21 septembrie 2021

Rezultate Worldwide Professional University Rankings (RankPro) 2020-2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Conform clasificării generale Top World Leading Universities (RankPro) 2020-2021, Universitatea de Vest din Timişoara a fost inclusă în topul primelor 1.000 de universităţi din lume, ocupând poziţia 857. În acelaşi top, UVT se poziţionează în plutonul celor 400 de universităţi din Europa care au fost selectate pentru acest ranking, clasată pe poziţia 376.

Metodologa RankPro evaluează calitatea programelor de studii oferite de universităţi, disponibilitatea şi caracterul complet al informaţiilor online privind activităţile universităţilor, capacitatea şi reputaţia acestora la nivel naţional şi internaţional. Pe lângă clasificarea generală Top World Leading Universities, RankPro generează 3 ranking-uri specifice:

* Academic Ranking (50%), care măsoară performanţa academică a unei universităţi (dintre indicatorii de performanţă utilizaţi menţionăm: diversitatea programelor de studii; raportul dintre numărul de masteranzi şi doctoranzi şi numărul total de studenţi; raportul dintre numărul de studenţi străini şi numărul total de studenţi; raportul dintre numărul de profesori şi numărul total al personalului academic; raportul dintre numărul de profesori şi numărul total de studenţi);

* Ranking by BC-Index (25%), care măsoară disponibilitatea informaţiilor unei universităţi pe pagina web – versiunea în limba engleză (evaluarea se realizează prin intermediul a 50 de indicatori de performanţă dintre care menţionăm: informaţii generale despre universităţi; facilităţi şi capacităţi ale campusurilor; informaţii despre activitatea academică şi de cercetare);

* Public ranking (25%), care măsoară reputaţia universităţii la nivel naţional şi internaţional şi este generat pe baza rezultatelor obţinute de universităţi în ranking-urile naţionale şi internaţionale (se realizează un studiu de către membrii Consiliului Internaţional al Oamenilor de Ştiinţă). Instituţiile de învăţământ superior sunt clasificate în două grupe: „a” şi „b” cu subclasele „+” şi „-„.

RankPro, publicat începând cu anul 2014, este dezvoltat de Consiliul Internaţional al Oamenilor de Ştiinţă (organizaţia mondială a personalităţilor cu cea mai înaltă calificare în domeniul educaţiei şi ştiinţei), prin programul Global World Communicator – Education and Science.

Alături de UVT, în RankPro sunt prezente şi alte universităţi din Consorţiul Universitaria: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, preşedinte în exerciţiu al Consorţiului Universitaria, remarcă în legătură cu acest rezultat de clasificare:
„Clasificarea internaţională RankPro arată şi forţa academică, dar şi vizibilitatea online a universităţilor de top, din Europa şi din lume. Aceste caracteristici avantajează Universitatea de Vest din Timişoara şi o plasează din nou în această ierarhie a universităţilor dinamice din plan internaţional, unde se află alături de universităţile din Consorţiul Universitaria, principala alianţă din învăţământul superior românesc”.

Informaţii suplimentare pot fi regăsite la: https://www.cicerobook.com/en/rankpro