30 septembrie 2022

Reuniunea miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a participat marţi, 19 octombrie 2021, la Luxemburg, la reuniunea miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE.

În cadrul reuniunii, miniştrii şi secretarii de stat pentru afaceri europene au avut un schimb de opinii pe marginea subiectelor care vor figura pe agenda reuniunii Consiliului European din 21-22 octombrie a.c., respectiv coordonarea la nivel european a pandemiei de Covid-19, implementarea agendei europene digitale, creşterea preţurilor la energie, migraţia, politica comercială europeană, pregătirea Summit-ului Europa – Asia (ASEM) şi a Summit-ului UE – Parteneriatul Estic, dar şi a reuniunilor internaţionale COP 26 privind schimbările climatice şi COP 15 privind biodiversitatea.

Agenda Consiliului Afaceri Generale a mai inclus discuţii pe tema Conferinţei privind viitorul Europei, în perspectiva celei de-a doua Plenare a Conferinţei, care urmează să se desfăşoare la Strasbourg, în perioada 22-23 octombrie 2021, precum şi dialogul anual privind statul de drept.

În contextul discuţiilor în pregătirea Consiliului European, secretarul de stat Iulia Matei a făcut, în primul rând, referire la gestionarea pandemiei de Covid-19, arătând că, pe fondul răspândirii variantei Delta a virusului, România se confruntă cu cea mai dificilă perioadă de la începutul pandemiei. Demnitarul român a adresat, cu acest prilej, mulţumiri statelor europene care au răspuns deja pozitiv la apelul de sprijin, adresat de autorităţile române prin intermediul Mecanismului european de protecţie civilă.

Secretarul de stat român a arătat că, inclusiv în lumina experienţei recente, este prioritar să se intensifice eforturile la nivelul UE pentru contracararea atitudinilor ezitante în faţa vaccinării şi pentru combaterea dezinformării. Totodată, demnitarul român a pledat pentru continuarea eforturilor de consolidare a rezilienţei sectorului sanitar european şi a subliniat necesitatea ca Autoritatea europeană pentru pregătire şi răspuns în caz de urgenţă sanitară (HERA) să lucreze în strânsă cooperare cu statele membre şi în complementaritate cu alte instrumente UE, precum Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene.

Secretarul de stat Iulia Matei a mai făcut referire la agenda digitală europeană, evidenţiind rolul prioritar al transformării digitale pentru competitivitatea Europei, creşterea economică, funcţionarea pieţei interne şi reducerea decalajelor existente între statele membre. Secretarul de stat român a reafirmat, totodată, necesitatea de a dezvolta capacităţile europene în domeniul securităţii cibernetice, în strânsă cooperare cu partenerii internaţionali, inclusiv NATO.

Cu privire la subiectul creşterii preţurilor la energie, demnitarul român a făcut referire la comunicarea publicată recent de către Comisia Europeană pe acest subiect, apreciind faptul că aceasta include atât recomandări pentru gestionarea situaţiei pe termen scurt şi protejarea consumatorilor vulnerabili, cât şi o viziune mai extinsă pe termen lung. Secretarul de stat român a reiterat, în context, susţinerea României pentru eforturile colective de la nivel UE de consolidare a unei economii europene bazate pe emisii reduse de carbon, pledând, totodată, inclusiv în lumina evoluţiilor recente, pentru menţinerea unei importanţe sporite pentru gazul natural în procesul de tranziţie, având în vedere faptul că economiile europene nu se pot baza la acest moment în mod exclusiv pe energiile regenerabile. În acest sens, a pledat pentru importanţa includerii gazului şi energiei nucleare în sfera de aplicabilitate a taxonomiei europene şi a făcut apel la Comisia Europeană pentru publicarea cât mai rapide a unei propuneri în acest sens.

Discuţiile referitoare la Conferinţa privind viitorul Europei au avut loc în perspectiva derulării, la Strasbourg, în perioada 22-23 octombrie a.c., a celei de-a doua reuniuni a Plenarei Conferinţei. Cu acest prilej, secretarul de stat Iulia Matei a salutat organizarea panelurilor cetăţeneşti europene şi adoptarea cadrului privind desfăşurarea activităţii grupurilor de lucru tematice. De asemenea, a punctat imperativul trecerii la dezbateri de substanţă, atât în grupurile de lucru, cât şi în adunarea plenară pentru a răspunde eficient aşteptărilor cetăţenilor europeni.

Secretarul de stat Iulia Matei a informat, în context, cu privire la evenimentele organizate în România până în acest moment sub egida Conferinţei, arătând, totodată, că din substanţa acestor dezbateri reiese preliminar interesul public pentru mai multă Europă şi pentru convergenţă europeană, dar şi o preocupare recurentă pentru politicile educaţionale, evoluţiile economice, impactul social al pandemiei, problematicile digitalizării şi securităţii. În acelaşi timp, secretarul de stat român a salutat ralierea reprezentanţilor Balcanilor de Vest la proces, cu menţinerea formatelor de participare consacrate.

În cadrul schimbului de opinii pe tema statului de drept, secretarul de stat român a salutat organizarea unei noi discuţii orizontale pe marginea celui de-al doilea raport al Comisiei Europene, evidenţiind faptul că statul de drept este o premisă fundamentală pentru o Uniune Europeană mai puternică şi mai coezivă. Din această perspectivă, a subliniat relevanţa schimbului de experienţă şi bune practici între statele membre în vederea consolidării rezilienţei democraţiilor europene. În intervenţia sa, secretarul de stat a apreciat, deopotrivă, activitatea Comisiei Europene şi utilitatea rapoartelor privind statul de drept, evidenţiind faptul că evaluările trebuie să urmeze principiile nediscriminării, tratamentului egal al statelor membre şi să evite suprapunerile cu alte mecanisme.

De asemenea, a subliniat natura preventivă a acestui exerciţiu şi a salutat iniţiativa anunţată de Preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, de a include, începând cu următorul raport, prevăzut pentru 2022, recomandări punctuale adresate statelor membre pe această temă.