27 octombrie 2021

Reuniunea Consiliului Ministerial al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, în perioada 5-6 octombrie 2021, la reuniunea anuală la nivel ministerial a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), desfăşurată la sediul organizaţiei din Paris.

Din delegaţia României la această reuniune a făcut parte şi ministrul energiei şi ministru interimar al economiei, antreprenoriatului şi turismului, domnul Virgil Popescu.

Desfăşurate sub titlul „Shared Values: Building A Green And Inclusive Future”, lucrările Conferinţei Ministeriale (MCM) a OCDE din acest an au reunit delegaţii ale statelor membre, ţărilor partenere-cheie şi aspirante la aderare, precum şi ale unor organizaţii şi instituţii internaţionale. Principalele documente adoptate de membrii OCDE în cadrul acestei reuniuni în format MCM au fost Declaraţia finală, Declaraţia privind Viziunea OCDE la aniversarea a 60 de ani de existenţă (Vision Statement) şi noua Strategie pentru Relaţii Globale a Organizaţiei.

Participarea ministrului Bogdan Aurescu la lucrările conferinţei ministeriale a OCDE a reprezentat o oportunitate pentru promovarea activă a profilului României ca stat ferm angajat faţă de obiectivul aderării la OCDE. În intervenţiile şi contactele de lucru cu ocazia reuniunii ministeriale, ministrul Bogdan Aurescu a susţinut necesitatea luării unei decizii, cât mai curând posibil, privind deschiderea negocierilor de aderare a ţării noastre la organizaţie.

În acest context, în prima zi a MCM OCDE, şeful diplomaţiei române a participat la panelul de nivel înalt „The Blue Dot Network: Catalysing Quality Infrastructure Investment to „Build-Back-Better”, deschis de Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, şi de Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a participat la deschiderea oficială a reuniunii şi la ceremonia de marcare a celei de-a 60-a aniversări a OCDE, ocazie cu care Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, şi ministrul de finanţe luxemburghez, Pierre Gramegna, au transmis semnale pozitive în ceea ce priveşte extinderea OCDE şi recunoaşterea angajamentului celor şase state aspirante, printre care şi România, faţă de acest obiectiv.

În contextul primei zile a MCM OCDE, ministrul Bogdan Aurescu a purtat discuţii cu Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken, căruia i-a mulţumit pentru sprijinul acordat României de Statele Unite ale Americii şi personal de către Secretarul de Stat, în scopul avansării procesului de luare a unei decizii privind deschiderea negocierilor de aderare a României la OCDE şi pentru semnalele pozitive în acest sens exprimate în discursul din deschiderea ministerialei. Totodată, ministrul român a discutat cu Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, şi cu omologii săi din Spania, Slovenia, Italia, Croaţia, Estonia şi Bulgaria, subliniind angajamentul ferm al ţării noastre faţă de obiectivul aderării la OCDE.

În cea de-a doua zi a MCM OCDE, ministrul Bogdan Aurescu a participat la grupul de lucru privind „Creşterea incluzivă: oportunităţi pentru toţi prin stabilirea unui tratament egal” („Inclusive Growth: Opportunities for All by Levelling the Playing Field”).

Dezbaterile din cadrul celei de-a doua zi a MCM OCDE au fost structurate pe tematici de actualitate în domeniul relaţiilor economice internaţionale, cu accent pe stadiul acordului asupra sistemului de taxare internaţională negociat sub egida OCDE, tranziţia şi redresarea economică verde, promovarea unui comerţ internaţional cu caracteristici incluzive, gestionarea transformării digitale şi promovarea unei creşteri economice solide şi durabile.

Astfel, în intervenţia sa la dezbaterile din cadrul sesiunii „Construind un viitor incluziv” („Building An Inclusive Future”), în cadrul grupului de lucru privind „Creşterea incluzivă: oportunităţi pentru toţi prin stabilirea unui tratament egal” („Inclusive Growth: Opportunities for All by Levelling the Playing Field”), şeful diplomaţiei române a apreciat rolul major al OCDE în configurarea unei economii mondiale post-pandemice reziliente, verzi, digitale şi incluzive. De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat măsurile, acţiunile şi proiectele dezvoltate în plan national sau susţinute de România la nivelul Uniunii Europene şi în formate internaţionale, inclusiv OCDE, care demonstrează ataşamentul ţării noastre faţă de principiile şi valorile multilaterale promovate în plan european şi global, cu un rol cheie în crearea condiţiilor necesare derulării unor relaţii economice stabile, predictibile şi nediscriminatorii. Astfel, ministrul afacerilor externe a prezentat eforturile României de a elabora „Strategia privind tranziţia României la o economie circulară 2030”, cooperarea cu OECD pentru creşterea competitivităţii în domenii precum construcţiile, procesarea alimentelor, transporturile, respectiv experienţa României privind salariul minim şi egalitatea de gen.

De asemenea, şeful diplomaţiei române a avut la 6 octombrie 2021 o întrevedere cu Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann (http://www.mae.ro/node/56871), în continuarea întrevederii avute deja cu oficialul OCDE în cursul lunii iunie 2021, în marja Forumului Diplomatic de la Antalya şi a convorbirii telefonice purtate la 15 aprilie 2021, înaintea preluării oficiale de către Secretarul General a mandatului său, prilej cu care ministrul Bogdan Aurescu a întărit argumentele în favoarea candidaturii României la Organizaţie.

*** Informaţii suplimentare
Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic naţional, ţara noastră depunându-şi oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost apoi reiterată în mai multe rânduri.

Conferinţa Ministerială a Consiliului OCDE este forumul la cel mai înalt nivel decizional al organizaţiei, la care participă anual miniştri ai economiei, finanţelor, afacerilor externe, comerţului sau alţi membri ai guvernelor statelor membre, împreună cu invitaţi din ţările şi organizaţiile internaţionale partenere ale OCDE.

Înfiinţată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale.

Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.