Publicat: 15 Februarie, 2019 - 09:00
Share

Ministerul Afacerilor Externe organizează la Bucureşti, în perioada 14-15 februarie 2019, sub patronajul Preşedinţiei României la Strategia Uniunii Europene a Regiunii Dunării, reuniunea Coordonatorilor Naţionali SUERD, cu sprijinul tehnic al Secretariatului regional SUERD. Scopul reuniunii este agrearea Foii de parcurs şi a Calendarului pentru revizuirea Planului de Acţiune al Strategiei.

La reuniune au participat coordonatori naţionali şi reprezentanţi din următoarele state membre ale Strategiei Dunării: Austria, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Republica Moldova, România şi Ucraina, precum şi reprezentanţi ai Departamentului pentru Politică Regională şi Urbană (DG Regio) al Comisiei Europene şi ai Programului Transnaţional Dunărea.

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, a deschis lucrările reuniunii, prezentând temele şi priorităţile Preşedinţiei României la SUERD: "Obiectivul politic principal al Preşedinţiei SUERD a României este relansarea Strategiei ca urmare a revizuirii Planului său de Acţiune din 2010. Procesul de revizuire în curs de desfăşurare este incluziv, transparent, deschis şi, astfel, de succes".

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) este una din cele patru strategii macroregionale ale UE, iniţiată şi promovată cu succes de către România şi Austria şi andosată de Consiliul European în anul 2011. SUERD reprezintă o platformă de cooperare a statelor din bazinul Dunării destinată dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene şi un cadru de articulare între obiectivele prioritare de dezvoltare naţională şi cele ale Strategiei "Europa 2020" pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, asumată de către statele membre ale Uniunii Europene.

La Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării participă paisprezece state: nouă state membre ale Uniunii Europene (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania - ca stat federal şi prin landurile Baden-Wurttemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state terţe (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina). Strategia are patru mari obiective, respectiv: interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului ambiant în regiunea Dunării, creşterea prosperităţii în regiunea Dunării şi consolidarea regiunii Dunării, fiind structurată pe 11 arii prioritare.

România coordonează trei arii prioritare: navigaţia pe căile navigabile interioare (prin Ministerul Transporturilor, împreună cu Austria), promovarea culturii, turismului şi a contactelor directe dintre oameni (prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Turismului, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, împreună cu Bulgaria) şi gestionarea riscurilor de mediu (prin Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ungaria).

Tag-uri Nume: