Publicat: 29 Iulie, 2015 - 21:47
Share

Suntem la jumătatea anului, în anotimpul cald - anotimpul vacanțelor și concediilor. De câteva săptămâni, canicula a pus stăpânire peste întreaga țară și întregul continent. Toată lumea, de la mic la mare,  caută soluții pentru a trece cât mai ușor  peste această perioadă și, de ce nu, cât mai plăcut ! Astfel, cele mai căutate destinații sunt marea și muntele care, oferă  soluții simple și rapide tuturor.

Dar muntele mai poate fi asociat nu numai cu răcoarea crestelor și piscurilor înalte, cu verdele pădurilor nesfârșite sau cu drumeții ci și cu pâraiele ascunse și reci de munte și partide de pescuit de neuitat.

Despre rolul și importanța pădurii în reglarea regimului hidrologic la scară mare, pentru protecţia solului şi ameliorarea climatului general a aflat toată lumea, îndeplinirea cu succes a acestor funcţii având efect benefic şi în existenţa unei faunei piscicole bogate şi variate!

Apele din Carpaţi sunt cunoscute ca și patria salmonidelor, reprezentate mai ales de păstrăvul comun, păstrăvul fântânel, lostriţă şi lipan.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, administrează resursele acvatice vii dintr-o vastă reţea hidrografică, formată din circa 6400 km de ape curgătoare şi circa 4800 ha lacuri montane.        

Pescuitul cu undiţa în apele de munte oferă o plăcere deosebită, având în vedere pitorescul peisajului, puritatea aerului, dificultăţile traseelor şi mai ales dinamismului activităţii propriu-zise. Cu toate că sunt foarte precauţi, păstrăvii pot fi înşelaţi numai cu muştele artificiale atent alese și de pescarii isteţi.

Sezonul de pescuit la munte, este cuprins între 1 mai şi 14 septembrie și se poate practica la ocoalele silvice din zona de munte.

Pentru detalii vă recomandăm să vă adresați la următoarele Direcții Silvice: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vâlcea, Caraș-Severin, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Harghita, Neamț, Suceava, Maramureș etc.

De ce pescuit ? Pentru răcoarea și calitatea aerului de pe văile din zona de munte, pentru apa rece, curată și pură ca cristalul, pentru acești păstrăvi care se zbenguie în apa râului și fac deliciul oricărei vacanțe de pescar împătimit ! Aaa și nu în ultimul rând, pentru calitatea cărnii de păstrăv !

Peştele este un ali­ment  pe care nutriţion­iştii îl reco­mandă frecvent ca alter­na­tivă sănă­toasă la alte tipuri de carne dar şi ca modal­i­tate de-​a avea o ali­men­taţie echili­brată din punct de vedere nutriţional.

Peştele este o sursă exce­lentă de acizi grași esențiali precum omega - ​3 și omega - ​6, pro­teine, vita­mine, min­erale, ele­mente abso­lut indis­pens­abile pen­tru creşterea şi dez­voltarea core­spun­ză­toare a organ­is­mu­lui uman.

            În ultimul secol, pe aceste ape de munte din România, sectorul silvic a investit multă muncă, materiale și bani, pentru:

  • lucrări piscicole de amenajarea albiilor râurilor (cascade podite, pinteni, toplițe, consolidări de maluri, amenajări și corectări de torenți, etc);
  • asigurarea puietului necesar populărilor și repopulărilor anuale a acestor ape;
  • asigurarea protecției și pazei fondurilor de pescuit și combaterii braconajului ca sarcini permanente ale personalului silvic;
  • lucrări de cercetare și studii științifice privind resursele acvatice din apele de munte.

 

Aceste lucrări complexe de investiții, sunt cele care creează condițiile pentru conservarea biodiversității naturale și acvatice și asigură condițiile corespunzătoare desfășurării pescuitului recreativ/sportiv.

În acest sens, începând cu anul 2010, practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole din apele de munte administrate și gestionate direct de R.N.P. - Romsilva, se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv (echivalentul permisului de conducere auto) și a documentelor specifice eliberate de ocoalele silvice din structura teritorială a regiei (un permis local/zonal) care, împreună, atestă dreptul deținătorului de a exercita pescuitul recreativ/ sportiv în aceste bazine piscicole amenajate. Documentele sunt în acord cu practicile internaționale în acest domeniu.

Având în vedere schimbările economice şi mai ales cele sociale intervenite în România după anul 1990, schimbul de generaţii şi de atitudine faţă de natură, din dorinţa de a  apropia tinerii faţă de comorile naturii şi de a proteja activ, durabil apele de munte şi resursele acestora, în anul 2006, regia a început un program de organizare a unor concursuri de pescuit pe aceste ape, în sistem catch and release (C&R ≈ prinde & eliberează) în colaborare cu Federaţia de Pescuit Sportiv din Romania – FPSR şi alte asociaţii sau cluburi de fly fishing asociate federaţiei, sub numele de „Cupa Romsilva”, reușind organizarea mai multor ediții, bine mediatizate la momentul desfășurării lor.