7 octombrie 2022

Reuniuni ale Consorţiului universităţilor europene tinere NEOLAiA, coordonat de UJA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În contextul pandemiei, Consorţiul universităţilor europene tinere NEOLAiA, coordonat de Universitatea din Jaen, a avut primele reuniuni fizice pe 15 şi 16 noiembrie 2021. Întâlnirile au avut loc la Roma şi la Universitatea din Salerno, în Italia, şi s-au bucurat de prezenţa a peste douăzeci de participanţi de la cele opt universităţi partenere.

În cadrul reuniunilor, au fost prezentate toate pachetele de lucru actualizate, ţinându-se cont de contribuţiile universităţilor partenere şi de noile activităţi, de definirea liniilor de acţiune şi stabilirea termenelor de redactare a proiectului. În special, resursele comune vor fi structurate în aşa fel încât activităţile de cercetare, incluziune, predare, funcţionare a infrastructurilor antreprenoriale şi mobilităţile studenţilor, profesorilor şi personalului administrativ să faciliteze funcţionarea consorţiului.

De asemenea, au fost propuse noi iniţiative, precum crearea poziţiei academice de avocat al poporului NEOLAiA (NEOLAiA university ombudsman), participarea la programul Scholars at Risk (Cercetători în pericol) şi realizarea de materiale informative despre consorţiu. În final, NEOLAiA a consemnat progresele înregistrate în ceea ce priveşte colaborarea, definirea zonelor de lucru şi programarea activităţilor viitoare.

Consorţiul NEOLAiA este format din opt universităţi: Universitatea din Ostrava (Republica Cehă), Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România), Universitatea din Bielefeld (Germania), Universitatea de Stat din Şiauliai (Lituania), Universitatea din Orebro. (Suedia), Universitatea din Salerno (Italia), Universitatea din Tours (Franţa) şi Universitatea din Jaen (Spania), cea din urmă fiind şi coordonatorul consorţiului. Este vorba despre 8 universităţi europene tinere, de dimensiuni medii sau mici, care sunt angajate în mediul lor social şi economic şi cu o poziţie constantă în clasamente – în special cele care analizează poziţionarea universităţilor tinere, precum „THE Young Universities”.

În total, aceste opt universităţi au peste 142.000 de studenţi şi peste 10.000 de studenţi înrolaţi în mobilităţi internaţionale.

Consorţiul NEOLAiA, al cărui motto este „Tinere universităţi: susţinerea talentelor europene cu rădăcini regionale”, este structurat în jurul a opt pachete de lucru care definesc domeniile de management ale alianţei: mobilitate, predare, cercetare, antreprenoriat, diversitate si incluziune, multiculturalism şi multilingvism, sustenabilitatea/diseminarea acţiunilor proiectului.

Obiectivul constă în generarea unei structuri comune de resurse, care să faciliteze sinergiile sub aspectele menţionate mai sus şi să îmbunătăţească poziţia şi eficacitatea universităţilor care alcătuiesc consorţiul, pe termen mediu şi lung. În paralel cu organizarea activităţilor, grupul lucrează deja la prezentarea proiectului pentru atragerea finanţării pe anul 2022.

Articolul original poate fi consultat la următoarea legătură:
https://diariodigital.ujaen.es/internacional/reunion-en-italia-del-consorcio-de-jovenes-universidades-europeas-neolaia-que
​​