25 octombrie 2021

Rezultatele noului Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Cluj sunt disponibile în format „open data”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Judeţean Cluj a publicat, în format „open data”, documentaţiile rezultate în baza Acordului de asistenţă tehnică încheiat între forul administrativ judeţean şi Banca Mondială pentru elaborarea noului Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Cluj (PATJ). În acest fel, toate aceste date vor putea fi utilizate în mod liber, reutilizate şi redistribuite de către orice persoană interesată.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe: „Ne bucurăm că munca noastră şi a celor peste 40 de experţi care au contribuit la această strategie de dezvoltare a judeţului a devenit publică. Punerea datelor la dispoziţie în acest format editabil reprezintă, fără îndoială, o premieră naţională, iar acest lucru va determina o creştere a gradului lor de interoperabilitate”.

Astfel, pe portalul https://www.patjcluj.ro/rezultatele/portofoliul-de-proiecte.html, dedicat viitoarei strategii de dezvoltare a judeţului Cluj în plan teritorial, au fost publicate două seturi de hărţi, care pot fi vizualizate şi descărcate atât în format JPG sau PDF, cât şi în format MPK, editabil ArcGis.

Planşele afişate conţin atât probleme şi disfuncţionalităţi identificate în rigurosul proces de analiză şi documentare a noului PATJ, cât şi propunerile de remediere a acestora, prin oferirea de soluţii concrete. Printre domeniile vizate de aceste studii se numără gradul de dezvoltare teritorială, mediul înconjurător şi poluarea, dotările tehnico-edilitare ale localităţilor, structura industrială din localităţi, mobilitatea populaţiei, etc.

În perioada următoare noul PATJ va intra în etapa de consultare publică şi avizare, urmând ca, până la finalul anului, judeţul Cluj să beneficieze, pentru prima oară după 1998, de o nouă strategie de dezvoltare teritorială care să reflecte actualele direcţii şi priorităţi de dezvoltare.