextul crizei migrației. A reiterat poziția principială a țării noastre, de susținere și promovare a respectării drepturilor fundamentale, a principiilor nediscriminării, toleranței și solidarității, precum și importanța luării în considerare a capacității de integrare a Statelor Membre.

A subliniat, în același timp, că provocările actuale la nivel european necesită un angajament sporit pentru demersurile europene de combatere a tuturor formelor de xenofobie, rasism și discriminare și pentru reafirmarea modelului european bazat pe democrație, statul de drept, respect pentru drepturile omului și libertățile fundamentale și incluziune socială.

Totodată, în marja CAG, secretarul de stat pentru afaceri europene a avut discuții cu o serie de omologi europeni, inclusiv cu secretarul de stat slovac pentru afaceri europene, în contextul preluării, de către Slovacia, a președinției Consiliului UE, în al doilea semestru al acestui an.