Publicat: 19 Octombrie, 2016 - 12:00

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, a participat ieri, 18 octombrie 2016, la Luxemburg, la Consiliul Afaceri Generale (CAG).

Cu această ocazie, miniștrii pentru afaceri europene din statele membre UE au avut discuții privind stadiul revizuirii de etapă a Cadrului Financiar Multianual 2014-2020. De asemenea, au avut loc dezbateri pe marginea proiectului de Concluzii ale Consiliului European din 20-21 octombrie 2016, axat pe următoarele subiecte: migrație, politica comercială a UE, aspecte globale și economice, precum și relații externe.

În contextul discuțiilor privind revizuirea Cadrului Financiar Multianual, secretarul de stat Cristian Bădescu a evidențiat importanța identificării unor soluții echilibrate, care să răspundă provocărilor actuale și să permită continuarea îndeplinirii obiectivelor tradiționale ale Uniunii, fără afectarea plăților pentru angajamentele deja asumate. Cu privire la propunerile referitoare la alocările adiționale și flexibilitate, a subliniat necesitatea identificării unor soluții bugetare durabile și care să nu afecteze plafoanele agreate în 2013. În context, a accentuat necesitatea acoperirii resurselor necesare din surse în afara plafoanelor, fără a conduce la transferuri între capitole sau la afectarea anvelopelor naționale.

De asemenea, reprezentantul României a apreciat proiectul de Concluzii ale Consiliului European și a semnalat o serie de aspecte de interes. Astfel, cu referire la migrație, a menționat importanța avansării în implementarea măsurilor cuprinzătoare de gestionare a migrației cu accent pe consolidarea protecției frontierelor externe ale UE și pe consolidarea dialogului cu statele terțe.

În ceea ce privește viitorul politicii europene de azil, a exprimat susținere pentru soluții consensuale, care să satisfacă obiectivele tuturor statelor membre.

În contextul dezbaterilor cu privire la politica comercială a Uniunii, România a reiterat că nu poate susține la acest moment demersurile privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului economic și comercial cuprinzător UE — Canada.

Cu referire la subiectele de relații externe, România a subliniat importanța menținerii unității UE în relațiile cu Rusia, în baza principiilor comune convenite. A insistat pe necesitatea menținerii unui mesaj coerent și unitar, respectiv faptul că ridicarea sancțiunilor va fi posibilă numai după ce Federația Rusă a pus în aplicare pe deplin toate angajamentele asumate în acordul Minsk+.

De asemenea, reprezentantul României a susținut — alături de alte state membre — organizarea unui schimb de opinii privind Siria, date fiind evoluțiile recente și discuțiile miniștrilor de externe din cadrul Consiliului Afaceri Externe din 17 octombrie.