28 mai 2022

Rezultate obţinute în cadrul proiectului Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului terţiar

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului ,,Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului terţiar”, finanţat prin Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învăţământul superior în sprijinul angajabilităţii”, cod SMIS 121221.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada 5 februarie 2019 – 5 august 2021.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educaţie şi competenţe”. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social European a fost de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional a fost de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor a fost de 118.278,01 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI.
Numărul beneficiarilor proiectului a depăşit ţintele propuse de 400 de persoane, dintre care 300 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 de cadre didactice.

Rezultatele proiectului au fost atinse integral, fără prelungiri ale proiectului şi cu respectarea bugetului propus iniţial, după cum urmează:
– Realizarea unei campanii de informare cu privire la oferta educaţională specifică învăţământului terţiar non-universitar, desfăşurată în 10 comunităţi cu populaţie vulnerabilă, cu accent pe populaţia rromă.
– Încheierea a peste 80 de parteneriate cu parteneri sociali din medii publice şi private (potenţiali angajatori).
– Realizarea a 16 workshop-uri „şcoala motivaţională”, organizate cu parteneri sociali din medii publice si private (potenţiali angajatori) pentru 480 de participanţi (40 cursanţi, 300 studenţi, 60 cadre didactice, 80 potenţiali angajatori).
– Acordarea a 40 de burse pentru cursanţi înmatriculaţi în primul an într-un program de studiu în cadrul învăţământului terţiar înfiinţat prin proiect.
– Realizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională (consiliere academică, orientare în carieră), furnizate pentru 40 de cursanţi şi peste 300 de studenţi.
– Realizarea a trei programe post-universitare – în relaţie cu proiectarea de cursuri complementare şi promovarea de medii noi de învăţare (studii de caz, învăţare bazată pe contexte reale de acţiune, învăţare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea şi utilizarea feedback-ului şi o evaluare eficientă a rezultatelor învăţării – pentru 45 cadre didactice din trei centre de învăţământ terţiar universitar, dintre care peste 90% certificaţi.
– Realizarea unui program post-universitar de formare / specializare / perfecţionare pentru 15 membri ai personalului didactic din învăţământul terţiar non-universitar, dintre care peste 90% certificaţi.
– Organizarea a patru workshop-uri, în patru centre universitare acreditate, pentru 60 de membri ai personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în vederea promovării modelelor de succes dezvoltate.
– Realizarea a şase oferte educaţionale/cursuri complementare învăţământului terţiar universitar, dezvoltate şi furnizate pentru un număr mai mare de 300 de studenţi din ultimul an de studii de licenţă/ masterat.
– Realizarea a trei studii de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar, în trei centre universitare acreditate.
– Organizarea unor stagii de practică pentru minimum 200 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 membri ai personalului didactic universitar – experţi promotori de practică de specialitate în cadrul a patru centre universitare acreditate.
– Realizarea a două programe de studiu pentru învăţământul non-universitar, în cadrul instituţiei de învăţământ superior acreditate, validate/autorizate/ implementate.