Publicat: 14 Martie, 2019 - 08:44
Share

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, întrunită miercuri, 13 martie 2019, în şedinţă ordinară la Bucureşti, a adoptat prin votul unanim al primarilor de municipii prezenţi următoarea rezoluţie:

1. Având în vedere întârzierile majore produse în contractarea investiţiilor pe plan local, ca o consecinţă a imposibilităţii de elaborare şi aprobare a bugetelor locale pe anul 2019, solicităm Preşedintelui României ca, în urma transmiterii de către Parlament a proiectului de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, să emită decretul de aprobare a proiectului de lege în cel mai scurt timp, astfel încât această lege să fie publicată urgent în Monitorul Oficial. 

2. Luând în considerare faptul că proiectul bugetului de stat pe anul 2019 a fost elaborat şi aprobat cu o mare întârziere, solicităm Guvernului României adoptarea unei ordonanţe de urgenţă  prin care să se reducă termenele prevăzute pentru aprobarea bugetelor locale pe anul 2019 de la minim 45 de zile, atât cât prevede în prezent Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, la maxim 12 zile.

3. Pentru a corecta dezechilibrele bugetare şi scăderea drastică a veniturilor bugetelor locale în anul 2019, ca urmare a aprobării bugetului de stat în forma actuală, contrar recomandărilor şi observaţiilor formulate de AMR, solicităm Guvernului României alocarea de resurse financiare în cadrul proiectului de lege pentru rectificare bugetară, în scopul păstrării valorii veniturilor bugetelor locale cel puţin la nivelul anului 2017.

4. Având în vedere intenţia Comisiei Europene de a ajunge, până la sfârşitul anului 2019, la un acord rapid între statele membre, privind următorul buget pe termen lung, pentru a asigura o tranziţie fără probleme între actualul buget (2014-2020) şi noul buget (2021-2027), precum şi previzibilitatea şi continuitatea finanţării, în beneficiul tuturor, solicităm Guvernului României cooptarea a câte unui reprezentant al AMR, UNCJR, AOR şi ACoR în delegaţia României care negociază cu Comisia Europeană cadrul financiar multianual 2021-2027. Solicităm şi instituirea unui consiliu consultativ, din care să facă parte şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, care să acorde asistenţă administraţiei publice centrale pe această temă.

Implementarea acestor solicitări este absolut necesară pentru deblocarea investiţiilor pe plan local, astfel încât autorităţile administraţiei publice locale să poată contracta şi realiza investiţiile programate pentru anul 2019, precum şi în scopul asigurării surselor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene în perioada 2021-2027, în vederea efectuării proiectelor de dezvoltare locală de importanţă deosebită.

Biroul de Presă al AMR