29 septembrie 2022

Reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat marţi, 11 mai 2021, la Bruxelles, la reuniunea miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE.

Agenda reuniunii a inclus un schimb de opinii privind coordonarea în contextul pandemiei de COVID-19, subiect care va face obiectul unei noi discuţii la reuniunea extraordinară a Consiliului European din 24 – 25 mai a.c. În perspectiva viitoarei reuniuni a liderilor, au mai fost discutate la CAG aspectele privind demersurile la nivel UE în domeniul schimbărilor climatice, relaţiile UE-Rusia şi evoluţiile referitoare la relaţiile cu Regatul Unit. Pe agenda reuniunii CAG au mai figurat lansarea Conferinţei privind viitorul Europei şi, ca puncte de informare, politica de extindere şi relaţiile UE – Elveţia.

În ceea ce priveşte gestionarea pandemiei de COVID-19, secretarul de stat român a reiterat importanţa menţinerii coordonării la nivelul UE şi a prudenţei, inclusiv din perspectiva demarării procesului de relaxare a măsurilor de către statele membre. De asemenea, Iulia Matei a subliniat necesitatea unui ritm accelerat al campaniilor de vaccinare, în paralel cu asigurarea necesarului de vaccinuri şi creşterea capacităţilor de producţie şi distribuţie a vaccinurilor. Secretarul de stat român a mai evidenţiat importanţa unei informări corecte şi eficiente a cetăţenilor cu privire la vaccinuri şi utilitatea acestora.

Secretarul de stat Iulia Matei a mai arătat că, în contextul pregătirii măsurilor de relaxare, revenirea la funcţionalitatea deplină a liberei circulaţii în cadrul UE prezintă o importanţă deosebită, apreciind în mod deosebit eforturile Preşedinţiei portugheze a Consiliului UE pentru avansarea negocierilor privind viitorul Certificat digital şi reiterând, totodată, preocuparea pentru asigurarea unei abordări nediscriminatorii în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de liberă circulaţie în UE. Totodată, oficialul român a subliniat importanţa susţinerii statelor din Vecinătatea Estică şi Balcanii de Vest în gestionarea pandemiei, menţionând, în context, sprijinul acordat de România Republicii Moldova şi Ucrainei, prin furnizarea de vaccinuri.

Cu referire la schimbările climatice, secretarul de stat Iulia Matei a apreciat utilitatea unei noi dezbateri la nivel înalt UE care să conducă la formularea de orientări suplimentare în procesul de pregătire a viitoarelor propuneri ale Comisiei Europene prevăzute pentru vara acestui an. În contextul în care discuţiile au vizat, în principal, modalităţile de partajare a eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră între statele membre, oficialul român a evidenţiat necesitatea luării în considerare a situaţiilor specifice ale statelor membre, a punctelor de plecare şi capacităţii de investiţii diferite, astfel încât soluţiile propuse să asigure o partajare echitabilă a contribuţiei şi un cadru flexibil care să sprijine atingerea obiectivelor asumate la nivel UE.

În ceea ce priveşte relaţiile cu Rusia, oficialul român a exprimat preocupare pentru evoluţia relaţiilor dintre Rusia şi UE, în lumina dezvoltărilor recente, subliniind nevoia unei evaluări strategice a acestor relaţii. De asemenea, a pledat pentru menţinerea unei abordări solidare şi unitare din partea membrilor UE, accentuând, totodată, necesitatea sprijinirii statelor partenere din Vecinătatea Estică a Uniunii.

Secretarul de stat Iulia Matei a salutat ratificarea şi intrarea definitivă în vigoare, de la 1 mai 2021, a noilor Acorduri UE – UK, amintind necesitatea urmăririi implementării corespunzătoare a prevederilor acestora, inclusiv la nivelul Consiliului de Parteneriat. A reiterat necesitatea identificării unei soluţii în ceea ce priveşte abordarea părţii britanice referitoare la taxele pentru vizele de muncă, subliniind, totodată, importanţa implementării adecvate a clauzelor Acordului de Retragere, în special din perspectiva drepturilor cetăţenilor şi a Protocolului privind Irlanda / Irlanda de Nord.