Publicat: 29 Septembrie, 2020 - 08:56
Share

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a susţinut luni, 28 septembrie 2020, o intervenţie în cadrul reuniunii de nivel ministerial a Grupului de prieteni privind victimele terorismului, desfăşurată prin sistem video-conferinţă, în marja celei de-a 75-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Reuniunea a prilejuit un dialog pe tema drepturilor şi protecţiei victimelor terorismului, cu accent pe efectele generate de pandemia COVID-19 asupra situaţiei acestora. Totodată, au fost evaluate progresele recente ale statelor membre, dar şi ale Sistemului ONU, în materia oferirii de asistenţă specifică victimelor terorismului.

Evocând apelul Secretarului general ONU, domnul Antonio Guterres, la încetarea globală a conflictelor, pentru a permite comunităţii internaţionale să se concentreze asupra combaterii pandemiei, ambasadorul român a punctat faptul că terorismul rămâne o ameninţare majoră la adresa umanităţii: "Oameni inocenţi continuă să cadă victime atacurilor teroriste, care afectează persoane şi ţări, producând moarte şi distrugere, ceea ce arată, odată în plus, nevoia unui răspuns multilateral coordonat, care să prevină şi combată flagelul terorismului."
Referindu-se la protecţia victimelor terorismului, a subliniat importanţa coerenţei sprijinului acordat acestui grup vulnerabil şi a încurajat implicarea societăţii civile pentru identificarea celor mai eficiente soluţii: "Măsurile de asistenţă a victimelor terorismului trebuie fundamentate pe drepturile acestora, să ţină cont de aspectele de gen şi vârstă şi să fie accesibile victimelor, în acord cu principiile egalităţii şi nediscriminării."

Reprezentantul Permanent al României a exprimat intenţia ţării noastre de a-şi consolida participarea la acţiunile Grupului de prieteni privind victimele terorismului, având în vedere contribuţia valoroasă a acestei iniţiative în promovarea intereselor şi drepturilor victimelor.

Tag-uri Nume: