Publicat: 21 Octombrie, 2020 - 09:33
Share

La 20 octombrie 2020, a avut loc reuniunea ministerială pentru statele din regiunea centrală a Sahelului, organizată de Guvernul Danemarcei, în colaborare cu Guvernul Germaniei, Organizaţia Naţiunilor Unite şi Uniunea Europeană. La eveniment au participat Mark Lowcock, secretar general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare şi coordonator al asistenţei de urgenţă, şefii diplomaţiilor din statele co-organizatoare, Danemarca şi Germania, Janez Lenarcic, comisar european pentru gestionarea crizelor, miniştrii afacerilor externe din Burkina Faso şi Mali, alături de ministrul pentru protecţia mediului şi schimbări climatice din Republica Niger, precum şi reprezentanţi la nivel înalt ai statelor membre ONU şi ai organizaţiilor partenere. România a fost reprezentată de către secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, Daniela Gîtman.

Organizată în format videoconferinţă, reuniunea a avut drept obiective principale generarea unui nou impuls politic internaţional şi mobilizarea de angajamente financiare pentru răspunsul la nevoile umanitare şi pe termen lung ale statelor din zona centrală a Sahelului, afectate de crize majore.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a subliniat relevanţa conferinţei pentru procesul de ajustare a modului în care este oferită asistenţa internaţională în ţările din Sahel, în vederea prevenirii deteriorării acute a situaţiei umanitare. Luând în calcul caracterul multidimensional al crizelor - marcate de sistarea unor servicii de bază, fragilitate socio-economică şi un grad crescut de insecuritate - reprezentantul României a pledat pentru o abordare cuprinzătoare a răspunsului internaţional în regiune.

Oficialul român a reconfirmat angajamentul ţării noastre în vederea promovării educaţiei în eforturile globale de sprijinire a păcii. A arătat că tineretul a constituit una dintre priorităţile sectoriale ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, continuată şi în mandatul în exerciţiu al ţării noastre de Preşedinte al Comunităţii Democraţiilor. Educaţia, ca serviciu de bază, contribuie la construirea unor societăţi incluzive, având potenţialul de a reduce inegalităţile agravate de pandemia de COVID-19. A evidenţiat că, alături de prevenirea conflictelor, buna guvernare şi dezvoltarea durabilă, educaţia a devenit o arie tematică fundamentală în ceea ce priveşte asistenţa pentru dezvoltare oferită de România continentului african, prin acordarea de burse de studiu în universităţi româneşti. Oficialul român a precizat că valoarea burselor oferite pe durata anului universitar precedent pentru Sahel a fost de 200.000 de euro, iar o treime din bursele alocate anul acesta au drept beneficiari tineri din regiunea sub-sahariană.

Nu în ultimul rând, secretarul de stat Daniela Gîtman a semnalat sprijinul financiar acordat de ţara noastră Forţei comune G5 Sahel, contribuţie complementară prezenţei României în misiunile UE din Mali şi Niger, precum şi în misiunea ONU de menţinere a păcii în Mali (cu un detaşament de patru elicoptere şi 120 de militari). Mandatul contingentului român a fost prevăzut pentru o perioadă de un an şi s-a încheiat la 15 octombrie 2020, după efectuarea a peste 350 de misiuni specifice şi a unor activităţi de instruire în sprijinul contingentelor multinaţionale.

Tag-uri Nume: