Publicat: 26 Septembrie, 2016 - 22:21
Share
Organizată de Ministerul Mediului și ROMSILVA ( Brașov, 26 - 27 septembrie)

În zilele de 26 - 27 septembrie 2016, România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva organizează, la Brașov, cel de-al cincilea Grup de lucru privind managementul durabil al pădurilor din cadrul  Convenției Carpatice, convenție adoptată la Kiev la 22 mai 2003 și ratificată de România prin Legea nr. 389/2006.

Brașov, 26 - 27 septembrie)

Obiectivul general al Convenției îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților în vederea îmbunătățirii calității vieții populațiilor locale și a conservării valorilor naturale și culturale, iar aderarea la Convenție a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii precum: conservarea biodiversității, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură și silvicultură, transport, turism, industrie și energie.

 

Delegația României la Grupul de lucru privind managementul durabil al pădurilor a fost condusă de doamna secretar de stat pentru păduri, Erika Stanciu, alături de domnul Cristian Mihai Enescu, director de cabinet al secretarului de stat pentru păduri și conducător secundar al delegației și de doamna Liliana Vârtopeanu, consilier superior la Direcția Biodiversitate și punct focal național pentru Convenția Carpatică - reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

 

De la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva au participat la discuții domnul Ciprian Dragoș Pahonțu, director general și domnul Robert Pache, din cadrul Serviciului Arii Protejate.

 

Sesiunea de lucru a fost prezidată de domnul Costel Bucur, responsabil pentru păduri și arii protejate în cadrul WWF România.

 

Statele membre ale Convenției Carpatice participante la Grupul de lucru, respectiv: România, Ucraina, Polonia, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia, au prezentat stadiul identificării și cartării pădurilor virgine, criteriile și indicatorii pentru identificarea pădurilor naturale din fiecare țară reprezentată, precum și stadiul implementării Regulamentului european pentru prevenirea comerțului cu lemn obținut ilegal. De asemenea, au fost prezentate exemple de bune practici în managementul forestier aplicat în ariile naturale protejate din țările membre ale Convenției.

 

Rezultatele întâlnirii Grupului de lucru vor fi supuse aprobării în cadrul Conferinței Părților la Convenție ce va avea loc în Ungaria, anul viitor, urmând ca fiecare stat membru să le transpună în legislația națională, acolo unde este cazul.

 

În România, statutul pădurilor virgine și cvasivirgine este reglementat de Ordinul nr. 3397/2012 al ministrului mediului, apelor și pădurilor și conține criteriile și indicatorii necesari pentru identificarea acestora. Pornind de la prevederile noului Cod Silvic (Legea nr.46/2008), care a aprobat înființarea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine ca instrument de gestiune ce contribuie la protecția efectivă și imediată a pădurilor virgine, la data de 11 iulie 2016, ministrul mediului, apelor și pădurilor a aprobat, prin Ordinul nr. 1.417, constituirea acestui catalog. 

Localizare: 

Geolocation is 45.6579755, 25.6011977000001