Publicat: 28 August, 2017 - 18:41
Share

Conducerea Școlii Gimnaziale Nadeș-Țigmandru, Primăria comunei Nadeș și Inspectoratul Școlar Mureș și-au însușit Recomandările formulate de către Avocatul Poporului, în urma sesizării din oficiu și anchetei efectuate după incidentul în care o elevă a căzut în fosa septică din curtea școlii. 

                Astfel, Inspectoratul Școlar Mureș a comunicat că a cerut luarea unor măsuri urgente care vizează aspecte ce ţin de infrastructura şcolară şi securitatea muncii în Şcoala Gimnazială Ţigmandru:  
                                   -înlocuirea sau repararea centralei termice;
                                   -remedierea defectelor din toaletele noi;
                                   -înlocuirea geamurilor sparte de la ferestre şi a clanţelor de la uşi;
                                   -repararea podinei;
                                   -fixarea ţevilor de calorifere de pe holuri;
                                   -efectuarea de zugrăveli interioare;
                                   -urgentarea asfaltării curţii
                                   -urgentarea reparării tavanelor

                Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş arată că raspunsul autorităţii locale la această adresă a fost că aceste aspecte vor fi remediate, şcoala intrând în perioada vacanţei de vară într-un proces de reabilitare. Prin aceaşi adresă Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a adresat şi Şcolii Gimnaziale Nadeş, Şcoala Gimnazială Ţigmandru fiind structură a acestei şcoli, recomandându-se urmatoarele măsuri:
                              -supravegherea strictă a elevilor pe timpul pauzelor şi verificarea permanentă a efectivelor de elevi după intrarea în clasă;
                               -prezenţa permanentă în curtea şcolii a profesorului de serviciu în timpul pauzelor şi verificarea curţii după intrarea la cursuri;
               -în timpul orelor de curs este interzisă ieşirea elevilor în curtea şcolii;

Inspectoratul Școlar Mureș precizează și faptul că se vor continua diligențele către Primaria Nadeş pentru soluţionarea aspectelor ce ţin de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a avizului PSI şi a felului cum întelege să-şi respecte promisiunile făcute (prin monitorizarea acţiunilor concrete derulate la nivelul primăriei, vis-a-vis de aspectele prezentate, prin încercarea de colaborare cu această instituţie şi sesizarea tuturor disfuncţionalităţilor care ar putea reprezenta un pericol pentru viaţa elevilor şi desfăşurarea unui proces instructiv-educativ adecvat unui învăţământ normal din toate punctele de vedere).

La rândul său, conducerea Școlii Gimnaziale Nadeș a comunicat Avocatului Poporului că va lua măsuri vizând următoarele aspecte:
1.Reactualizarea şi discutarea atribuţiilor ce revin personalului didactic şi nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Nadeş şi a structurii arondate Ţigmandru, pentru ca fiecare să cunoască temeinic obligaţiile ce îi revin pe perioada desfăşurării procesului educaţional, în special dispoziţiile Regulamentului de Ordine Interioară, a normelor interne privind protecţia muncii căt şi luarea de masuri concrete pentru înlăturarea oricăror cauze care pot genera un potenţial pericol pentru elevi.
                   -Personalul didactic şi nedidactic şi-a însuşit cele menţionate anterior, iar în ceea ce priveşte prevenirea condiţiilor care să genereze apariţia unor epidemii, boli infecţioase, s-au efectuat controalele DSP, în urma cărora s-au igienizat  fântânile, pentru a furniza apă în valorile prevăzute de lege. La Şcoala Gimnazială Nadeş s-au efectuat lucrări de igienizare, ce vor fi finalizate în lunile iulie–august 2017, iar în cadrul structurii Ţigmandru vor fi efectuate lucrări de reparaţii şi igienizare, lucrări ce au fost aprobate în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nadeş în data de 29 iunie 2017. Aceste lucrări vor fi prioritizate astfel încât să fie asigurată securitatea şi sănătatea elevilor, iar finalizarea va fi realizată treptat, deoarece Şcoala Gimnazială Ţigmandru este într-o stare de deteriorare avansată şi necesită reparaţii majore.
2.Respectarea prevederilor legale privind înştiinţarea personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
                 - Cu privire la acest aspect s-au organizat şedinţe ale Consiliului Profesoral, dar şi şedinţe cu părinţii pe şcoală în vederea prelucrării regulamentului menţionat anterior.
                 -  La nivelul Şcolii Gimnaziale Nadeş şi Ţigmandru există o Comisie de securitate şi sănătate în muncă, precum şi o Comisie pentru prevenirea şi eliminarea violenţei şi discriminării.
                 - Au fost solicitate întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei Locale pentru a prelucra diverse materiale cu elevii, privind securitatea acestora.
3.Unitatea şcolară reprezentată prin director, Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie îşi asumă obligaţia de a urmări permanent respectarea prevederilor Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în spiritul respectării principiului interesului superior al copilului, care va prevala în toate demersurile ce privesc copiii din aceste unităţi şcolare.

Primăria Comunei Nadeș a comunicat faptul că s-au dispus următoarele:
-Însuşirea măsurilor dispuse în Recomandarea Avocatului Poporului, în sensul că vor fi îndeplinite în termen de 30 de zile;
-Asigurarea respectării prevederilor legale reglementate de Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
-Asigurarea împrejmuirii căilor de acces şi a controlului accesului în şcoală la nivel minim, pentru înlăturarea oricăror situaţii;
-Asigurarea suportului financiar necesar bunei funcţionări a şcolilor de pe raza comunei Nadeş.