Publicat: 19 Decembrie, 2013 - 11:20
Share
Obiectiv principal: trasabilitatea masei lemnoase

În decorul „de lucru” al cabanei de vânătoare Albele de la Ghimpaţi a avut loc conferinţa de presă de sfârşit de an a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Prezentarea rezultatelor din 2013 şi a perspectivelor următorului an a fost făcută de către directorul general Adam Crăciunescu, cel care încearcă să redreseze instituţia după zece ani de management păgubos aparţinând unor personaje ce şi-au datorat poziţia aranjamentelor politice.

Declinul afacerilor a mers mână în mână cu pierderea de prestigiu şi afectarea imaginii a ceea ce a fost considerat a fi, multă vreme, a doua sau a treia armată a României, caracterizată prin eficienţă şi disciplină. Din păcate, directorul Crăciunescu şi echipa sa s-au aflat în situaţia de plătitori ai notei pentru toate neregulile comise din 2005 încoace, perioadă în care responsabilitatea RNP pentru gospodărirea pădurii s-au diminuat continuu de pe urma retrocedărilor abuzive şi frauduloase şi a incapacităţii organelor abilitate de a stăvili furturile de lemn şi tăierile ilegale în baza unei legislaţii adecvate.

Cu toate aceste dificultăţi adunate pe o perioadă în care alţii ar fi trebuit să poarte răspunderea, în 2013 Regia a depăşit cifra de afaceri cu 115% obţinând un profit de trei ori mai mare decât cel planificat. De notat pentru cei care ignoră prevederile sistemului, că tăierile legale şi justificate sunt, practic, singura sursă de venituri sigure ale Regiei, preocuparea de bază concentrându-se asupra mai bunei organizări a activităţilor de tăiere, astfel încât să se obţină beneficii mai mari la un volum de tăieri mai mic. Deşi se trag numeroase semnale de alarmă în legătură cu reducerea continuă a suprafeţelor împădurite, lemnul rămâne practic singura resursă naturală regenerabilă, în condiţiile unei exploatări judicioase.

Furtul de masă lemnoasă rămâne însă o problemă şi s-au făcut paşi importanţi în combaterea acestuia, prin contoale mai dese şi mai exigente. În 2013 s-a calculat că pierderile datorate tăierilor ilegale – în pădurile statului – sunt de circa 71.000 mc, la care se adaugă alţi 24.000 mc în pădurile private. Au fost întocmite 114 plângeri penale care-şi urmează cursul în justiţie.

ROMSILVA administrează în prezent 1,1 milioane de hectare de pădure. Cifra estimată a sustragerilor din ultimii ani se cifrează la 840.000 mc, dintre care majoritatea s-au făcut din pădurile private, nepăzite sau exploatate neraţional. În afara întăririi controlului, o soluţie pentru protejarea şi creşterea patrimoniului silvic o constituie plantaţiile. Doar în această toamnă au fost împădurite 1.780 ha şi s-au pus la punct trei proiecte noi pentru a se produce puieţi cu o tehnologie modernă care dă mai puţine pierderi.

Faptul că pădurea trebuie să se modernizeze în pas cu celelalte domenii se regăseşte în eforturile de a pune la punct un sistem informatic, rămas din păcate la nivelul anilor 2005-2006. S-au realizat infrastructurile de comunicare şi nu va trece mult timp până când se va putea cunoaşte cu exactitate traseul fiecărui metru cub de lemn recoltat, ceea ce va exclude posibilităţile de fraudă.

Nu au fost neglijate activităţile conexe: în 2013 au fost recoltate şi exportate 5.000 tone de fructe de pădure. La vânătoare, activităţile s-au redus la jumătate datorită preluării dotărilor de către Asociaţii. Se veghează la protejarea parcurilor naturale, în care au fost derulate proiecte finanţate de Uniunea Europeană. Regia are în grijă – cu cheltuielile deloc mici – cele 12 herghelii de cai de rasă, unde s-a îmbunătăţit managementul şi s-au făcut investiţii de trei ori mai mari.

Pentru 2014 Regia îşi propune să impulsioneze un grad mai mare de prelucrare a lemnului recoltat, să amenajeze drumurile forestiere şi să introducă noi forme de transport – cu funiculare. Se intenţionează deasemenea, preluarea şi gospodărirea torenţilor şi a apelor de munte.

Dar, preocuparea de bază va rămâne controlul tot mai eficient al tentativelor de sustragere din fondul forestier, fenomen care, din păcate, nu se mai manifestă în vreo altă ţară din Europa datorită foarte eficientei trasabilităţi – monitorizarea mişcării fiecărei bucăţi de lemn.