Publicat: 30 Mai, 2013 - 16:55
Share

Ministerul Afacerilor Externe a organizat joi Grupul de lucru interministerial pentru pregătirea Semestrului European (GLIPSE). Reuniunea a fost prezidată de către secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, fiind invitaţi să participe secretari de stat/preşedinţi din cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea Programului Naţional de Reformă.

Obiectivul acestei reuniuni l-a constituit analizarea proiectului de recomandări specifice de ţară adresate României de către Comisia Europeană şi discutarea posibilelor direcţii de acţiune necesare implementării acestor recomandări.

În deschidere, secretarul de stat George Ciamba a subliniat importanţa publicării propunerilor de recomandări specifice de ţară, având în vedere rolul acestora de a orienta – în următoarele douăsprezece luni - acţiunea statelor membre cu privire la derularea reformelor naţionale. Adoptarea acestor recomandări marchează, practic, încheierea în 2013 a Semestrului European - instrumentul de coordonare a politicilor economice ale statelor membre UE. În context, a fost salutată propunerea Comisiei Europene ca România să iasă din procedura de deficit excesiv.

În cadrul reuniunii au fost dezbătute toate recomandările vizând domeniile: fiscalitate, sănătate publică, ocuparea forţei de muncă şi asistenţa socială, educaţie, administraţie publică şi absorbţia fondurilor europene, mediul de afaceri, concurenţa în industriile de reţea şi infrastructură.

Propunerile de recomandări au fost discutate de către membrii GLIPSE din perspectiva  fezabilităţii implementării şi a potenţialelor dificultăţi de angajare a resurselor, fiind convenite câteva sugestii de reformulare, precum şi posibile direcţii de acţiune care să răspundă recomandărilor Comisiei.

La finalul reuniunii, secretarul de stat pentru afaceri europene a mulţumit participanţilor pentru implicarea în acest exerciţiu şi a solicitat angajamentul ferm al instituţiilor reprezentate în grupul de lucru de a pune în aplicare aceste recomandări.

Începând din 2010, statele membre UE primesc, anual, recomandări specifice de ţară, cu excepţia acelor state care şi-au asumat angajamente prin acorduri de finanţare externă încheiate cu UE şi instituţiile financiare internaţionale. În ultimii doi ani, România - ca stat membru beneficiar al unui acord cu UE, FMI, BM - a primit o singură recomandare specifică de ţară, care viza implementarea prevederilor asumate prin acest acord.

Prezentarea de către Comisia Europeană a propunerilor de recomandări specifice face parte din procesul de implementare a strategiei Europa 2020, în cadrul căruia sunt implicate toate statele membre UE. Aceste propuneri sunt fundamentate pe o analiză de ţară, elaborată de serviciile COM, care evidenţiază atât evoluţiile economice generale, cât şi progresele înregistrate în implementarea reformelor.

Statele membre pot transmite Comisiei observaţii cu privire la textul recomandărilor până pe data de 31 mai 2013.

Până la andosarea recomandărilor în cadrul Consiliului European de vară (27-28 iunie 2013), există posibilitatea ca acestea să sufere unele ajustări, ca urmare a discuţiilor cu statele membre la nivelul diferitelor formaţiuni ale Comisiei Europene şi ale Consiliului UE.