27 iunie 2022

Reuniunea miniştrilor educaţiei din statele membre ale Uniunii Europene

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat marţi, 5 aprilie, la reuniunea Consiliului Educaţie, organizată la Luxembourg.

Pe agenda evenimentului au figurat teme precum investiţii eficiente, eficace şi echitabile în educaţie, gestionarea crizelor în Spaţiul european al educaţiei şi finanţarea universităţilor europene.

În cadrul dezbaterii publice pe tema gestionării crizelor în Spaţiul european al educaţiei, ministrul Educaţiei a subliniat că „România a avut o reacţie rapidă de adaptare a cadrului legal şi a reglementarilor specifice pentru a putea permite un sprijin eficient acordat copiilor şi tinerilor ucraineni care au nevoie nu numai de susţinere din perspectiva educaţiei, dar şi de suport pentru a genera un sentiment de echilibru şi normalitate, atât cât este posibil”.

Ministrul român al Educaţiei a mai precizat că „în perioada următoare este nevoie de un efort susţinut pentru trecerea de la un răspuns umanitar de urgenţă, în care am asigurat accesul la educaţie, la dezvoltarea unor servicii de calitate pentru protecţia efectivă a refugiaţilor, beneficiari de protecţie temporară. În acest sens, Guvernul României a creat un Task Force cu şase grupuri de lucru, dintre care unul pentru educaţie, ce reuneşte toţi actorii cu activitate relevantă în domeniu, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile şi ai organismelor internaţionale. La nivel judeţean sunt operaţionale comisiile care se ocupă de gestionarea problemelor refugiaţilor ce doresc sa continue educaţia pe curriculum românesc, dar şi a celor care doresc să rămână pe curriculumul ucrainean. În această din urmă situaţie, sprijinul logistic pe care-l oferă şcolile româneşti este esenţial pentru asigurarea sălilor de clasă, a infrastructurii şi echipamentelor IT, a materialelor didactice. Am avut şansa să constat cu satisfacţie acest sprijin, chiar în urmă cu 3-4 zile, cu ocazia întâlnirii cu peste 200 de copii ucraineni care învaţă în şcolile româneşti, întâlnire la care a participat şi Comisarul Nicolas Schmidt”.

În cuvântul său, ministrul român a pledat pentru necesitatea unei cooperări consolidate la nivel european şi a apreciat promptitudinea sistemului de guvernanţă european de a asigura un răspuns coordonat şi solidar al statelor membre în faţa crizei din Ucraina.

Miniştrii Educaţiei au adoptat următoarele documente:

– Concluziile Consiliului privind îmbunătăţirea mobilităţii europene a profesorilor şi formatorilor în timpul formării lor iniţiale şi continue. Documentul subliniază rolul mobilităţii cadrelor didactice în crearea unui Spaţiu european al educaţiei ambiţios, bazat pe profesori şi formatori competenţi şi motivaţi şi propune creşterea ratei de participare a profesorilor la mobilităţile europene, văzută ca un element-cheie în construirea încrederii între statele membre cu privire la propriile sisteme de educaţie şi formare.

– Concluziile Consiliului referitoare la strategia europeană privind consolidarea poziţiei instituţiilor de învăţământ superior pentru viitorul Europei. Noile provocări demografice şi climatice, precum şi globalizarea au readus în discuţie rolul instituţiilor de învăţământ superior în construirea viitorului Europei. În acest context, statele membre au agreat o abordare strategică europeană în vederea consolidării reţelelor de universităţi europene existente şi promovarea etapizată a unor noi reţele.
Astfel, va fi urmărită îndeplinirea a patru obiective-cheie:
– consolidarea dimensiunii europene şi a sinergiei între învăţământul superior şi cercetare;
– promovarea rolului global al Europei;
– consolidarea redresării Europei şi a răspunsului la tranziţiile digitală şi ecologică;
– aprofundarea sentimentului de apartenenţă europeană şi a valorilor comune.

– Recomandarea Consiliului privind construirea de punţi pentru o cooperare europeană eficientă în învăţământul superior.

Prin această iniţiativă se va consolida cooperarea transnaţională a instituţiilor de învăţământ superior la un nivel mai profund, durabil şi eficient. Comisia Europeană şi statele membre, printr-un proces de co-creare, vor dezvolta condiţii favorabile şi noi instrumente care să stimuleze sectorul învăţământului superior în toată Europa şi să faciliteze cooperarea.

De asemenea, la propunerea Preşedinţiei Franceze a Consiliului Uniunii Europene, a fost adoptată Declaraţia pentru o viziune comună asupra investiţiilor eficiente, eficace şi echitabile în educaţie, prilej cu care ministrul educaţiei a reiterat angajamentul României de a realiza prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă investiţii în valoare de 3,6 miliarde de euro pentru sistemul de educaţie şi formare.

BIROUL DE PRESĂ