Publicat: 9 Aprilie, 2020 - 08:14
Share

Secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Daniela Gîtman, a participat miercuri, 8 aprilie 2020, la reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu cooperarea pentru dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene, organizată prin sistem video-conferinţă, de Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, vicepreşedintele Comisiei Europene, Josep Borrell, şi comisarul pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen.

Demnitarii europeni au avut discuţii aprofundate cu privire la necesitatea coordonării eforturilor de asistenţă la nivelul UE pentru formularea unui răspuns rapid, adecvat şi solidar la provocările multiple pe care le întâmpină statele în curs de dezvoltare şi cele slab dezvoltate de pe glob în gestionarea pandemiei COVID-19. Intervenţiile miniştrilor au reliefat susţinerea statelor membre pentru iniţiativa Team Europe a Comisiei, care constituie contribuţia UE la Planul Global Umanitar de răspuns coordonat al ONU, precum şi la apelul actorilor cu relevanţă globală de coordonare a eforturilor internaţionale de asistenţă pentru ţările afectate de criza sanitară.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a exprimat susţinerea României pentru iniţiativa Team Europe şi a salutat Comunicarea comună "Răspunsul Global al Uniunii Europene la COVID-19", publicată la 7 aprilie. A prezentat decizia ţării noastre de a se alătura acţiunilor UE de sprijin consistent şi coordonat pentru ţările vulnerabile din afara spaţiului comunitar în combaterea pandemiei COVID-19 şi a pledat pentru o strânsă coordonare cu ONU, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană de Asistenţă pentru Dezvoltare, alţi actori relevanţi, în vederea reconfigurării pachetelor de asistenţă către domeniul medical şi pentru limitarea impactului economico-social al pandemiei în statele partenere.

În privinţa statelor beneficiare, secretarul de stat a reliefat prioritatea pe care România o acordă unei distribuţii geografice echitabile a pachetelor Team Europe şi, din această perspectivă, a importanţei concentrării eforturilor europene de asistenţă în zonele aflate în vecinătatea UE. În context, a subliniat dorinţa României de susţinere activă a statelor partenere din Parteneriatul Estic, Balcanii de Vest şi din vecinătatea sudică, cu precădere din Africa.

Secretarul de stat a evidenţiat că, pentru a răspunde apelului UE, România şi-a reconfigurat 55% din proiectele de asistenţă şi umanitare aferente anului 2020, gestionate de MAE şi Agenţia de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAid), acordând prioritate următoarelor dimensiuni: consolidarea capacităţii instituţionale a sistemelor de sănătate din statele recipiente, asigurarea securităţii alimentare şi a unui management durabil al apei, combaterea ştirilor false în contextul pandemiei. A arătat că exerciţiul de re-evaluare a proiectelor ODA planificate pentru anul 2020 va continua, o atenţie prioritară urmând a fi acordată ţărilor partenere vulnerabile în care sistemele de sănătate sunt depăşite. În acest mod, România răspunde şi recomandărilor recente ale OCDE de a-şi proteja angajamentele deja asumate pe linia asistenţei pentru dezvoltare, cu reorientarea acestora către sistemele de sănătate şi cetăţenii vulnerabili din statele recipiente.

Secretarul de stat Gîtman a arătat că, pe fondul resurselor limitate de care România dispune în prezent pentru asistenţa pentru dezvoltare, eforturile MAE şi RoAid se îndreaptă către atragerea sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale în proiecte dedicate combaterii pandemiei în statele din vecinătatea UE. În egală măsură, a arătat că România promovează coordonarea cu parteneri care dispun de expertiză şi resurse financiare superioare pentru gestionarea crizei provocate de pandemia COVID-19, precum agenţiile de profil din statele membre UE, Japonia, Coreea de Sud, SUA şi alţi actori relevanţi la nivel internaţional.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: