Publicat: 4 Noiembrie, 2015 - 17:20

Programul lucrărilor de regenerare a pădurilor în anul 2015, prevede realizarea acestora pe suprafaţa de 15.292 ha: 9.079 ha (59,4%) prin regenerări naturale şi 6.213 ha (40,6%) prin regenerări artificiale.

La stabilirea suprafeţelor programate a se regenera în anul 2015 s-a avut în vedere asigurarea integrităţii şi continuităţii pădurii prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a exploatat masa lemnoasă, urmare aplicării tăierilor de regenerare, dar şi instalarea pădurii pe terenuri fără vegetaţie forestieră care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajamente silvice, precum şi pe cele afectate de diferite forme de degradare, pe care se execută lucrări de reconstrucţie ecologică.

În privinţa lucrărilor de completări curente în plantaţii, suprafaţa totală programată pentru anul 2015, este de 2.574 ha, iar lucrările de refacere a plantaţiilor afectate de calamităţi se vor efectua pe suprafaţa de 495 ha.

Pentru campania din toamna 2015, programul de regenerare a pădurilor prevede parcurgerea cu lucrări a suprafeţei de 3.841 ha, astfel: 1.885 ha regenerări naturale şi 1.956 ha împăduriri.

De asemenea, sunt prevăzute a se realiza 468 ha completări curente în plantaţii şi 396 ha lucrări de refacere a plantaţiilor afectate de calamităţi.

Peste 80% din suprafaţa prevăzută în programul de regenerare din toamna 2015 se regăseşte la direcţiile silvice din sudul ţării, unde pe marea majoritate a suprafeţelor sunt necesare lucrări de pregătire a terenului şi a solului.

În campania din toamna 2015, suprafeţele ce urmează a fi plantate sunt repartizate la 16 unităţi ale regiei, suprafeţele cele mai mari regăsindu-se la direcţiile silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului în zonele de câmpie din sudul ţării, în lunca şi Delta Dunării.

Pentru realizarea lucrărilor de împăduriri, completări şi refaceri ale plantaţiilor, în campania din această toamnă se vor folosi circa 5,3 mil. buc. puieţi forestieri din speciile:

-    cvercinee, pe o suprafaţă de 265 ha,

  • plop euramerican, pe o suprafaţă de 1454 ha,
  • plop alb, pe suprafaţa de 307 ha,
  • salcie, pe suprafaţa de 532 ha,
  • salcâm, pe o suprafaţă de 148 ha.

La finalul lunii septembrie 2015, la nivelul unităţilor regiei, se înregistrează un stoc de puieţi forestieri apţi de plantat de circa 62 mil. buc., care vor fi folosiți în campaniile următoare.

Este urmarita în fiecare zonă ecologică punerea de acord a exigenţelor speciilor cu potenţialul staţional, având în vedere modificările survenite în arealele speciilor, consecinţă a modificărilor climatice petrecute în ultimele decenii şi concretizate în creşterea temperaturii medii anuale cu circa 0,8oC.

Se are în vedere, de asemenea, promovarea regenerării naturale prin aplicarea corectă a tratamentelor (tăierilor), astfel încât acestea să ţină cont de temperamentul speciilor principale.