Publicat: 6 Iulie, 2017 - 14:15
Share

Primăria Miheșu de Câmpie, județul Mureș, și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului și a realizat efectiv plata drepturilor băneşti cuvenite unei petiționare (asistent personal al unei persoane cu grad de handicap), reprezentând indemnizaţia lunară  pentru care a optat persoana încadrată în grad de handicap cu asistent personal  în cuantum de 925 lei,  aferentă lunii septembrie 2016, în baza unei Dispoziții a primarului, emisă în luna martie 2017. De asemenea, autoritatea locală s-a angajat să depună toate diligențele în vederea respectării dreptului de petiţionare a cetăţenilor, prevăzut de art. 51 din Constituţia României.

Deciziile Primăriei sunt urmarea unei anchete efectuate de către Avocatul Poporului, în luna martie 2017 și a emiterii unei Recomandări către autoritatea locală, în sensul îndeplinirii celor sus-menționate. Demersurile Avocatului Poporului au fost efectuate după primirea la sediul instituției, în 3 noiembrie 2016, a unui memoriu, prin care petiționara sesiza încălcarea drepturilor constituţionale garantate de art.50, art. 51 şi art. 52 din Constituţia României de către  Primăria Comunei Miheşu de Câmpie, întrucât instituţia publică nu a procedat la acordarea drepturilor ce decurg din calitatea de persoană încadrată în grad de handicap grav, cu asistent personal prevăzute de art. 42 din Legea  nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.