Publicat: 19 Martie, 2014 - 11:26
Share

Semnalul a fost dat marţi, în raza Ocolului Silvic Bolintin (Malu Spart) unde elevi de la şcolile din localitate împreună cu lucrători silvici şi ziarişti au participat la o originală lecţie aplicată de plantări. Au participat ministrul delegat pentru Ape şi Păduri, Doina Pană, directorul general al RNP, Adam Crăciunescu şi prefectul judeţului Giurgiu.

Programul de regenerare a pădurilor, stabilit pentru întregul an 2014 la 16.050 ha: 10.025 ha regenerări naturale şi 6.025 ha împăduriri, efectuat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor, exercitarea cu continuitate a funcţiilor de protecţie şi de producţie, dar şi extinderea suprafeţei pădurilor.

Pentru completări curente în plantaţii, suprafaţa totală programată pentru anul 2014 este de 2.686 ha, iar lucrări de refacere a plantaţiilor afectate de calamităţi se vor efectua pe 855 ha.

În campania de împăduriri din primăvara acestui an, regia efectuează lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 11.103 ha, adică 69,2% din programul anual: pe 7.242 ha se vor face lucrări de regenerare pe cale naturală, iar pe 3.861 ha lucrări de împăduriri.

Pentru regenerare pe cale naturală, suprafeţele cele mai mari se regăsesc în fondul forestier din zonele montane şi de dealuri: Caraş-Severin – 745 ha, Maramureş – 507 ha, Suceava – 500 ha, Bacău – 476 ha, Neamţ – 425 ha, Alba – 351 ha.

În aceste zone se vor regenera pe cale naturală arborete de molid, fag, în zonele montane, respectiv gorun, stejar pedunculat, diverse specii de amestec, în zonele de dealuri.

Lucrările de împăduriri ce se vor executa în campania de primăvară sunt concentrate tot în zonele înalte din fondul forestier administrat de regie: Suceava – 850 ha, Maramureş – 232 ha, Mureş – 211 ha, Caraş-Severin – 199 ha, Alba – 196 ha, Cluj – 188 ha.

La lucrările de împăduriri integrale din primăvara aceasta, pe suprafeţe mari, se vor planta puieţi din speciile:

- molid pe suprafaţa de 1.715 ha, la direcţiile silvice: Alba, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sibiu, Suceava
- brad pe suprafaţa de 199 ha, la direcţiile silvice: Bacău, Caraş - Severin, Maramureş, Mureş, Neamţ, Suceava
- larice pe suprafaţa de 256 ha, la direcţiile silvice: Alba, Cluj, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Suceava
- gorun pe suprafaţa de 406 ha, la direcţiile silvice: Arad, Botoşani, Caraş - Severin, Cluj, Mureş, Neamţ, Sibiu, Suceava
- stejar pedunculat pe suprafaţa de 233 ha, la direcţiile silvice: Arad, Botoşani, Iaşi, Suceava, Timiş
- plopi euramericani pe suprafaţa de 164 ha, la direcţiile silvice: Călăraşi, Ialomiţa, Olt, Tulcea.

Necesarul de puieţi forestieri pentru lucrările din campania de primăvară este de 31,3 milioane buc., direcţiile silvice dispunând în pepinierele proprii de circa 48 milioane de puieţi forestieri.

Cantităţi mari de puieţi se vor utiliza şi din următoarele specii: brad - 1.535 mii buc., larice - 894 mii buc., molid - 12.894 mii buc., gorun - 3.452 mii buc., stejar pedunculat - 2.257 mii buc., salcâm - 1.254 mii buc., fag - 923 mii buc., frasin -1.350 mii buc., paltin de munte - 2.479 mii buc.

Valoarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de împăduriri integrale, completări şi refaceri în această primăvară este de 31,2 mil. lei din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi 2,1 mil. lei din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

Consiliul de Administraţie al Regiei a aprobat ca, pentru satisfacerea solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, de procurare a puieţilor forestieri în vederea plantării, unităţile teritoriale să acorde prin sponsorizare, un milion de puieţi din diverse specii şi să livreze, contra cost încă circa două milioane de puieţi forestieri şi ornamentali.