Publicat: 6 Iunie, 2019 - 21:31
Share
Mesajul președintelui Consiliului, Petre Daea: Vom intensifica eforturile în cercetarea agricolă și în bioeconomie pentru a ne asigura că agricultura va respecta standardele privind mediul și clima

Reuniunea informală a Consiliului AGRIFISH desfășurată la București a suscitat un interes sporit din partea mediilor internaționale care au comentat pe larg evenimentul, subliniind organizarea de excepție pe care au asigurat-o gazdele și rolul tot mai important pe care îl joacă agricultura românească în economia comună europeană. România, aflată la comanda semestrială a Consiliului Uniunii s-a implicat prin echipa condusă de ministrul Petre Daea în rezolvarea unui mare număr de dosare aflate pe agenda agricolă a Bruxelles-ului. Nu mai puțin de 9 dosare - peste ceea ce au realizat predecesorii Bulgaria și Austria - au fost închise după negocieri conduse cu tact și competență de echipă alcătuită de ministrul român. Presa internațională a subliniat maniera pragmatică și amiabilă în același timp, în care acesta a condus lucrările Consiliului AGRIFISH atât la Bruxelles și Luxemburg cât și ,la București. Jurnaliștii prezenți în capitala României au comentat pe larg desfășurarea reuniunii subliniind aspectele importante ale deciziilor care s-au luat sau care au fost pregătite cu acest prilej.

La France Agricole a consemnat faptul că în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor agriculturii europeni de la București, majoritatea statelor membre au solicitat fixarea bugetului PAC în toamnă, înainte de a conveni asupra modalităților reforma PAC.

Nu va exista niciun acord, chiar parțial, cu privire la reforma PAC între statele membre ale Uniunii Europene, înainte de schimbarea președinției Consiliului, programată pentru luna iulie. Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură, și Petre Daea, ministrul agriculturii români, au confirmat, la 4 iunie 2019, în urma reuniunii informale a miniștrilor agriculturii europeni, că doar un singur raport progresele vor fi prezentate la următoarea lor reuniune "oficială", programată pentru 18 iunie.

Presiune din partea statelor membre
În cadrul reuniunii de la București, majoritatea statelor membre au dorit să aștepte până la următorul cadru financiar multianual (2021-2027), în cadrul președinției finlandeze din octombrie 2019, să-și formuleze avizul pozitiv cu privire la propunerile Comisiei Europene pentru viitor Pac. Phil Hogan, care și-a exprimat întotdeauna dorința de a obține un acord înainte de vară, a declarat că este foarte mulțumit de activitatea desfășurată în cadrul președinției române și s-a simțit obligat să respecte cererea fermă a miniștrilor agriculturii de a cunoaște bugetar înainte de a decide asupra modalităților de reformă.

Președinția română a Consiliului UE a recunoscut în cele din urmă, la 4 iunie, la sfârșitul reuniunii informale a miniștrilor agriculturii europeni de la București, că nu va fi posibil să se ajungă la un acord parțial pe viitorul Pac în următoarele săptămâni, contrar a ceea ce ea avea în vedere. Mai mult de 20 de state membre s-au pronunțat în mod clar împotriva adoptării unui compromis în această etapă, având în vedere în special faptul că trebuie să cunoaștem mai întâi bugetul disponibil pentru Pac în perioada 2021-2027. România va prezenta doar miniștrilor un raport intermediar la data de 18 iunie la Luxemburg, și să treacă la Finlanda va prelua funcția de șef al Consiliului la data de 1 st iulie. " Și discuțiile pot fi reluate, " în toamnă "odată ce bugetul este cunoscut, ceea ce, sperăm, va întări PAC " , a declarat comisarul european pentru agricultură Phil Hogan. Șefii de stat și de guvern ar trebui să finalizeze cadrul financiar multianual al UE în octombrie - scrie Action Agricole.

 

Miniștrii au discutat despre strategia avută în vedere pentru o bioeconomie durabilă în Europa, cu scopul de a pregăti politica agricolă comună (PAC) post-2020 pentru numeroase provocări legate de mediul, clima și circulara - consemnează Gouvernement lu

Romain Schneider (ministrul luxemburghez al Agriculturii) a reamintit că „pentru o PAC durabilă, trebuie să găsim soluții pentru viitor. Mai precis, bioeconomie circulară va sprijini PAC , deoarece îmbunătățește utilizarea resurselor agricole. Scopul său este de a crea o economie inovatoare , în timp ce cu emisii reduse pe baza unei agriculturi durabile și a protecției biodiversității și a mediului. "

Ministrul a spus că dezvoltarea bioeconomiei va întâlni patru principii de bază: prioritatea producției de alimente, durabilitatea returnărilor, Cascading utilizarea biomasei, precum și menținerea diversității sistemelor de producție agricolă . Ca și în februarie, Romain Schneider a susținut, de asemenea, o mai bună coordonare a politicilor sectoriale, cum ar fi legislația privind deșeurile, mediul, îngrășămintele, energia și PAC. 

Inovație și cercetare în serviciul unei bioeconomie competitivă

"Bioeconomia europeană are nevoie de inovare și talent pentru a rămâne competitivă, este o pârghie atrăgătoare pentru creșterea atractivității sectorului și motivarea tinerilor inovatori pentru a se angaja în agricultură în sens larg. au avut mecanisme dovedite, cum ar fi ajutoarele pentru instalare și investiții sau ajutoarele pentru tineret, dar și inițiativa LEADER, care sprijină start-up-uri inovatoare în domeniul economia verde și crearea de scurt-circuite la nivel local sau ajutorul pentru agromediu ", a spus ministrul agriculturii în discursul său. Romain Schneider propune, de asemenea, "o mai bună federare a actorilor implicați în cercetare, consultanță agricolă,

În sfârșit, una dintre provocările majore va fi să se asigure că noul model de punere în aplicare a politicii agricole comune (PAC) post-2020 oferă suficientă flexibilitate statelor membre pentru a-și lega planurile PAC de strategiile naționale de bioeconomie. Ministrul Romain Schneider a concluzionat că "o mai mare flexibilitate în planificarea PAC la nivel național ne va permite să ne concentrăm mai bine unele dintre intervențiile noastre spre bioeconomie!"

BUCUREȘTI, 4 iunie (Xinhua) - Uniunea Europeană (UE) va intensifica eforturile în cercetarea agricolă și în bioeconomie pentru a se asigura că agricultura va respecta standardele privind mediul și clima, a declarat marți ministrul agriculturii, Petre Daea.

Ministrul a făcut remarcile la o conferință de presă organizată la sfârșitul reuniunii informale a miniștrilor agriculturii și pescuitului din UE, care a avut loc la București în contextul președinției României a Consiliului UE.

Potrivit oficialului, cercetarea și bioeconomia sunt catalizatori pentru agricultură, ținând seama de viitoarea reformă a politicii agricole comune (PAC).

"Cercetarea și bioeconomia sunt priorități-cheie în agricultură, deoarece permit agricultorilor din țările UE să se alinieze la standardele în continuă creștere ale PAC, în special cele privind mediul și clima", a declarat Daea, adăugând că discuția în cadrul reuniunii a vizat privind politicile solide și instrumentele adecvate care au o relevanță specială pentru asigurarea transmiterii cunoștințelor și a rezultatelor cercetării către agricultori.

Anterior, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a susținut că mai multe fonduri vor fi disponibile pentru fermele mici și mijlocii din UE prin intermediul noii PAC și că adoptarea unei strategii de bioeconomie va permite crearea a aproximativ un milion de noi locuri de muncă în UE în următorii 10-12 ani.

Potrivit comisarului, UE va identifica măsuri concrete pentru a se asigura că întreg mediul rural beneficiază de investiții.

Ministrul român a prezidat  cu eleganță și profesionalism reuniunea informală de la București, cu subiectul principal "Cercetarea în agricultură și bioeconomie - construirea sinergiilor".

 

Luis Planas evaluează în mod pozitiv includerea bioeconomiei ca obiectiv specific al noii politici agricole comune, în cadrul reuniunii informale de la București - consemnează CEJA.
Ministrul spaniol pentru Agricultură, Pescuit și Alimentație, Luis Planas, participă la reuniunea informală a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, organizată de Președinția rotativă a României a UE la București. Reuniunea a fost folosită pentru a aborda chestiunea cercetării agricole și a bioeconomiei.

În acest cadru, Luis Planas consideră că stimularea și exploatarea oportunităților oferite de bioeconomie reprezintă o prioritate pentru realizarea unei activități durabile din punct de vedere economic, care aduce beneficii acelor oameni care trăiesc în mediul rural și în societate în ansamblu. În consecință, el evaluează în mod pozitiv includerea bioeconomiei ca obiectiv specific al noii politici agricole comune (PAC), care poate fi abordată în cadrul celor doi piloni bugetari.

În acest context, Luis Planas consideră că politicile publice, cum ar fi PAC și programul Horizon Europe, ar trebui să ofere un "impuls clar" pentru a se asigura că bioeconomia este o activitate durabilă din punct de vedere economic pe termen mediu și lung.

Ministrul a exprimat, de asemenea, nevoia agricultorilor de a identifica profituri economice pozitive din bioeconomie. Pentru a realiza acest lucru, comunicarea, diseminarea și instruirea sunt esențiale. Tehnologiile inovatoare, produsele noi de origine biologică, noile lanțuri de valori și noua aplicație industrială ar trebui dezvoltate. Inițiativele UE elaborate în cadrul programului Orizont 2020 "sunt exemple bune în acest sens".

ALIMAGRI: "Trebuie să uităm clișee despre România"
 Ministrul Agriculturii și Alimentației a vizitat România în perioada 3-4 iunie pentru o vizită de două zile la Consiliul informal al miniștrilor europeni responsabili cu agricultura. Posibilitatea de a reveni la legăturile strânse care există între Franța și România, în special în domeniul agriculturii. .
Care sunt problemele majore la nivel agricol și agroalimentar din România?
România este o țară care încă se apropie de creșterea productivității, în special în sectorul cerealelor. Porumb în special, care are înregistrări de producție în ultimii doi ani. Cu toate acestea, românii produc cu intenție de export. Dar, deoarece producția nu este procesată la fața locului, acestea pierd multă valoare adăugată ... Este, de asemenea, o țară care se confruntă cu o tranziție majoră a alimentelor. Totuși, foarte recent, 40% din dietă provine din producția de grădini și grădini private. Astăzi, românii cumpără din ce în ce mai multe produse alimentare. Aceasta necesită o structurare reală a sectoarelor ... care nu există. Trebuie să știți că mai puțin de 1% dintre fermierii români sunt în cooperative!

Care este natura cooperării dintre Franța și România?
Franța și România se bucură de mult de relații privilegiate, susținute de Francofonie de o parte semnificativă a populației. Cooperarea cu Franța este în principal în cadrul parteneriatului strategic franco-român care se referă la multe sectoare, inclusiv la agricultură. De asemenea, a fost reînnoită în noiembrie 2018. Prietenia dintre cele două țări este exprimată și prin intermediul sezonului France-România 2019 , care are loc până pe 14 iulie, cu accente - în special culturale, dar și economice , agricol, gastronomic ...

Cum despre cooperarea în educația agricolă?
Educația agricolă românească evoluează. În prezent, educația agricolă se află sub supravegherea ministerului responsabil cu educația. Cu toate acestea, Ministerul Agriculturii ar trebui să aibă în curând o supraveghere comună a 56 de școli agricole la redotări în hardware, dar, de asemenea, rework curriculum, manuale ... Am trimis, de asemenea, o delegație română în Franța, la începutul lunii aprilie 2019 pe aceste teme. De exemplu, am putea susține programele de învățământ, formarea profesională și ucenicia. Trebuie remarcat faptul că rețeaua internațională a Direcției Generale pentru Educație Agricolă (DGER) este foarte activă în România. Schimburile dintre tinerii francezi și români sunt deosebit de numeroși.

Franța exportă mult în România?
În ciuda unei creșteri economice semnificative - 4% în acest an, 7% în 2018 - țara încă suferă de un deficit semnificativ de imagine, în special în Franța. Am avut dificultăți în atragerea companiilor franceze aici, ceea ce poate părea destul de surprinzător, având în vedere dezvoltarea pieței românești ... și a altor țări deja prezente. Pe de altă parte, în ceea ce privește investițiile, companiile franceze sunt bine reprezentate în România, mai ales în sectorul din amonte, cum ar fi echipamente, semințe, bănci ... Pe marginea de cooperare și economice parteneriate, provocarea este mai degrabă de a merge la structurile de transformare, de exemplu prin internaționalizarea structurilor franceze.

Aveți un exemplu de succes în acest domeniu?
Da, mă gândesc, de exemplu, la Kalizea , o companie franceză specializată în prelucrarea porumbului care aparține grupului Vivescia. Ea a colaborat cu o companie românească pentru a împărtăși know-how-ul și a relua prelucrarea porumbului. Rezultatul este un exemplu excelent al unei societăți mixte de succes. Tocmai am inaugurat moara, a cărei capacitate de procesare va fi de 70.000 de tone de porumb pe an. Acest proiect a necesitat câțiva ani de muncă. Putem menționa, de asemenea, cererea ambițioasă de proiecte lansată de Ministerul Agriculturii din România cu privire la un proiect de asistență tehnică privind fondurile europene pentru înființarea a 300 de cooperative în 3 ani. Tocmai a fost câștigată de grupul francez de inginerie Egis .

Care este abordarea dvs. pentru a lucra la PAC?
În general, dar în special în cadrul PAC, munca noastră nu este atât de multă consiliere, încât ar putea sugera numele funcției noastre, ci mai degrabă să traducă idei, concepte, situații. Rolul nostru este de a explica de ce România a reacționat așa, care este contextul ... Și, invers, de ce Franța își asumă această poziție și, bineînțeles, influența prin prezentarea beneficiile comune ale anumitor poziții. Evident, rolul nostru este, de asemenea, să punem liantul și să treacă printr-o mulțime de rețele. Exista multe asteptari pe partea romana / romana. Tema sezonului Franța-România 2019este "uita clișeele tale". Acest lucru se aplică atât Franței cât și României. Și trebuie să o aplicăm și agriculturii românești. 

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: