Publicat: 26 Iunie, 2020 - 10:36
Share

Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg V-A România - Bulgaria a aprobat Raportul Anual de Implementare aferent anului 2019, care a fost trimis spre aprobare Comisiei Europene, document ce prezintă stadiul programului şi cele mai importante realizări.

În 2019, s-au finalizat 45% dintre proiecte şi au fost atrase fonduri europene de peste 63 milioane de euro (sume cheltuite şi rambursate de către Comisia Europeană).

Proiectele implementate au înregistrat rezultate importante în domeniile finanţate prin program, după cum urmează:
- Turism: Au fost create 34 produse/servicii turistice noi, integrate transfrontalier, produse ce promovează 142 de rute turistice din România şi Bulgaria, studii şi strategii de dezvoltare a turismului, aplicaţii mobile şi website-uri;

- Mediu: 27,059 ha au obţinut o conservare mai bună prin finanţarea obţinută în cadrul Programului. 4 situri NATURA 2000 au beneficiat de sprijin pentru o mai bună conservare prin planuri de management comun, iar alte 7 situri NATURA 2000 şi arii protejate au fost clasificate şi studiate. Totodată, au fost create un portal pentru raportarea eventualelor accidente https://incolab.gnm.ro, şi o aplicaţie pentru telefoane mobile "Incolab" disponibilă pe Google Play.

- Managementul riscului: au fost achiziţionate echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă pentru autorităţile cu responsabilităţi în domeniu din Byala (Bulgaria) şi Grădinari şi Malu (România), au fost dezvoltate studii privind indicatorii de impact pentru investiţii mari de infrastructură şi definirea metodologiilor de evaluare a managementului riscului

- Piaţa muncii: au fost create 162 de iniţiative pentru activarea mobilităţii forţei de muncă, cum ar fi, chestionare, studii şi strategii pentru şcoli vocaţionale, agricultură bio, studenţi, turism, asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi, pentru minorităţi etc., instruiri (18.474 participanţi), un ghid pentru lucrători transfrontalieri, un dicţionar în română, engleză şi bulgară cu termeni specifici în domeniul construcţiilor, site-uri web cu joburi disponibile în zona de graniţă şi alte informaţii cu caracter interactiv despre piaţa muncii. O agenţie dedicată mobilităţii forţei de muncă în zona de graniţă, care are sedii şi personal specializat în Ruse (Bulgaria) şi Slatina (România), oferă servicii privind mobilitatea forţei de muncă, atât angajaţilor cât şi angajatorilor, inclusiv on-line.

- Administraţie publică: 62 de mecanisme transfrontaliere au fost create cu scopul de a creşte capacitatea de cooperare, cum ar fi, parteneriate de cooperare în domeniul energiei regenerabile, dezvoltare teritorială, politici educaţionale în şcolile publice, turism şi eco-turism, dezvoltarea de site-uri web cu informaţii publice. Autorităţile publice au fost dotate cu echipamente specifice, necesare pentru creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor

- Transport: 30.61 km de drum au fost modernizaţi, iar pentru 175.70 km de drumuri au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică.