Publicat: 25 August, 2012 - 13:11
Share

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a finalizat raportul statistic privind desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (20-21 august), respectiv în limba maternă (21-22 august), contând pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2012.
 
Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, pentru susţinerea probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba românăs-au înscris 13.898 de elevi. Din totalul candidaţilor evaluaţi (11.171), 4.423 (31,82%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu, 4.745 (34,14%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 2.603 (18,73%) cel de utilizator experimentat. 2.603 candidaţi (15,30%) nu s-au prezentat.

 La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă s-au înscris 504 elevi (482 elevi la limba maghiară, 16 la limba germană, 3 la limba ucraineană, 2 la limba turcă şi 1 la limba sârbă). Din totalul candidaţilor evaluaţi (438), 50 (9,92%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu, 176 (34,92%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 212 (42,06%) au intrat în posesia certificatului de utilizator experimentat. 66 de candidaţi (13,10%) nu s-au prezentat. La nici una dintre probe nu s-au înregistrat candidaţi eliminaţi.

 Precizăm că rezultatul obţinut de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Acest nivel de competenţă este stabilit de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Prima probă scrisă (limba şi literatura română) din cadrul sesiunii curente se va desfăşura luni, 27 august. Pentru susţinerea acesteia s-au înscris 53.857 de absolvenţi de liceu. Următoarea probă - limba şi literatura maternă - se va desfăşura marţi, 28 august. Proba obligatorie a profilului este programată miercuri, 29 august. Ultima probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării - va avea loc, vineri, 31 august. În data de 2 septembrie vor fi afişate primele rezultate (până la ora 16.00) şi vor fi depuse contestaţiile (16.00 - 20.00). Acestea vor fi soluţionate în intervalul 3-4 septembrie, urmând ca afişarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 5 septembrie.