Publicat: 13 Martie, 2019 - 08:42

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat marţi, 12 martie 2019, la Bucureşti, reuniunea informală a miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, eveniment care face parte din agenda uzuală a Preşedinţiilor rotative ale Consiliului UE. Alături de miniştrii şi secretarii de stat pentru afaceri europene, la eveniment a participat Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. De asemenea, reuniunea a fost precedată de un schimb de opinii informal, în prezenţa reprezentanţilor Parlamentului European, pe tema viitorului Cadru Financiar Multianual 2021-2027.

Reuniunea informală de la Bucureşti a oferit ocazia unui prim schimb de opinii la nivel ministerial între statele membre asupra viitoarei Agende Strategice a UE pentru următorii ani, precum şi o nouă discuţie asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, prin intermediul căruia sunt puse în practică obiectivele politice formulate la nivel UE. Prin fixarea acestei agende de lucru, Preşedinţia României la Consiliul UE a urmărit transmiterea unui mesaj referitor la importanţa unei reflecţii aprofundate asupra priorităţilor viitoare ale Uniunii, prin asigurarea unei coerenţe sporite între diferitele politici şi instrumente europene şi a modalităţilor optime de reflectare a acestor priorităţi în viitorul buget european.

Reuniunea a debutat cu o sesiune de lucru pe tema Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. Statele membre au apreciat în mod deosebit iniţiativa Preşedinţiei României la Consiliul UE de a organiza discuţii la nivel ministerial asupra aspectelor vizând asigurarea coerenţei politicilor europene şi a flexibilităţii prin intermediul noului buget european. Participanţii au exprimat în egală măsură interesul pentru continuarea acestui tip de dezbateri şi pe alte aspecte cu relevanţă deosebită în noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, pentru avansarea negocierilor pe acest dosar prioritar la nivel UE.

Schimbul de vederi a reliefat importanţa pe care statele membre o acordă asigurării unui buget deopotrivă flexibil, capabil să răspundă rapid la eventualele provocări, şi predictibil, inclusiv din perspectiva adoptării la timp, aspect important pentru asigurarea continuităţii programelor şi proiectelor europene în următorul exerciţiu financiar. A rezultat, de asemenea, necesitatea agreării unui buget care permită un răspuns eficient în diverse domenii de interes pentru cetăţeni, de la combaterea schimbărilor climatice, la ocuparea forţei de muncă şi întărirea pieţei unice, la politica de coeziune şi politica agricolă comună, sau la gestionarea unor eventuale situaţii de criză de natură securitară sau în privinţa migraţiei.

"Bugetul multianual al UE este un instrument cheie care permite punerea în aplicare a priorităţilor politice ale UE. Unul dintre aspectele pe care le-am analizat astăzi se referă la modalităţile în care acest buget poate fi mai bine adaptat şi mai flexibil în faţa noilor provocări. Discuţiile au relevat pe de o parte, importanţa prezervării politicilor europene care generează creştere, competitivitate şi convergenţă la nivelul Uniunii, iar pe de altă parte necesitatea unui buget care să permită un răspuns adecvat şi rapid la noile provocările cu care se confruntă Uniunea, în plan intern şi extern", a declarat ministrul delegat pentru afaceri europene.

În contextul discuţiilor, ministrul delegat George Ciamba a evidenţiat progresele semnificative obţinute de Preşedinţia României a Consiliului UE concretizate prin acordurile provizorii cu Parlamentul European asupra unor propuneri sectoriale prioritare în ansamblul viitorului buget comunitar. A subliniat că Preşedinţia României la Consiliul UE va continua negocierile într-un ritm intens pentru a facilita îndeplinirea obiectivului politic asumat la nivelul Uniunii privind facilitarea obţinerii unui acord de către Consiliul European, în toamna anului 2019.

Discuţiile privind Cadrul Financiar Multianual din cadrul primei sesiuni au fost precedate de un schimb de opinii al oficialilor europeni cu reprezentanţii Parlamentului European asupra acestei tematici. Atât membrii Parlamentului European, cât şi statele membre au salutat iniţiativa Preşedinţiei României la Consiliul UE de organizare a acestei discuţii inter-instituţionale, având în vedere rolul important care revine Parlamentului European în definirea viitorului buget multianual al Uniunii, împreună cu Consiliul şi Comisia Europeană.

A doua sesiune de lucru a oficialilor europeni s-a concentrat asupra viitoarei Agende Strategice a Uniunii Europene, în contextul apropiatelor alegeri europene şi setării următorului ciclu instituţional. Ministrul delegat George Ciamba a arătat că dezbaterile au avut ca obiectiv o primă discuţie la nivel ministerial cu privire la viitoarea Agendă Strategică, în pregătirea Consiliului European din iunie, când urmează să fie adoptat acest document de referinţă pentru orientarea activităţii Uniunii în următorii cinci ani.

Pornind de la evaluarea punerii în aplicare a obiectivelor strategice ale UE stabilite în 2014, oficialii europeni au reflectat asupra modalităţilor şi instrumentelor necesare pentru adaptarea Agendei Strategice la noile realităţi, precum şi asupra principalelor priorităţi care ar trebui să se regăsească în viitorul document strategic. Statele membre au exprimat preferinţa pentru consolidarea acţiunii în domenii precum piaţa internă, cu accent pe politica industrială şi servicii digitale, consolidarea Uniunii Economice şi Monetare, migraţie, securitate, schimbări climatice, argumentând, totodată, necesitatea unei acţiuni eficiente care să conducă la întărirea Uniunii în plan global.

În acest sens, demnitarul român a afirmat următoarele: " Avem nevoie de o viziune comună, inclusivă şi orientată spre rezultate care să permită Uniunii să se adapteze la un mediu care evoluează rapid. Viitoarea Agendă Strategică trebuie să fie o reflectare clară a hotărârii la nivel UE de a obţine rezultate. Avem nevoie de soluţii care să vină în întâmpinarea preocupărilor cetăţenilor şi provocărilor curente, precum şi de o gândire strategică pe termen lung. Domeniile şi politicile evocate astăzi se subsumează, într-o măsură considerabilă, nevoii de întărire a coeziunii la nivel UE, în toate dimensiunile sale."

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: