5 octombrie 2022

Reuniunea Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al statelor membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La 30 iunie 2021, secretarul de stat Iulia Matei a participat la cea de-a 43-a reuniune a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), găzduită de Preşedinţia-în-Exerciţiu a Republicii Albania la OCEMN, în sistem video-conferinţă.

Consiliul Ministerial a marcat încheierea mandatului Republicii Albania de Preşedinţie-în-Exerciţiu la OCEMN, derulat pe parcursul primului semestru al anului 2021, şi preluarea simbolică de către Georgia a mandatului pentru semestrul al doilea 2021.

Agenda Consiliului Ministerial s-a concentrat asupra progreselor realizate sub mandatul Preşedinţiei-în-Exerciţiu albaneze în procesul de reformă instituţională şi de consolidare a profilului strategic regional al Organizaţiei, precum şi asupra perspectivelor de impulsionare a cooperării economice interguvernamentale între statele membre OCEMN în domeniile prioritare de interes comun în regiunea extinsă a Mării Negre, în special în contextul necesităţii gestionării eficiente, la nivel regional, a implicaţiilor socio-economice ale crizei generate de pandemia de COVID-19.

În intervenţia sa, secretarul de stat Iulia Matei a felicitat Preşedinţia-în-Exerciţiu a Republicii Albania pentru progresele înregistrate pe dimensiunea eficientizării cadrului de cooperare instituţional, precum şi pentru consolidarea cooperării sectoriale în domenii prioritare precum – transport, turism, implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – inclusiv în contextul importanţei gestionării adecvate a consecinţelor socio-economice ale pandemiei de COVID-19 la nivel regional.

Totodată, a reiterat sprijinul activ al României pentru continuarea procesului de reformă a Organizaţiei, pe baze consensuale, în vederea creşterii performanţei instituţionale, precum şi pentru avansarea proiectelor aflate pe agenda OCEMN, în special în perspectiva următorului Summit aniversar al Organizaţiei, prevăzut a se desfăşura în 2022. În context, secretarul de stat Iulia Matei şi-a exprimat convingerea că noul Secretar General al OCEMN, ambasadorul Lazăr Comănescu, va contribui la conturarea unui profil mai activ al Organizaţiei în dialogul regional şi impulsionarea cooperării economice în regiunea extinsă a Mării Negre, în baza unei agende dinamice, inclusive şi orientată spre viitor.

În linie cu obiectivele urmărite de România vizând impulsionarea interacţiunii OCEMN cu organizaţiile regionale şi internaţionale, secretarul de stat Iulia Matei a reconfirmat susţinerea continuă şi fermă a României pentru dezvoltarea, de o manieră pragmatică, flexibilă, a cooperării OCEMN – UE prin valorificarea oportunităţilor oferite de politicile, iniţiativele şi instrumentele financiare europene pentru dezvoltarea sustenabilă la Marea Neagră,. Acest obiectiv este în măsură să contribuie la impulsionarea implementării de proiecte sectoriale comune prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

În acest sens, secretarul de stat Iulia Matei a accentuat importanţa avansării cooperării regionale la Marea Neagră cu sprijinul UE, cu scopul de a oferi valoare adăugată demersurilor actuale ale statelor membre OCEMN îndreptate spre relansarea economică a regiunii de o manieră sustenabilă. Astfel, a subliniat relevanţa impulsionării cooperării pragmatice iniţiate în cadrul Agendei Maritime Comune la Marea Neagră şi a Agendei Strategice de Cercetare şi Inovare la Marea Neagră, ambele documente adoptate pe perioada Preşedinţiei române a Consiliului UE, în 2019.

La finalul Consiliului Ministerial a avut loc preluarea formală de către ambasadorul Lazăr Comănescu a funcţiei de Secretar General al OCEMN, care urmează să-şi exercite mandatul începând cu 1 iulie 2021.

*** Informaţii suplimentare

Procesul de Cooperare la Marea Neagră a fost lansat prin semnarea Declaraţiei de la Istanbul din 25 iunie 1992, având ca obiectiv accelerarea dezvoltării economice şi sociale a statelor participante, prin intensificarea cooperării multilaterale şi folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografică şi complementaritatea economiilor naţionale. La 5 iunie 1998, statele participante au semnat Carta OCEMN – documentul fondator al organizaţiei, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999, marcând transformarea iniţiativei politice într-o organizaţie internaţională cu caracter regional.

În prezent, OCEMN cuprinde 13 state membre, respectiv Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R. Moldova, R. Macedonia de Nord, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina şi Serbia.

România a asigurat Preşedinţia-în-Exerciţiu a OCEMN pe parcursul anului 2020, pentru a şasea oară de la instituţionalizarea Organizaţiei, în anul 1992, sub motto-ul „Bridging Shores Enhancing Cohesion”. Iniţial, conform cutumei, mandatul României urma să se desfăşoare doar în semestrul I al anului 2020. România şi-a asumat, însă, în condiţii excepţionale, prelungirea mandatului său până la 31 decembrie 2020, cu scopul asigurării continuităţii Preşedinţiilor-în-Exerciţiu ale Organizaţiei.

Decizia României a condus, astfel, la deblocarea unui important impas instituţional, prin facilitarea consensului asupra succesiunii următoarelor Preşedinţii. În acest sens, Preşedinţia-în-Exerciţiu română la OCEMN a contribuit la înregistrarea unor progrese substanţiale pe palier instituţional, menite să consolideze profilul şi eficienţa Organizaţiei.

Mandatul României în 2020 s-a derulat în baza unei agende de priorităţi fundamentate pe imperativul coeziunii la nivelul OCEMN, cu obiectivul cultivării unei cooperări orientate spre obţinerea de rezultate concrete pe palier instituţional şi sectorial şi, implicit, pe promovarea unei mai bune conectivităţi între statele membre şi la nivel regional.

La 30 martie 2021, România a obţinut poziţia de Secretar General al OCEMN în persoana ambasadorului Lazăr Comănescu. România a obţinut această funcţie pentru prima dată în istoria Organizaţiei, urmare a unui intens efort politico-diplomatic. Această desemnare ilustrează contribuţia concretă a României la consolidarea cooperării în formatele regionale la Marea Neagră. Mandatul Secretarului General Lazăr Comănescu debutează la 1 iulie 2021 pentru o perioadă de 3 ani.