Publicat: 24 Noiembrie, 2020 - 09:12
Share

Secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Daniela Gîtman, a participat luni, 23 noiembrie 2020, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Externe, componenta Dezvoltare, organizată în sistem videoconferinţă şi prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Josep Borrell.

La discuţii au fost invitaţi comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, comisarul european pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen, directorul executiv al FMI, Kristalina Georgieva, preşedintele BEI, Werner Hoyer, preşedintele BERD, Odile Renaud-Basso, şi preşedintele Clubului de la Paris, Emmanuel Moulin.

Un subiect central al agendei reuniunii a vizat egalitatea de gen şi modalităţile de cooperare atât la nivelul UE, cât şi cu organizaţiile internaţionale, pentru promovarea acestei teme în raport cu statele partenere.

În acest context, secretarul de stat Daniela Gîtman a salutat noul Plan de acţiune privind egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în contextul relaţiilor externe (Gender Action Plan III), subliniind că acesta va constitui un instrument eficient în articularea priorităţilor asociate viziunii globale a UE în materie, în perioada 2021-2025. A reliefat obiectivele constante şi acţiunile întreprinse de România în privinţa dimensiunii de gen, cu accent pe promovarea oportunităţilor egale, eliminarea discrepanţelor în privinţa veniturilor, combaterea discriminării, a stereotipurilor, precum şi a violenţei împotriva femeilor. De asemenea, a subliniat rolul esenţial al educaţiei pentru facilitarea participării active a femeilor la viaţa economică şi politică, inclusiv în poziţii de conducere. Discuţiile pe acest subiect au avut loc pe fondul marcării, în anul 2020, a 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei de la Beijing privind drepturile femeilor (1995), precum şi al aniversării a 20 de ani de la adoptarea Rezoluţiei 1325/2000 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea.

Un alt punct important de dezbatere al reuniunii CAE Dezvoltare a privit sustenabilitatea, respectiv relaxarea datoriilor statelor partenere în conexiune cu abordarea iniţiativei Team Europe a UE şi cu promovarea investiţiilor în scopul îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030.

Secretarul de stat a arătat că România susţine articularea unui model de finanţare durabilă pentru dezvoltare capabil să amelioreze impactul crizei generate de pandemia de COVID-19 asupra statelor vulnerabile şi fragile din punct de vedere economic. În acelaşi timp, a menţionat că este necesară o analiză aprofundată, cu implicarea tuturor statelor membre ale UE, în vederea clarificării aspectelor legate de tema sustenabilităţii, respectiv a relaxării datoriilor statelor partenere.

Daniela Gîtman a evidenţiat rolul esenţial al cooperării UE cu FMI la nivelul statelor partenere, mai ales pentru promovarea sustenabilităţii financiare, a creşterii economice, a combaterii sărăciei şi, nu în ultimul rând, în domeniul educaţiei. Totodată, a pledat pentru consolidarea strategiei de comunicare pentru Africa cu scopul reliefării contribuţiei statelor membre UE, a iniţiativei Team Europe şi a faptului că Uniunea Europeană este principalul furnizor de asistenţă pentru dezvoltare şi cel mai important investitor şi partener comercial în Africa.

Reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale au făcut apel la UE, statele sale membre, reţeaua lor diplomatică, băncile naţionale de dezvoltare şi agenţiile de implementare să continue cooperarea cu FMI, BEI şi BERD pentru furnizarea unui răspuns comun la criza actuală, ţinând seama de legătura dintre ajutorul umanitar, dezvoltare şi pace, printr-o abordare integrată şi cuprinzătoare în beneficiul ţărilor partenere vulnerabile.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: