8 august 2022

ROFLOODS: Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii, plan de măsuri pentru reducerea riscului la inundaţii

Closeup of high water flooding on neighborhood street.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) dezvoltă, cu sprijinul Băncii Mondiale, proiectul „Întărirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a şi a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundaţii – RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734.

Menţionăm că în cadrul celor două cicluri de implementare a Directivei de Inundaţii, în ţara noastră, au fost identificate 511 zone cu potenţial risc de inundaţii corespunzătoare unei lungimi de circa 20.000 de km de sectoare de râuri.

În faza premergătoare a proiectului RO-FLOODS, pe baza analizei efectelor produse de evenimentele hidrometeorologice periculoase din perioada 2011-2016, specialiştii MMAP şi ANAR au identificat, în cadrul celui de-al doilea Ciclu al implementării Directivei de Inundaţii 2007/60/CE, 136 de zone noi cu potenţial risc la inundaţii corespunzătoare sectoarelor de râu cu o lungime de circa 2000 de km. De asemenea, au fost identificate şi 17 zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii având ca mecanism generator inundaţiile pluviale din zonele urbane. Statisticile de până în prezent relevă faptul că 70% din pagubele produse în timpul inundaţiilor din perioada analizată (2011-2016) au fost cauzate de viituri rapide şi scurgeri de pe versanţi.

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii elaborate în baza hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii pentru cele 11 Administraţii Bazinale de Apă sunt documente strategice care vor conţine lista măsurilor de management al riscului la inundaţie şi vor fi corelate cu responsabilităţile tuturor autorităţilor implicate conform Strategiei de management al Riscului la Inundaţii aprobate în plan legislativ. De asemenea, acestea vor constitui instrumente de lucru pentru autorităţile locale şi centrale şi vor avea un rol important în asigurarea dezvoltării urbanistice viitoare.

Până în prezent, s-au realizat măsurători topobatimetrice, s-a completat modelul numeric al terenului şi s-au colectat informaţii privind pagubele potenţiale. Acestea stau la baza realizării modelărilor hidraulice şi elaborării hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii. Totodată, s-a demarat etapa de screening tehnic pentru întocmirea noilor Planuri de Management al Riscului la Inundaţii pentru următorii 6 ani.

Specialiştii MMAP şi ANAR, cu sprijinul Băncii Mondiale, au elaborat şi un catalog de măsuri care constituie punctul de plecare pentru elaborarea planului de management al riscului la inundaţii care va fi supus dezbaterilor publice cu părţile interesate.

Timp de două săptămâni, până la sfârşitul lunii noiembrie, au loc întâlniri cu părţile interesate la nivelul celor 11 Administraţii Bazinale de Apă care au drept scop atât informarea acestora cu privire la activităţile derulate până în prezent în proiect, cât şi identificarea preliminară a listei de măsuri de reducere a riscului la inundaţii.

Acestea vor include:

– Măsuri preventive de gestionare a noilor construcţii din zonele identificate ca fiind expuse riscului la inundaţii;

– Măsuri de protecţie, de restaurare a râurilor prin infrastructură verde;

– Măsuri de pregătire care vor include sisteme de avertizare timpurie a fenomenelor periculoase;

– Măsuri de răspuns şi refacere care vor prevedea analiza impactului inundaţiilor şi revenirea la normalitate.

Până în prezent, toate cele 11 Administraţii Bazinale de Apă au informat părţile interesate cu privire la obiectivele şi stadiul de derulare a proiectului.

Aceste activităţi se adresează în special celor care trăiesc în zonele expuse riscului la inundaţii şi sunt etape importante pentru pregătirea publicului în vederea consultării şi participării acestuia la luarea deciziilor. Astfel, autorităţile locale şi fiecare cetăţean care trăiesc în zonele cu potenţial risc la inundaţii vor putea conştientiza pericolul la care sunt expuşi şi vor putea adopta un comportament adecvat şi imediat în situaţii extreme.