Publicat: 18 Februarie, 2020 - 08:40

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a participat luni, 17 februarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Generale. Obiectivul reuniunii a constat în pregătirea Consiliului European extraordinar din 20 februarie a.c. pe tema negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene 2021-2027.

Pe agenda reuniunii a figurat un schimb de opinii privind documentul revizuit de negociere conţinând principalele elemente ale bugetului multianual (Negotiating-box) propus de Preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

În intervenţia sa, secretarul de stat român a salutat eforturile Preşedintelui Consiliului European şi Comisiei Europene pentru avansarea şi finalizarea negocierilor, subliniind importanţa unui acord în timp util care să permită implementarea corespunzătoare a viitorului cadru de programare. A apreciat, în context, că documentul pregătit reprezintă o bază pentru negocierile care vor urma la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Secretarul de stat Iulia Matei a precizat că România susţine în continuare un buget ambiţios, menit să sprijine aducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate la nivel european, context în care a subliniat preferinţa României pentru finanţarea Fondului European de Dezvoltare în afara bugetului, precum şi luarea în considerare a impactului bugetar pe care noul Fond European de Tranziţie Echitabilă îl generează asupra volumului total al bugetului. A subliniat, în context, rolul esenţial pe care Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună îl deţin în realizarea obiectivelor de dezvoltare şi convergenţă.

Totodată, din perspectiva intereselor României, a reiterat importanţa alocărilor pentru coeziune şi agricultură, precum şi a condiţiilor de implementare pentru acestea, având în vedere persistenţa unui decalaj semnificativ faţă de media UE, sub aspectul nivelului de dezvoltare şi a necesităţii atingerii unei convergenţe reale la nivelul Uniunii pentru toate tipurile de regiuni.

Referitor la Politica Agricolă Comună, secretarul de stat Iulia Matei a arătat importanţa continuării procesului de convergenţă externă a plăţilor directe, precum şi evitarea introducerii unui mecanism obligatoriu de plafonare a plăţilor directe pentru fermele mari. A subliniat dezacordul cu privire la reducerea alocărilor pentru dezvoltare rurală, exprimând preferinţa pentru nivelul propus anterior de Preşedinţia finlandeză a Consiliului UE.

În privinţa componentei de venituri a noului buget, secretarul de stat român a indicat preferinţa României pentru eliminarea corecţiilor pe parcursul cadrului financiar viitor, precum şi deschiderea pentru identificarea de noi resurse proprii care să conducă la un efort bugetar echilibrat din partea statelor membre, mai ales în contextul necesităţii atingerii obiectivelor în domeniul schimbărilor climatice.

În acelaşi timp, secretarul de stat a reiterat deschiderea legată de condiţionalitatea referitoare la statul de drept. A exprimat, totodată, rezerve cu privire la reducerea alocărilor pentru mobilitatea militară şi s-a pronunţat pentru menţinerea unui Instrument distinct pentru Vecinătate în viitorul buget UE.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: